General Index

Σύμβολα | _ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Μ | ΠΣύμβολα

-- ARGUMENTS
dbshell παράμετρος γραμμής εντολών
--add-location [{full,file,never}]
makemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--addrport ADDRPORT
testserver παράμετρος γραμμής εντολών
--admins
sendtestemail παράμετρος γραμμής εντολών
--all
diffsettings παράμετρος γραμμής εντολών
--all, -a
dumpdata παράμετρος γραμμής εντολών
makemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--app APP_LABEL
loaddata παράμετρος γραμμής εντολών
--backwards
sqlmigrate παράμετρος γραμμής εντολών
--blank BLANK
ogrinspect παράμετρος γραμμής εντολών
--buffer, -b
test παράμετρος γραμμής εντολών
--check
makemigrations παράμετρος γραμμής εντολών
migrate παράμετρος γραμμής εντολών
--clear, -c
collectstatic παράμετρος γραμμής εντολών
--command COMMAND, -c COMMAND
shell παράμετρος γραμμής εντολών
--database DATABASE
changepassword παράμετρος γραμμής εντολών
check παράμετρος γραμμής εντολών
createcachetable παράμετρος γραμμής εντολών
createsuperuser παράμετρος γραμμής εντολών
dbshell παράμετρος γραμμής εντολών
dumpdata παράμετρος γραμμής εντολών
flush παράμετρος γραμμής εντολών
inspectdb παράμετρος γραμμής εντολών
loaddata παράμετρος γραμμής εντολών
migrate παράμετρος γραμμής εντολών
remove_stale_contenttypes παράμετρος γραμμής εντολών
showmigrations παράμετρος γραμμής εντολών
sqlflush παράμετρος γραμμής εντολών
sqlmigrate παράμετρος γραμμής εντολών
sqlsequencereset παράμετρος γραμμής εντολών
--debug-mode
test παράμετρος γραμμής εντολών
--debug-sql, -d
test παράμετρος γραμμής εντολών
--decimal DECIMAL
ogrinspect παράμετρος γραμμής εντολών
--default MODULE
diffsettings παράμετρος γραμμής εντολών
--deploy
check παράμετρος γραμμής εντολών
--domain DOMAIN, -d DOMAIN
makemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--dry-run
createcachetable παράμετρος γραμμής εντολών
makemigrations παράμετρος γραμμής εντολών
--dry-run, -n
collectstatic παράμετρος γραμμής εντολών
--email EMAIL
createsuperuser παράμετρος γραμμής εντολών
--empty
makemigrations παράμετρος γραμμής εντολών
--exclude EXCLUDE, -e EXCLUDE
dumpdata παράμετρος γραμμής εντολών
loaddata παράμετρος γραμμής εντολών
--exclude EXCLUDE, -x EXCLUDE
compilemessages παράμετρος γραμμής εντολών
makemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--exclude-tag EXCLUDE_TAGS
test παράμετρος γραμμής εντολών
--extension EXTENSIONS, -e EXTENSIONS
makemessages παράμετρος γραμμής εντολών
startapp παράμετρος γραμμής εντολών
startproject παράμετρος γραμμής εντολών
--fail-level {CRITICAL,ERROR,WARNING,INFO,DEBUG}
check παράμετρος γραμμής εντολών
--failfast
test παράμετρος γραμμής εντολών
--fake
migrate παράμετρος γραμμής εντολών
--fake-initial
migrate παράμετρος γραμμής εντολών
--force-color
παράμετρος γραμμής εντολών
--format FORMAT
dumpdata παράμετρος γραμμής εντολών
loaddata παράμετρος γραμμής εντολών
--geom-name GEOM_NAME
ogrinspect παράμετρος γραμμής εντολών
--ignore PATTERN, -i PATTERN
collectstatic παράμετρος γραμμής εντολών
compilemessages παράμετρος γραμμής εντολών
makemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--ignorenonexistent, -i
loaddata παράμετρος γραμμής εντολών
--include-partitions
inspectdb παράμετρος γραμμής εντολών
--include-stale-apps
remove_stale_contenttypes παράμετρος γραμμής εντολών
--include-views
inspectdb παράμετρος γραμμής εντολών
--indent INDENT
dumpdata παράμετρος γραμμής εντολών
--insecure
runserver παράμετρος γραμμής εντολών
--interface {ipython,bpython,python}, -i {ipython,bpython,python}
shell παράμετρος γραμμής εντολών
--ipv6, -6
runserver παράμετρος γραμμής εντολών
--keep-pot
makemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--keepdb
test παράμετρος γραμμής εντολών
--layer LAYER_KEY
ogrinspect παράμετρος γραμμής εντολών
--link, -l
collectstatic παράμετρος γραμμής εντολών
--list, -l
showmigrations παράμετρος γραμμής εντολών
--list-tags
check παράμετρος γραμμής εντολών
--locale LOCALE, -l LOCALE
compilemessages παράμετρος γραμμής εντολών
makemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--managers
sendtestemail παράμετρος γραμμής εντολών
--mapping
ogrinspect παράμετρος γραμμής εντολών
--merge
makemigrations παράμετρος γραμμής εντολών
--multi-geom
ogrinspect παράμετρος γραμμής εντολών
--name FILES, -n FILES
startapp παράμετρος γραμμής εντολών
startproject παράμετρος γραμμής εντολών
--name NAME, -n NAME
makemigrations παράμετρος γραμμής εντολών
--name-field NAME_FIELD
ogrinspect παράμετρος γραμμής εντολών
--natural-foreign
dumpdata παράμετρος γραμμής εντολών
--natural-primary
dumpdata παράμετρος γραμμής εντολών
--no-color
παράμετρος γραμμής εντολών
--no-default-ignore
collectstatic παράμετρος γραμμής εντολών
makemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--no-header
makemigrations παράμετρος γραμμής εντολών
squashmigrations παράμετρος γραμμής εντολών
--no-imports
ogrinspect παράμετρος γραμμής εντολών
--no-location
makemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--no-optimize
squashmigrations παράμετρος γραμμής εντολών
--no-post-process
collectstatic παράμετρος γραμμής εντολών
--no-wrap
makemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--noinput, --no-input
collectstatic παράμετρος γραμμής εντολών
createsuperuser παράμετρος γραμμής εντολών
flush παράμετρος γραμμής εντολών
makemigrations παράμετρος γραμμής εντολών
migrate παράμετρος γραμμής εντολών
squashmigrations παράμετρος γραμμής εντολών
test παράμετρος γραμμής εντολών
testserver παράμετρος γραμμής εντολών
--noreload
runserver παράμετρος γραμμής εντολών
--nostartup
shell παράμετρος γραμμής εντολών
--nostatic
runserver παράμετρος γραμμής εντολών
--nothreading
runserver παράμετρος γραμμής εντολών
--null NULL
ogrinspect παράμετρος γραμμής εντολών
--output OUTPUT, -o OUTPUT
dumpdata παράμετρος γραμμής εντολών
