Συχνές Ερωτήσεις: Χρησιμοποιώντας το Django

Γιατί λαμβάνω σφάλμα σχετικά με το import του DJANGO_SETTINGS_MODULE;

Σιγουρευτείτε ότι:

  • Η environment variable DJANGO_SETTINGS_MODULE είναι ρυθμισμένη ως ένα Python module (π.χ «mysite.settings») και όχι ως π.χ «mysite/settings/».
  • Το παραπάνω module (π.χ «mysite.settings») βρίσκεται μέσα στο sys.path (το import mysite.settings θα πρέπει να δουλεύει).
  • Το module δεν περιέχει συντακτικά λάθη (βεβαίως).

Δεν αντέχω τη γλώσσα των templates σας. Είμαι υποχρεωμένος να τη χρησιμοποιώ;

Τυγχάνει να πιστεύουμε ότι η μηχανή των templates μας είναι ότι καλύτερο συνέβη μετά το μπέϊκον αλλά αναγνωρίζουμε την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε γλώσσες templates η οποία είναι καθαρά υποκειμενική. Το Django δεν απαιτεί να χρησιμοποιήσετε τη δική του template γλώσσα, οπότε αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Jinja2, Mako, ή οποιαδήποτε άλλη επιθυμείτε.

Είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιώ το δικό σας επίπεδο μοντέλων/βάσεις δεδομένων;

Όχι. Όπως ακριβώς με το σύστημα των templates έτσι και το επίπεδο των μοντέλων/βάσεις δεδομένων είναι απόλυτα διαχωρισμένο από το υπόλοιπο framework.

Η μοναδική εξαίρεση είναι η εξής: Αν χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική βιβλιοθήκη βάσης δεδομένων, δε θα έχετε στη διάθεση σας το αυτόματα-παραγόμενο Django admin site. Αυτή η εφαρμογή (admin site) είναι συνδεδεμένη με το επίπεδο της βάσης δεδομένων του Django.

Πως χρησιμοποιώ τα πεδία ImageField και FileField;

Απαιτούνται μερικά βήματα για να επωφεληθείτε των πεδίων FileField ή/και ImageField που είναι δηλωμένα σε ένα μοντέλο:

  1. Μέσα στο γενικό αρχείο ρυθμίσεων του project σας (settings file), θα χρειαστεί να ορίσετε το MEDIA_ROOT ως ένα μονοπάτι στο φάκελο που θα αποθηκεύονται τα αρχεία που ανεβαίνουν (uploaded). (Για λόγους καλύτερης απόδοσης, αυτά τα αρχεία δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων). Δηλώστε το MEDIA_URL ως το βασικό δημόσιο URL αυτού του φακέλου. Βεβαιωθείτε ότι αυτός ο φάκελος έχει δικαιώματα εγγραφής από το λογαριασμό χρήστη στο Web server. Αν δουλεύετε τοπικά στον υπολογιστή σας, τότε το πιο πιθανόν είναι να έχετε δικαιώματα εγγραφής στο φάκελο που ορίσατε.
  2. Προσθέστε το πεδίο FileField ή/και το ImageField στο μοντέλο σας, προσδιορίζοντας το όρισμα upload_to προκειμένου να προσδιοριστεί ο υπο-φάκελος του MEDIA_ROOT που θα χρησιμοποιηθεί για τα ανεβασμένα αρχεία σας. Αν π.χ έχετε ορίσει την επιλογή MEDIA_ROOT ως «mysite/media_remote/» και το όρισμα upload_to ως «images/avatars/» τότε όλες οι εικόνες θα αποθηκευτούν στη τοποθεσία «mysite/media_remote/images/avatars/».
  3. Το μόνο που θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων σας είναι το μονοπάτι στο αρχείο (σχετικό του MEDIA_ROOT). Το πιο πιθανό είναι να χρησιμοποιήσετε το βολικό attribute url που σας παρέχει το Django. Για παράδειγμα, αν το ImageField ονομάζεται mug_shot, μπορείτε να δείτε το απόλυτο μονοπάτι (absolute path) της εικόνας σας, στο template, ως {{ object.mug_shot.url }}.

Πως μπορώ να κάνω μια μεταβλητή ορατή σε όλα τα templates;

Sometimes your templates all need the same thing. A common example would be dynamically generated menus. At first glance, it seems logical to add a common dictionary to the template context.

The best way to do this in Django is to use a RequestContext. Details on how to do this are here: Using RequestContext.

Back to Top