Συχνές Ερωτήσεις: Εγκατάσταση

Πως ξεκινώ;

  1. Κατεβάστε τον κώδικα.
  2. Εγκαταστήστε το Django (δείτε το άρθρο οδηγός εγκατάσταση).
  3. Περιηγηθείτε μέσα στον οδηγό μας.
  4. Δείτε το υπόλοιπο documentation του Django και ρωτήστε την κοινότητα αν έχετε κάποιο πρόβλημα.

Ποια είναι τα απαιτούμενα για το Django;

Django requires Python. See the table in the next question for the versions of Python that work with each version of Django. Other Python libraries may be required for some use cases, but you’ll receive an error about them as they’re needed.

For a development environment – if you just want to experiment with Django – you don’t need to have a separate Web server installed or database server.

Django comes with its own lightweight development server. For a production environment, Django follows the WSGI spec, PEP 3333, which means it can run on a variety of web servers. See Deploying Django for more information.

Django runs SQLite by default, which is included in Python installations. For a production environment, we recommend PostgreSQL; but we also officially support MariaDB, MySQL, SQLite, and Oracle. See Supported Databases for more information.

Ποια έκδοση της Python να χρησιμοποιήσω με το Django;

Django έκδοση Python εκδόσεις
1.11 2.7, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 (added in 1.11.17)
2.0 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
2.1 3.5, 3.6, 3.7
2.2 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 (added in 2.2.8)
3.0 3.6, 3.7, 3.8

Για κάθε έκδοση της Python, μόνο η τελευταία micro release (A.B.C) υποστηρίζεται επισήμως. Μπορείτε να βρείτε την τελευταία micro version για κάθε σειρά της Python στην επίσημη σελίδα της.

Typically, we will support a Python version up to and including the first Django LTS release whose security support ends after security support for that version of Python ends. For example, Python 3.3 security support ended September 2017 and Django 1.8 LTS security support ended April 2018. Therefore Django 1.8 is the last version to support Python 3.3.

Ποια έκδοση της Python θα πρέπει να χρησιμοποιήσω με το Django;

Python 3 is recommended. Django 1.11 is the last version to support Python 2.7. Support for Python 2.7 and Django 1.11 ends in 2020.

Since newer versions of Python are often faster, have more features, and are better supported, the latest version of Python 3 is recommended.

Δεν χάνετε τίποτα χρησιμοποιώντας μια παλαιότερη έκδοση της Python στο Django, αλλά δεν επωφελείστε των βελτιώσεων και των νέων χαρακτηριστικών στην τελευταία έκδοση της Python. Οι εφαρμογές τρίτων οι οποίες δουλεύουν με το Django είναι, φυσικά, ελεύθερες να θέσουν τις δικές τους απαιτήσεις σχετικά με το ποιες εκδόσεις της Python ή όχι υποστηρίζουν.

Να χρησιμοποιώ τη σταθερή έκδοση ή την αναπτυξιακή;

Γενικά, αν χρησιμοποιείτε κώδικα ο οποίος θα βγει στην παραγωγή (δηλαδή στο internet) θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την σταθερή έκδοση (stable release). Το Django project εκδίδει μια πλήρης σταθερή διανομή κάθε εννέα μήνες περίπου, όπου κάθε μια περιέχει διορθώσεις σφαλμάτων (bugfixes). Αυτές οι σταθερές διανομές περιέχουν το API για το οποίο εγγυόμαστε τη λειτουργία του. Αν γράφετε κώδικα με βάση τις σταθερές διανομές δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα όταν αναβαθμίζετε σε κάποια επόμενη επίσημη διανομή, αρκεί βέβαια να διαβάζετε τις ανακοινώσεις της καινούργιας διανομής (release notes) γιατί μερικά πράγματα μπορεί αν έχουν αλλάξει.

Back to Top