--output {hash,unified}
diffsettings παράμετρος γραμμής εντολών
--parallel [N]
test παράμετρος γραμμής εντολών
--pdb
test παράμετρος γραμμής εντολών
--pks PRIMARY_KEYS
dumpdata παράμετρος γραμμής εντολών
--plan
migrate παράμετρος γραμμής εντολών
--plan, -p
showmigrations παράμετρος γραμμής εντολών
--pythonpath PYTHONPATH
παράμετρος γραμμής εντολών
--reverse, -r
test παράμετρος γραμμής εντολών
--run-syncdb
migrate παράμετρος γραμμής εντολών
--settings SETTINGS
παράμετρος γραμμής εντολών
--sitemap-uses-http
ping_google παράμετρος γραμμής εντολών
--skip-checks
παράμετρος γραμμής εντολών
--squashed-name SQUASHED_NAME
squashmigrations παράμετρος γραμμής εντολών
--srid SRID
ogrinspect παράμετρος γραμμής εντολών
--symlinks, -s
makemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--tag TAGS
test παράμετρος γραμμής εντολών
--tag TAGS, -t TAGS
check παράμετρος γραμμής εντολών
--template TEMPLATE
startapp παράμετρος γραμμής εντολών
startproject παράμετρος γραμμής εντολών
--testrunner TESTRUNNER
test παράμετρος γραμμής εντολών
--traceback
παράμετρος γραμμής εντολών
--use-fuzzy, -f
compilemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--username USERNAME
createsuperuser παράμετρος γραμμής εντολών
--verbosity {0,1,2,3}, -v {0,1,2,3}
παράμετρος γραμμής εντολών
-k TEST_NAME_PATTERNS
test παράμετρος γραμμής εντολών


_

__contains__() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
(μέθοδος της QueryDict)
__delitem__() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
(μέθοδος της HttpResponse)
__eq__() (μέθοδος της Model)
__getattr__() (μέθοδος της Area)
(μέθοδος της Distance)
__getitem__() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
(μέθοδος της HttpResponse)
(μέθοδος της OGRGeometry)
(μέθοδος της QueryDict)
(μέθοδος της SpatialReference)
__hash__() (μέθοδος της Model)
__init__() (μέθοδος της HttpResponse)
(μέθοδος της QueryDict)
(μέθοδος της SimpleTemplateResponse)
(μέθοδος της SyndicationFeed)
(μέθοδος της TemplateResponse)
(μέθοδος της requests.RequestSite)
__iter__() (μέθοδος της File)
(μέθοδος της HttpRequest)
(μέθοδος της ModelChoiceIterator)
(μέθοδος της OGRGeometry)
__len__() (μέθοδος της OGRGeometry)
__setitem__() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
(μέθοδος της HttpResponse)
(μέθοδος της QueryDict)
__str__() (μέθοδος της Model)
(μέθοδος της ModelChoiceIteratorValue)
_base_manager (ιδιότητα της Model)
_default_manager (ιδιότητα της Model)
_open() (στη μονάδα django.core.files.storage)
_save() (στη μονάδα django.core.files.storage)
_state (ιδιότητα της Model)


A

A (κλάση σε django.contrib.gis.measure)
Abs (κλάση σε django.db.models.functions)
ABSOLUTE_URL_OVERRIDES
setting
abstract (ιδιότητα της Options)
accepts() (μέθοδος της HttpRequest)
AccessMixin (κλάση σε django.contrib.auth.mixins)
ACos (κλάση σε django.db.models.functions)
action_flag (ιδιότητα της LogEntry)
action_time (ιδιότητα της LogEntry)
actions (ιδιότητα της ModelAdmin)
actions_on_bottom (ιδιότητα της ModelAdmin)
actions_on_top (ιδιότητα της ModelAdmin)
actions_selection_counter (ιδιότητα της ModelAdmin)
activate() (στη μονάδα django.utils.timezone)
(στη μονάδα django.utils.translation)
add
template filter
add() (μέθοδος της cache)
(μέθοδος της GeometryCollection)
(μέθοδος της RelatedManager)
add_action() (μέθοδος της AdminSite)
add_arguments() (μέθοδος κλάσης django.test.runner.DiscoverRunner)
(μέθοδος της BaseCommand)
add_constraint() (μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
add_error() (μέθοδος της Form)
add_field() (μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
add_form_template (ιδιότητα της ModelAdmin)
add_index() (μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
add_item() (μέθοδος της SyndicationFeed)
add_item_elements() (μέθοδος της SyndicationFeed)
add_message() (στη μονάδα django.contrib.messages)
add_never_cache_headers() (στη μονάδα django.utils.cache)
add_post_render_callback() (μέθοδος της SimpleTemplateResponse)
add_root_elements() (μέθοδος της SyndicationFeed)
add_view() (μέθοδος της ModelAdmin)
AddConstraint (κλάση σε django.db.migrations.operations)
AddField (κλάση σε django.db.migrations.operations)
AddIndex (κλάση σε django.db.migrations.operations)
AddIndexConcurrently (κλάση σε django.contrib.postgres.operations)
addslashes
template filter
AdminEmailHandler (κλάση σε django.utils.log)
AdminPasswordChangeForm (κλάση σε django.contrib.auth.forms)
ADMINS
setting
AdminSite (κλάση σε django.contrib.admin)
Aggregate (κλάση σε django.db.models)
aggregate() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
all() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
allow_distinct (ιδιότητα της Aggregate)
allow_empty (ιδιότητα της BaseDateListView)
(ιδιότητα της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
allow_empty_first_page (ιδιότητα της Paginator)
allow_files (ιδιότητα της FilePathField)
allow_folders (ιδιότητα της FilePathField)
allow_future (ιδιότητα της DateMixin)
allow_migrate()
allow_relation()
allow_unicode (ιδιότητα της SlugField)
AllowAllUsersModelBackend (κλάση σε django.contrib.auth.backends)
AllowAllUsersRemoteUserBackend (κλάση σε django.contrib.auth.backends)
ALLOWED_HOSTS
setting
alter_db_table() (μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
alter_db_tablespace() (μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
alter_field() (μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
alter_index_together() (μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
alter_unique_together() (μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
AlterField (κλάση σε django.db.migrations.operations)
AlterIndexTogether (κλάση σε django.db.migrations.operations)
AlterModelManagers (κλάση σε django.db.migrations.operations)
AlterModelOptions (κλάση σε django.db.migrations.operations)
