Często zadawane pytania: Instalacja

Jak mogę zacząć?

  1. Pobierz kod.
  2. Zainstaluj Django (przeczytaj poradnik instalacji).
  3. Przejdź przez samouczek.
  4. Sprawdź pozostałą część dokumentacji, i zadawaj pytania, jeśli wpadniesz w tarapaty.

Jakie są wymagania wstępne Django?

Django wymaga Pythona. Obejrzyj tabelę z następnego pytania, aby sprawdzić, które wersje Pythona działają z określoną wersją Django. Inne biblioteki Pythona mogą być wymagane przez niektórych użytkowników. O ich potrzebie zostaniesz poinformowany błędem.

W środowisku deweloperskim – jeśli chcesz tylko eksperymentować z Django – nie potrzebujesz zainstalowanego oddzielnie serwera WWW ani serwera bazy danych.

Django ma wbudowany własny lekki serwer deweloperski. W środowisku produkcyjnym Django wypełnia specyfikację WSGI, PEP 3333, co znaczy, że może być uruchamiane na rozmaitych serwerach WWW. Zobacz Deployment Django po więcej informacji.

Django domyślnia używa SQLite, które jest zawarte w instalacjach Pythona. Do środowiska produkcyjnego zalecamy PostgreSQL; lecz oficjalnie wspieramy też MariaDB, MySQL, SQLite i Oracle. Zobacz wspierane bazy danych po więcej informacji.

Której wersji Pythona mogę użyć z Django?

Wersja Django Wersje Pythona
3.2 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 (dodana w 3.2.9)
4.0 3.8, 3.9, 3.10
4.1 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 (dodana w 4.1.3)
4.2 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

Dla każdej wersji Pythona, tylko ostatnie wydanie mikro (A.B.C) jest oficjalnie wspierane. Możesz znaleźć najnowsze wersje mikro każdej serii na stronie pobrań Pythona.

Zazwyczaj wspieramy wersję Pythona włącznie do wersji, którą zawiera pierwsze wydanie Django LTS (long term support), którego wsparcie bezpieczeństwa kończy się po wygaśnięciu wsparcia bezpieczeństwa do tej wersji Pythona. Na przykład wsparcie bezpieczeństwa do Pythona 3.3 skończyło się we wrześniu 2017 i wsparcie bezpieczeństwa Django 1.8 LTS skończyło się w kwietniu 2018. Stąd Django 1.8 jest ostatnią wersją, która wspiera Pythona 3.3.

Jakiej wersji Pythona powinienem używać z Django?

Jako że nowsze wersje Pythona często są szybsze, mają więcej funkcjonalności i są lepiej wspierane, rekomendujemy najnowszą wersję Pythona 3.

Nic nie tracisz w Django używając starszego wydania, ale nie masz korzyści z poprawek i optymalizacji w nowszych wydaniach Pythona. Zewnętrzne aplikacje do użytku z Django są wolne, aby ustalać własne wymagania co do wersji.

Powinienem użyć wersji stabilnej czy rozwojowej?

Generally, if you’re using code in production, you should be using a stable release. The Django project publishes a full stable release every eight months or so, with bugfix updates in between. These stable releases contain the API that is covered by our backwards compatibility guarantees; if you write code against stable releases, you shouldn’t have any problems upgrading when the next official version is released.

Back to Top