Glosariusz

model konkretny
Model nieabstrakcyjny (abstract=False).
pole

Atrybut modelu; pole zazwyczaj jest mapowane bezpośrednio na pojedynczą kolumnę bazy danych.

Zobacz Modele.

widok generyczny

Funkcja view wyższego rzędu, która dostarcza abstrakcyjną lub generyczną implementację wspólnego idiomu lub wzorca dostępnego w dewelopmencie widoków.

Zobacz Class-based views.

model

Modele przechowują dane aplikacji

Zobacz Modele.

MTV

„Model-template-view”; wzorzec oprogramowania, podobny do MVC, ale w lepszy sposób opisuje, w jaki sposób robi to Django.

Zobacz wpis w FAQ.

MVC
Model-view-controller; wzorzec w oprogramowaniu. Django w pewnym stopniu spełnia MVC.
projekt
Pakiet Pythona – na przykład katalog z kodem – zawierający wszystkie ustawienia dla instancji Django. Może zawierać konfigurację bazy danych, opcje Django i ustawienia aplikacji.
właściwość

Znana też jako „atrybuty zarządzane” i jako funkcjonalność Pythona od wersji 2.2. To sprytna metoda, pozwalająca zaimplementować atrybuty, których użycie przypomina dostęp do atrybutów, ale ich implementacja wykorzystuje wywołania metod.

Zobacz property.

queryset

Obiekt reprezentujący pewien zestaw wierszy do pobrania z bazy danych.

Zobacz Wykonywanie zapytań.

slug

Krótka etykieta dla czegoś, zawierająca tylko litery, cyfry, podkreślniki lub dywizy. Zazwyczaj używana w URL-ach. Na przykład w typowym URL-u wpisu na blogu:

https://www.djangoproject.com/weblog/2008/apr/12/spring/

ostatni kawałek (spring) to slug.

szablon

Kawałek tekstu, który zachowuje się jak formatowanie dla reprezentacji danych. Szablon pomaga wyodrębnić prezentację danych od samych danych.

Zobacz Szablony.

widok
Funkcja odpowiedzialna za renderowanie strony.
Back to Top