AlterModelTable (κλάση σε django.db.migrations.operations)
AlterOrderWithRespectTo (κλάση σε django.db.migrations.operations)
AlterUniqueTogether (κλάση σε django.db.migrations.operations)
angular_name (ιδιότητα της SpatialReference)
angular_units (ιδιότητα της SpatialReference)
annotate() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
apnumber
template filter
app_directories.Loader (κλάση σε django.template.loaders)
app_index_template (ιδιότητα της AdminSite)
app_label (ιδιότητα της ContentType)
(ιδιότητα της Options)
app_name (ιδιότητα της ResolverMatch)
app_names (ιδιότητα της ResolverMatch)
AppCommand (κλάση σε django.core.management)
AppConfig (κλάση σε django.apps)
APPEND_SLASH
setting
appendlist() (μέθοδος της QueryDict)
application namespace
AppRegistryNotReady
apps (στη μονάδα django.apps)
apps.AdminConfig (κλάση σε django.contrib.admin)
apps.SimpleAdminConfig (κλάση σε django.contrib.admin)
ArchiveIndexView (ενσωματωμένη κλάση)
(κλάση σε django.views.generic.dates)
area (ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
Area (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
(κλάση σε django.contrib.gis.measure)
arg_joiner (ιδιότητα της Func)
args (ιδιότητα της ResolverMatch)
arity (ιδιότητα της Func)
ArrayAgg (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
ArrayField (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
arrayfield.contained_by
field lookup type
arrayfield.contains
field lookup type
arrayfield.index
field lookup type
arrayfield.len
field lookup type
arrayfield.overlap
field lookup type
arrayfield.slice
field lookup type
as_data() (μέθοδος της Form.errors)
as_datetime() (μέθοδος της Field)
as_double() (μέθοδος της Field)
as_hidden() (μέθοδος της BoundField)
as_int() (μέθοδος της Field)
as_json() (μέθοδος της Form.errors)
as_manager() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
as_p() (μέθοδος της Form)
as_sql() (μέθοδος της Func)
(στη μονάδα django.db.models)
as_string() (μέθοδος της Field)
as_table() (μέθοδος της Form)
as_ul() (μέθοδος της Form)
as_vendorname() (στη μονάδα django.db.models)
as_view() (μέθοδος κλάσης της django.views.generic.base.View)
as_widget() (μέθοδος της BoundField)
asc() (μέθοδος της Expression)
AsGeoJSON (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
AsGML (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
ASin (κλάση σε django.db.models.functions)
AsKML (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
assertContains() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertFieldOutput() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertFormError() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertFormsetError() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertHTMLEqual() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertHTMLNotEqual() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertInHTML() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertJSONEqual() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertJSONNotEqual() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertNotContains() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertNumQueries() (μέθοδος της TransactionTestCase)
assertQuerysetEqual() (μέθοδος της TransactionTestCase)
assertRaisesMessage() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertRedirects() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertTemplateNotUsed() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertTemplateUsed() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertURLEqual() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertWarnsMessage() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertXMLEqual() (μέθοδος της SimpleTestCase)
assertXMLNotEqual() (μέθοδος της SimpleTestCase)
AsSVG (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
AsWKB (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
AsWKT (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
async_only_middleware() (στη μονάδα django.utils.decorators)
async_to_sync() (στη μονάδα asgiref.sync)
ATan (κλάση σε django.db.models.functions)
ATan2 (κλάση σε django.db.models.functions)
Atom1Feed (κλάση σε django.utils.feedgenerator)
atomic() (στη μονάδα django.db.transaction)
attr_value() (μέθοδος της SpatialReference)
attrs (ιδιότητα της Widget)
auth() (στη μονάδα django.contrib.auth.context_processors)
auth_code() (μέθοδος της SpatialReference)
auth_name() (μέθοδος της SpatialReference)
AUTH_PASSWORD_VALIDATORS
setting
AUTH_USER_MODEL
setting
authenticate() (μέθοδος της ModelBackend)
(μέθοδος της RemoteUserBackend)
(στη μονάδα django.contrib.auth)
AUTHENTICATION_BACKENDS
setting
AuthenticationForm (κλάση σε django.contrib.auth.forms)
AuthenticationMiddleware (κλάση σε django.contrib.auth.middleware)
auto_created (ιδιότητα της Field)
auto_id (ιδιότητα της BoundField)
(ιδιότητα της Form)
auto_now (ιδιότητα της DateField)
auto_now_add (ιδιότητα της DateField)
autocomplete_fields (ιδιότητα της ModelAdmin)
autodiscover() (στη μονάδα django.contrib.admin)
autoescape
template tag
AutoField (κλάση σε django.db.models)
available_apps (ιδιότητα της TransactionTestCase)
Avg (κλάση σε django.db.models)
Azimuth (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)


B

backends.base.SessionBase (κλάση σε django.contrib.sessions)
backends.cached_db.SessionStore (κλάση σε django.contrib.sessions)
backends.db.SessionStore (κλάση σε django.contrib.sessions)
backends.smtp.EmailBackend (κλάση σε django.core.mail)
bands (ιδιότητα της GDALRaster)
base36_to_int() (στη μονάδα django.utils.http)
base_field (ιδιότητα της ArrayField)
(ιδιότητα της RangeField)
(ιδιότητα της SimpleArrayField)
(ιδιότητα της SplitArrayField)
(ιδιότητα της django.contrib.postgres.forms.BaseRangeField)
base_manager_name (ιδιότητα της Options)
