Ανεβάζοντας τα static files

Δείτε επίσης

Για μια εισαγωγή στη χρήση του module django.contrib.staticfiles, δείτε στο άρθρο Διαχειρίζοντας τα static files (πχ εικόνες, JavaScript, CSS).

Εξυπηρετώντας τα static files στην παραγωγή

The basic outline of putting static files into production consists of two steps: run the collectstatic command when static files change, then arrange for the collected static files directory (STATIC_ROOT) to be moved to the static file server and served. Depending on STATICFILES_STORAGE, files may need to be moved to a new location manually or the post_process method of the Storage class might take care of that.

Φυσικά, όπως με όλες τις διαδικασίες μετάβασης από το development στο production περιβάλλον, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Κάθε εγκατάσταση-ρύθμιση ενός production περιβάλλοντος είναι διαφορετική, που σημαίνει ότι θα πρέπει να προσαρμόσετε τα ανωτέρω βασικά βήματα για να ταιριάζουν με τις ανάγκες σας. Παρακάτω φαίνονται μερικά συνηθισμένα παραδείγματα που μπορεί να βοηθήσουν.

Εξυπηρετώντας το site και τα static files σας από τον ίδιο server

Αν θέλετε να εξυπηρετήσετε τα static files σας από τον ίδιο server ο οποίος εξυπηρετεί ήδη το site σας, η διαδικασία θα μοιάζει κάπως έτσι:

You’ll probably want to automate this process, especially if you’ve got multiple web servers.

Εξυπηρετώντας τα static files από έναν dedicated server

Τα περισσότερα μεγάλα Django sites χρησιμοποιούν ένα ξεχωριστό Web server – πχ κάποιον ο οποίος δεν τρέχει ήδη το Django – για να εξυπηρετήσουν τα static files. Αυτός ο server συνήθως τρέχει έναν διαφορετικού τύπου web server – γρηγορότερος αλλά με λιγότερες λειτουργίες. Μερικές κοινές επιλογές είναι:

Η παραμετροποίηση αυτών των servers είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο καθενός από τους παραπάνω servers για λεπτομέρειες και οδηγίες.

Εφόσον ο static file server δεν θα τρέχει το Django, θα χρειαστεί να αλλάξετε τη στρατηγική του deployment για να μοιάζει κάπως έτσι:

  • Όταν τα static files αλλάζουν, τρέξτε την εντολή collectstatic τοπικά στον υπολογιστή σας.
  • Ανεβάστε τον τοπικό σας φάκελο STATIC_ROOT στον static file server μέσα στο φάκελο όπου εξυπηρετείται. Η εντολή rsync είναι μια κοινή λύση για αυτό το βήμα καθώς δεν αντιγράφει κάθε φορά όλο το φάκελο, παρά μόνο τις αλλαγές που έγιναν.

Εξυπηρετώντας τα static files από μια υπηρεσία cloud ή CDN

Μια άλλη συνηθισμένη τακτική είναι να εξυπηρετείτε τα static files από έναν πάροχο αποθήκευσης αρχείων στο cloud, όπως είναι η υπηρεσία S3 της Amazon και/ή σε κάποιο CDN (content delivery network). Αυτό, φυσικά, σας απαλλάσσει από το πρόβλημα της εξυπηρέτησης των static files και συχνά συμβάλλει στη γρηγορότερη φόρτωση των ιστοσελίδων (ειδικότερα αν χρησιμοποιείτε CDN).

Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες, η βασική διαδικασία θα μοιάζει λίγο-πολύ με την παραπάνω, εκτός του ότι αντί να χρησιμοποιείτε την εντολή rsync για να μεταφέρετε τα static files στον server, θα χρειαστεί να μεταφέρετε τα static files στον πάροχο αποθήκευσης αρχείων ή στο CDN.

There’s any number of ways you might do this, but if the provider has an API, you can use a custom file storage backend to integrate the CDN with your Django project. If you’ve written or are using a 3rd party custom storage backend, you can tell collectstatic to use it by setting STATICFILES_STORAGE to the storage engine.

Για παράδειγμα, αν έχετε γράψει ένα σύστημα αποθήκευσης S3 στο αρχείο myproject.storage.S3Storage, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως εξής:

STATICFILES_STORAGE = 'myproject.storage.S3Storage'

Once that’s done, all you have to do is run collectstatic and your static files would be pushed through your storage package up to S3. If you later needed to switch to a different storage provider, you may only have to change your STATICFILES_STORAGE setting.

For details on how you’d write one of these backends, see Γράφοντας ένα δικό σας σύστημα αποθήκευσης (storage system). There are 3rd party apps available that provide storage backends for many common file storage APIs. A good starting point is the overview at djangopackages.org.

Μάθετε περισσότερα

Για πλήρεις λεπτομέρειες πάνω σε όλες τις ρυθμίσεις, εντολές, template tags και άλλα κομμάτια που περιέχονται στο django.contrib.staticfiles, δείτε στο άρθρο αναφορά στα staticfiles.

Back to Top