base_session.AbstractBaseSession (κλάση σε django.contrib.sessions)
base_session.BaseSessionManager (κλάση σε django.contrib.sessions)
base_url (ιδιότητα της FileSystemStorage)
base_widget (ιδιότητα της RangeWidget)
BaseArchiveIndexView (κλάση σε django.views.generic.dates)
BaseBackend (κλάση σε django.contrib.auth.backends)
BaseCommand (κλάση σε django.core.management)
BaseDatabaseSchemaEditor (κλάση σε django.db.backends.base.schema)
BaseDateDetailView (κλάση σε django.views.generic.dates)
BaseDateListView (κλάση σε django.views.generic.dates)
BaseDayArchiveView (κλάση σε django.views.generic.dates)
BaseFormSet (κλάση σε django.forms.formsets)
BaseGenericInlineFormSet (κλάση σε django.contrib.contenttypes.forms)
BaseGeometryWidget (κλάση σε django.contrib.gis.forms.widgets)
BaseMonthArchiveView (κλάση σε django.views.generic.dates)
BaseTodayArchiveView (κλάση σε django.views.generic.dates)
BaseWeekArchiveView (κλάση σε django.views.generic.dates)
BaseYearArchiveView (κλάση σε django.views.generic.dates)
bbcontains
field lookup type
bboverlaps
field lookup type
BigAutoField (κλάση σε django.db.models)
BigIntegerField (κλάση σε django.db.models)
BigIntegerRangeField (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
bilateral (ιδιότητα της Transform)
BinaryField (κλάση σε django.db.models)
BitAnd (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
BitOr (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
blank (ιδιότητα της Field)
block
template tag
blocktrans
template tag
blocktranslate
template tag
BloomExtension (κλάση σε django.contrib.postgres.operations)
BloomIndex (κλάση σε django.contrib.postgres.indexes)
body (ιδιότητα της HttpRequest)
BoolAnd (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
BooleanField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
BoolOr (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
boundary (ιδιότητα της GEOSGeometry)
boundary() (μέθοδος της OGRGeometry)
BoundField (κλάση σε django.forms)
BoundingCircle (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
BrinIndex (κλάση σε django.contrib.postgres.indexes)
BrokenLinkEmailsMiddleware (κλάση σε django.middleware.common)
BtreeGinExtension (κλάση σε django.contrib.postgres.operations)
BtreeGistExtension (κλάση σε django.contrib.postgres.operations)
BTreeIndex (κλάση σε django.contrib.postgres.indexes)
buffer() (μέθοδος της GEOSGeometry)
buffer_with_style() (μέθοδος της GEOSGeometry)
build_absolute_uri() (μέθοδος της HttpRequest)
build_suite() (μέθοδος της DiscoverRunner)
bulk_create() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
bulk_update() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
byteorder (ιδιότητα της WKBWriter)


C

cache
template tag
cache_control() (στη μονάδα django.views.decorators.cache)
cache_key_prefix (ιδιότητα της backends.cached_db.SessionStore)
CACHE_MIDDLEWARE_ALIAS
setting
CACHE_MIDDLEWARE_KEY_PREFIX
setting
CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS
setting
cached.Loader (κλάση σε django.template.loaders)
cached_property (κλάση σε django.utils.functional)
CACHES
setting
CACHES-BACKEND
setting
CACHES-KEY_FUNCTION
setting
CACHES-KEY_PREFIX
setting
CACHES-LOCATION
setting
CACHES-OPTIONS
setting
CACHES-TIMEOUT
setting
CACHES-VERSION
setting
CallbackFilter (κλάση σε django.utils.log)
callproc() (μέθοδος της CursorWrapper)
can_delete (ιδιότητα της BaseFormSet)
(ιδιότητα της InlineModelAdmin)
can_order (ιδιότητα της BaseFormSet)
capfirst
template filter
CASCADE (στη μονάδα django.db.models)
Case (κλάση σε django.db.models.expressions)
Cast (κλάση σε django.db.models.functions)
Ceil (κλάση σε django.db.models.functions)
center
template filter
centroid (ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της Polygon)
Centroid (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
change_form_template (ιδιότητα της ModelAdmin)
change_list_template (ιδιότητα της ModelAdmin)
change_message (ιδιότητα της LogEntry)
change_view() (μέθοδος της ModelAdmin)
changed_data (ιδιότητα της Form)
changed_objects (ιδιότητα της models.BaseModelFormSet)
changefreq (ιδιότητα της Sitemap)
changelist_view() (μέθοδος της ModelAdmin)
changepassword
django-admin command
changepassword παράμετρος γραμμής εντολών
--database DATABASE
CharField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
charset (ιδιότητα της HttpResponse)
(ιδιότητα της UploadedFile)
check
django-admin command
check (ιδιότητα της CheckConstraint)
check παράμετρος γραμμής εντολών
--database DATABASE
--deploy
--fail-level {CRITICAL,ERROR,WARNING,INFO,DEBUG}
--list-tags
--tag TAGS, -t TAGS
check() (μέθοδος της BaseCommand)
check_for_language() (στη μονάδα django.utils.translation)
check_password() (μέθοδος της models.AbstractBaseUser)
(μέθοδος της models.User)
(στη μονάδα django.contrib.auth.hashers)
check_test (ιδιότητα της CheckboxInput)
CheckboxInput (κλάση σε django.forms)
CheckboxSelectMultiple (κλάση σε django.forms)
CheckConstraint (κλάση σε django.db.models)
CheckMessage (κλάση σε django.core.checks)
ChoiceField (κλάση σε django.forms)
choices (ιδιότητα της ChoiceField)
(ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της Select)
Chr (κλάση σε django.db.models.functions)
chunk_size (ιδιότητα της FileUploadHandler)
chunks() (μέθοδος της File)
(μέθοδος της UploadedFile)
CICharField (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
CIEmailField (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
CIText (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
CITextExtension (κλάση σε django.contrib.postgres.operations)
CITextField (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
city() (μέθοδος της GeoIP2)
classes (ιδιότητα της InlineModelAdmin)
classproperty (κλάση σε django.utils.functional)
clean() (μέθοδος της Field)
(μέθοδος της Form)
(μέθοδος της Model)
(μέθοδος της models.AbstractBaseUser)
(μέθοδος της models.AbstractUser)
clean_fields() (μέθοδος της Model)
clean_savepoints() (στη μονάδα django.db.transaction)
clean_username() (μέθοδος της RemoteUserBackend)
cleaned_data (ιδιότητα της Form)
cleansed_substitute (ιδιότητα της SafeExceptionReporterFilter)
clear() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
(μέθοδος της RelatedManager)
(μέθοδος της cache)
clear_cache() (μέθοδος της ContentTypeManager)
clear_expired() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
ClearableFileInput (κλάση σε django.forms)
clearsessions
django-admin command
client (ιδιότητα της Response)
(ιδιότητα της SimpleTestCase)
Client (κλάση σε django.test)
client.RedirectCycleError
client_class (ιδιότητα της SimpleTestCase)
clone() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
(μέθοδος της SpatialReference)
close() (μέθοδος της cache)
(μέθοδος της FieldFile)
(μέθοδος της File)
(μέθοδος της HttpResponse)
close_rings() (μέθοδος της OGRGeometry)
closed (ιδιότητα της HttpResponse)
(ιδιότητα της LineString)
(ιδιότητα της MultiLineString)
Coalesce (κλάση σε django.db.models.functions)
code (ιδιότητα της EmailValidator)
(ιδιότητα της ProhibitNullCharactersValidator)
(ιδιότητα της RegexValidator)
codename (ιδιότητα της models.Permission)
coerce (ιδιότητα της TypedChoiceField)
Collect (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
collectstatic
django-admin command
collectstatic παράμετρος γραμμής εντολών
--clear, -c
--dry-run, -n
--ignore PATTERN, -i PATTERN
--link, -l
--no-default-ignore
--no-post-process
--noinput, --no-input
color_interp() (μέθοδος της GDALBand)
ComboField (κλάση σε django.forms)
CommandError
comment
template tag
commit() (στη μονάδα django.db.transaction)
CommonMiddleware (κλάση σε django.middleware.common)
CommonPasswordValidator (κλάση σε django.contrib.auth.password_validation)
compilemessages
django-admin command
compilemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--exclude EXCLUDE, -x EXCLUDE
--ignore PATTERN, -i PATTERN
--locale LOCALE, -l LOCALE
--use-fuzzy, -f
compress() (μέθοδος της MultiValueField)
Concat (κλάση σε django.db.models.functions)
concrete (ιδιότητα της Field)
condition (ιδιότητα της ExclusionConstraint)
(ιδιότητα της FilteredRelation)
(ιδιότητα της Index)
(ιδιότητα της UniqueConstraint)
condition() (στη μονάδα django.views.decorators.http)
conditional_escape() (στη μονάδα django.utils.html)
ConditionalGetMiddleware (κλάση σε django.middleware.http)
configure_user() (μέθοδος της RemoteUserBackend)
confirm_login_allowed() (μέθοδος της AuthenticationForm)
CONN_MAX_AGE
setting
connect() (μέθοδος της Signal)
connection (ιδιότητα της SchemaEditor)
constraints (ιδιότητα της Options)
contained
field lookup type
contains
field lookup type
contains() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
(μέθοδος της PreparedGeometry)
contains_aggregate (ιδιότητα της Expression)
contains_over_clause (ιδιότητα της Expression)
contains_properly
field lookup type
contains_properly() (μέθοδος της PreparedGeometry)
content (ιδιότητα της HttpResponse)
(ιδιότητα της Response)
content_params (ιδιότητα της HttpRequest)
content_type (ιδιότητα της django.views.generic.base.TemplateResponseMixin)
(ιδιότητα της HttpRequest)
(ιδιότητα της LogEntry)
(ιδιότητα της UploadedFile)
(ιδιότητα της models.Permission)
content_type_extra (ιδιότητα της UploadedFile)
ContentFile (κλάση σε django.core.files.base)
ContentType (κλάση σε django.contrib.contenttypes.models)
ContentTypeManager (κλάση σε django.contrib.contenttypes.models)
context (ιδιότητα της Response)
Context (κλάση σε django.template)
context_data (ιδιότητα της SimpleTemplateResponse)
context_object_name (ιδιότητα της django.views.generic.detail.SingleObjectMixin)
(ιδιότητα της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
ContextPopException
convert_value() (μέθοδος της Expression)
convex_hull (ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
cookies (ιδιότητα της Client)
COOKIES (ιδιότητα της HttpRequest)
coord_dim (ιδιότητα της OGRGeometry)
coords (ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
coords() (μέθοδος της GeoIP2)
CoordTransform (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
copy() (μέθοδος της QueryDict)
Corr (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
Cos (κλάση σε django.db.models.functions)
Cot (κλάση σε django.db.models.functions)
count (ιδιότητα της Paginator)
Count (κλάση σε django.db.models)
count() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
country() (μέθοδος της GeoIP2)
country_code() (μέθοδος της GeoIP2)
country_name() (μέθοδος της GeoIP2)
coupling
loose
CovarPop (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
coveredby
field lookup type
covers
field lookup type
covers() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της PreparedGeometry)
create() (μέθοδος της RelatedManager)
(στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
create_model() (μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
create_model_instance() (μέθοδος της backends.db.SessionStore)
create_parser() (μέθοδος της BaseCommand)
create_superuser() (μέθοδος της models.CustomUserManager)
(μέθοδος της models.UserManager)
create_test_db() (στη μονάδα django.db.connection.creation)
create_unknown_user (ιδιότητα της RemoteUserBackend)
create_user() (μέθοδος της models.CustomUserManager)
(μέθοδος της models.UserManager)
createcachetable
django-admin command
createcachetable παράμετρος γραμμής εντολών
--database DATABASE
--dry-run
CreateExtension (κλάση σε django.contrib.postgres.operations)
CreateModel (κλάση σε django.db.migrations.operations)
createsuperuser
django-admin command
createsuperuser παράμετρος γραμμής εντολών
--database DATABASE
--email EMAIL
--noinput, --no-input
--username USERNAME
CreateView (ενσωματωμένη κλάση)
Critical (κλάση σε django.core.checks)
crosses
field lookup type
crosses() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
(μέθοδος της PreparedGeometry)
CryptoExtension (κλάση σε django.contrib.postgres.operations)
CSRF_COOKIE_AGE
setting
CSRF_COOKIE_DOMAIN
setting
CSRF_COOKIE_HTTPONLY
setting
CSRF_COOKIE_NAME
setting
CSRF_COOKIE_PATH
setting
CSRF_COOKIE_SAMESITE
setting
CSRF_COOKIE_SECURE
setting
csrf_exempt() (στη μονάδα django.views.decorators.csrf)
CSRF_FAILURE_VIEW
setting
CSRF_HEADER_NAME
setting
csrf_protect() (στη μονάδα django.views.decorators.csrf)
csrf_token
template tag
CSRF_TRUSTED_ORIGINS
setting
CSRF_USE_SESSIONS
setting
CsrfViewMiddleware (κλάση σε django.middleware.csrf)
css_classes() (μέθοδος της BoundField)
ct_field (ιδιότητα της GenericInlineModelAdmin)
ct_fk_field (ιδιότητα της GenericInlineModelAdmin)
CumeDist (κλάση σε django.db.models.functions)
current_app (ιδιότητα της HttpRequest)
CurrentSiteMiddleware (κλάση σε django.contrib.sites.middleware)
cut
template filter
cycle
template tag
cycle_key() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)


D

D (κλάση σε django.contrib.gis.measure)
data (ιδιότητα της BoundField)
data() (μέθοδος της GDALBand)
DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE
setting
DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FIELDS
setting
DATABASE-ATOMIC_REQUESTS
setting
DATABASE-AUTOCOMMIT
setting
DATABASE-DISABLE_SERVER_SIDE_CURSORS
setting
DATABASE-ENGINE
setting
DATABASE-TEST
setting
DATABASE-TIME_ZONE
setting
DATABASE_ROUTERS
setting
DatabaseError
DATABASES
setting
databases (ιδιότητα της SimpleTestCase)
(ιδιότητα της TestCase)
(ιδιότητα της TransactionTestCase)
DataError
DATAFILE
setting
DATAFILE_EXTSIZE
setting
DATAFILE_MAXSIZE
setting
DATAFILE_SIZE
setting
DATAFILE_TMP
setting
DATAFILE_TMP_EXTSIZE
setting
DATAFILE_TMP_MAXSIZE
setting
DATAFILE_TMP_SIZE
setting
DataSource (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
datatype() (μέθοδος της GDALBand)
date
field lookup type
template filter
date_attrs (ιδιότητα της SplitDateTimeWidget)
date_field (ιδιότητα της DateMixin)
DATE_FORMAT
setting
date_format (ιδιότητα της SplitDateTimeWidget)
date_hierarchy (ιδιότητα της ModelAdmin)
DATE_INPUT_FORMATS
setting
date_joined (ιδιότητα της models.User)
date_list_period (ιδιότητα της BaseDateListView)
DateDetailView (ενσωματωμένη κλάση)
(κλάση σε django.views.generic.dates)
DateField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
DateInput (κλάση σε django.forms)
DateMixin (κλάση σε django.views.generic.dates)
DateRangeField (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
(κλάση σε django.contrib.postgres.forms)
dates() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
DATETIME_FORMAT
setting
DATETIME_INPUT_FORMATS
setting
DateTimeField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
DateTimeInput (κλάση σε django.forms)
DateTimeRangeField (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
(κλάση σε django.contrib.postgres.forms)
datetimes() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
day
field lookup type
day (ιδιότητα της DayMixin)
day_format (ιδιότητα της DayMixin)
DayArchiveView (ενσωματωμένη κλάση)
(κλάση σε django.views.generic.dates)
DayMixin (κλάση σε django.views.generic.dates)
db (ιδιότητα της QuerySet)
db_column (ιδιότητα της Field)
db_constraint (ιδιότητα της ForeignKey)
(ιδιότητα της ManyToManyField)
db_for_read()
db_for_write()
db_index (ιδιότητα της Field)
db_table (ιδιότητα της ManyToManyField)
(ιδιότητα της Options)
db_tablespace (ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της Index)
(ιδιότητα της Options)
db_type() (μέθοδος της Field)
dbshell
django-admin command
dbshell παράμετρος γραμμής εντολών
-- ARGUMENTS
--database DATABASE
deactivate() (στη μονάδα django.utils.timezone)
(στη μονάδα django.utils.translation)
deactivate_all() (στη μονάδα django.utils.translation)
DEBUG
setting
debug
template tag
Debug (κλάση σε django.core.checks)
debug() (στη μονάδα django.template.context_processors)
DEBUG_PROPAGATE_EXCEPTIONS
setting
decimal_places (ιδιότητα της DecimalField)
DECIMAL_SEPARATOR
setting
DecimalField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
DecimalRangeField (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
(κλάση σε django.contrib.postgres.forms)
DecimalValidator (κλάση σε django.core.validators)
decoder (ιδιότητα της JSONField)
decompress() (μέθοδος της MultiWidget)
(μέθοδος της RangeWidget)
deconstruct() (μέθοδος της Field)
decorator_from_middleware() (στη μονάδα django.utils.decorators)
decorator_from_middleware_with_args() (στη μονάδα django.utils.decorators)
decr() (μέθοδος της cache)
default
template filter
default (ιδιότητα της Field)
DEFAULT_CHARSET
setting
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER
setting
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER_FILTER
setting
DEFAULT_FILE_STORAGE
setting
DEFAULT_FROM_EMAIL
setting
DEFAULT_HASHING_ALGORITHM
setting
default_if_none
template filter
DEFAULT_INDEX_TABLESPACE
setting
default_lat (ιδιότητα της GeoModelAdmin)
(ιδιότητα της OSMWidget)
default_lon (ιδιότητα της GeoModelAdmin)
(ιδιότητα της OSMWidget)
default_manager_name (ιδιότητα της Options)
default_permissions (ιδιότητα της Options)
default_related_name (ιδιότητα της Options)
default_renderer (ιδιότητα της Form)
default_site (ιδιότητα της apps.SimpleAdminConfig)
DEFAULT_TABLESPACE
setting
default_zoom (ιδιότητα της GeoModelAdmin)
(ιδιότητα της OSMWidget)
defaults.bad_request() (στη μονάδα django.views)
defaults.page_not_found() (στη μονάδα django.views)
defaults.permission_denied() (στη μονάδα django.views)
defaults.server_error() (στη μονάδα django.views)
DefaultStorage (κλάση σε django.core.files.storage)
defer() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
deferrable (ιδιότητα της ExclusionConstraint)
(ιδιότητα της UniqueConstraint)
Degrees (κλάση σε django.db.models.functions)
delete() (μέθοδος της cache)
(μέθοδος της Client)
(μέθοδος της FieldFile)
(μέθοδος της File)
(μέθοδος της Model)
(μέθοδος της Storage)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.DeletionMixin)
(στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
delete_confirmation_template (ιδιότητα της ModelAdmin)
delete_cookie() (μέθοδος της HttpResponse)
delete_many() (μέθοδος της cache)
delete_model() (μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
(μέθοδος της ModelAdmin)
delete_queryset() (μέθοδος της ModelAdmin)
delete_selected_confirmation_template (ιδιότητα της ModelAdmin)
delete_test_cookie() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
delete_view() (μέθοδος της ModelAdmin)
deleted_objects (ιδιότητα της models.BaseModelFormSet)
DeleteModel (κλάση σε django.db.migrations.operations)
DeleteView (ενσωματωμένη κλάση)
delimiter (ιδιότητα της SimpleArrayField)
(ιδιότητα της StringAgg)
DenseRank (κλάση σε django.db.models.functions)
desc() (μέθοδος της Expression)
description (ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της GDALBand)
descriptor_class (ιδιότητα της Field)
destroy_test_db() (στη μονάδα django.db.connection.creation)
DetailView (ενσωματωμένη κλάση)
dict() (μέθοδος της QueryDict)
dictsort
template filter
dictsortreversed
template filter
Difference (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
difference() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
(στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
diffsettings
django-admin command
diffsettings παράμετρος γραμμής εντολών
--all
--default MODULE
--output {hash,unified}
dim (ιδιότητα της GeometryField)
dimension (ιδιότητα της OGRGeometry)
dims (ιδιότητα της GEOSGeometry)
directory_permissions_mode (ιδιότητα της FileSystemStorage)
disable_action() (μέθοδος της AdminSite)
disabled (ιδιότητα της Field)
DISALLOWED_USER_AGENTS
setting
disconnect() (μέθοδος της Signal)
DiscoverRunner (κλάση σε django.test.runner)
disjoint
field lookup type
disjoint() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
(μέθοδος της PreparedGeometry)
dispatch() (μέθοδος της django.views.generic.base.View)
display_raw (ιδιότητα της BaseGeometryWidget)
Distance (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
(κλάση σε django.contrib.gis.measure)
distance() (μέθοδος της GEOSGeometry)
distance_gt
field lookup type
distance_gte
field lookup type
distance_lt
field lookup type
distance_lte
field lookup type
distinct (ιδιότητα της ArrayAgg)
(ιδιότητα της Avg)
(ιδιότητα της Count)
(ιδιότητα της StringAgg)
(ιδιότητα της Sum)
distinct() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
divisibleby
template filter
django (ιδιότητα της OGRGeomType)
django-admin command
changepassword
check
clearsessions
collectstatic
compilemessages
createcachetable
createsuperuser
dbshell
diffsettings
dumpdata
findstatic
flush
help
inspectdb
loaddata
makemessages
makemigrations
migrate
ogrinspect
ping_google
remove_stale_contenttypes
runserver
sendtestemail
shell
showmigrations
sqlflush
sqlmigrate
sqlsequencereset
squashmigrations
startapp
startproject
test
testserver
version
django.apps (μονάδα)
django.conf.settings.configure() (ενσωματωμένη συνάρτηση)
django.conf.urls (μονάδα)
django.conf.urls.i18n (μονάδα)
django.contrib.admin (μονάδα)
django.contrib.admindocs (μονάδα)
django.contrib.auth (μονάδα)
django.contrib.auth.backends (μονάδα)
django.contrib.auth.forms (μονάδα)
django.contrib.auth.hashers (μονάδα)
django.contrib.auth.middleware (μονάδα)
django.contrib.auth.password_validation (μονάδα)
django.contrib.auth.signals (μονάδα)
django.contrib.auth.views (μονάδα)
django.contrib.contenttypes (μονάδα)
django.contrib.contenttypes.admin (μονάδα)
django.contrib.contenttypes.fields (μονάδα)
django.contrib.contenttypes.forms (μονάδα)
django.contrib.flatpages (μονάδα)
django.contrib.gis (μονάδα)
django.contrib.gis.admin (μονάδα)
django.contrib.gis.db.backends (μονάδα)
django.contrib.gis.db.models (μονάδα)
django.contrib.gis.db.models.functions (μονάδα)
django.contrib.gis.feeds (μονάδα)
django.contrib.gis.forms (μονάδα)
django.contrib.gis.forms.widgets (μονάδα)
django.contrib.gis.gdal (μονάδα)
django.contrib.gis.geoip2 (μονάδα)
django.contrib.gis.geos (μονάδα)
django.contrib.gis.measure (μονάδα)
django.contrib.gis.serializers.geojson (μονάδα)
django.contrib.gis.utils (μονάδα)
django.contrib.gis.utils.layermapping (μονάδα)
django.contrib.gis.utils.ogrinspect (μονάδα)
django.contrib.humanize (μονάδα)
django.contrib.messages (μονάδα)
django.contrib.messages.middleware (μονάδα)
django.contrib.postgres (μονάδα)
django.contrib.postgres.aggregates (μονάδα)
django.contrib.postgres.constraints (μονάδα)
django.contrib.postgres.forms.BaseRangeField (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
django.contrib.postgres.indexes (μονάδα)
django.contrib.postgres.validators (μονάδα)
django.contrib.redirects (μονάδα)
django.contrib.sessions (μονάδα)
django.contrib.sessions.middleware (μονάδα)
django.contrib.sitemaps (μονάδα)
django.contrib.sites (μονάδα)
django.contrib.sites.middleware (μονάδα)
django.contrib.staticfiles (μονάδα)
django.contrib.syndication (μονάδα)
django.core.cache.cache (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.core.cache.caches (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.core.cache.utils.make_template_fragment_key() (ενσωματωμένη συνάρτηση)
django.core.checks (μονάδα)
django.core.exceptions (μονάδα)
django.core.files (μονάδα)
django.core.files.storage (μονάδα)
django.core.files.uploadedfile (μονάδα)
django.core.files.uploadhandler (μονάδα)
django.core.mail (μονάδα)
django.core.mail.outbox (στη μονάδα django.core.mail)
django.core.management (μονάδα)
django.core.management.call_command() (ενσωματωμένη συνάρτηση)
django.core.paginator (μονάδα)
django.core.serializers.get_serializer() (ενσωματωμένη συνάρτηση)
django.core.serializers.json.DjangoJSONEncoder (ενσωματωμένη κλάση)
django.core.signals (μονάδα)
django.core.signals.got_request_exception (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.core.signals.request_finished (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.core.signals.request_started (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.core.signing (μονάδα)
django.core.validators (μονάδα)
django.db (μονάδα)
django.db.backends (μονάδα)
django.db.backends.base.schema (μονάδα)
django.db.backends.signals.connection_created (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.db.migrations (μονάδα)
django.db.migrations.operations (μονάδα)
django.db.models (μονάδα)
django.db.models.constraints (μονάδα)
django.db.models.fields (μονάδα)
django.db.models.fields.related (μονάδα)
django.db.models.functions (μονάδα)
django.db.models.indexes (μονάδα)
django.db.models.lookups (μονάδα)
django.db.models.options (μονάδα)
django.db.models.signals (μονάδα)
django.db.models.signals.class_prepared (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.db.models.signals.m2m_changed (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.db.models.signals.post_delete (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.db.models.signals.post_init (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.db.models.signals.post_migrate (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.db.models.signals.post_save (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.db.models.signals.pre_delete (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.db.models.signals.pre_migrate (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.db.models.signals.pre_save (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.db.transaction (μονάδα)
django.dispatch (μονάδα)
django.forms (μονάδα)
django.forms.fields (μονάδα)
django.forms.formsets (μονάδα)
django.forms.models (μονάδα)
django.forms.renderers (μονάδα)
django.forms.widgets (μονάδα)
django.http (μονάδα)
django.http.Http404 (ενσωματωμένη κλάση)
django.middleware (μονάδα)
django.middleware.cache (μονάδα)
django.middleware.clickjacking (μονάδα)
django.middleware.common (μονάδα)
django.middleware.csrf (μονάδα)
django.middleware.gzip (μονάδα)
django.middleware.http (μονάδα)
django.middleware.locale (μονάδα)
django.middleware.security (μονάδα)
django.shortcuts (μονάδα)
django.template (μονάδα)
django.template.backends (μονάδα)
django.template.backends.django (μονάδα)
django.template.backends.jinja2 (μονάδα)
django.template.loader (μονάδα)
django.template.response (μονάδα)
django.test (μονάδα)
django.test.signals (μονάδα)
django.test.signals.setting_changed (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.test.signals.template_rendered (ενσωματωμένη μεταβλητή)
django.test.utils (μονάδα)
django.test.utils.isolate_apps() (ενσωματωμένη συνάρτηση)
django.urls (μονάδα)
django.urls.conf (μονάδα)
django.utils (μονάδα)
django.utils.cache (μονάδα)
django.utils.dateparse (μονάδα)
django.utils.decorators (μονάδα)
django.utils.deprecation.MiddlewareMixin (ενσωματωμένη κλάση)
django.utils.encoding (μονάδα)
django.utils.feedgenerator (μονάδα)
django.utils.functional (μονάδα)
django.utils.html (μονάδα)
django.utils.http (μονάδα)
django.utils.log (μονάδα)
django.utils.module_loading (μονάδα)
django.utils.safestring (μονάδα)
django.utils.text (μονάδα)
django.utils.timezone (μονάδα)
django.utils.translation (μονάδα)
django.views (μονάδα)
django.views.decorators.cache (μονάδα)
django.views.decorators.cache.cache_page() (ενσωματωμένη συνάρτηση)
django.views.decorators.csrf (μονάδα)
django.views.decorators.gzip (μονάδα)
django.views.decorators.http (μονάδα)
django.views.decorators.vary (μονάδα)
django.views.generic.base.ContextMixin (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.base.RedirectView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.base.TemplateResponseMixin (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.base.TemplateView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.base.View (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.dates (μονάδα)
django.views.generic.detail.BaseDetailView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.detail.DetailView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.detail.SingleObjectMixin (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.detail.SingleObjectTemplateResponseMixin (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.edit.BaseCreateView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.edit.BaseDeleteView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.edit.BaseFormView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.edit.BaseUpdateView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.edit.CreateView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.edit.DeleteView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.edit.DeletionMixin (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.edit.FormMixin (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.edit.FormView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.edit.ModelFormMixin (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.edit.ProcessFormView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.edit.UpdateView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.list.BaseListView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.list.ListView (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.list.MultipleObjectMixin (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.generic.list.MultipleObjectTemplateResponseMixin (ενσωματωμένη κλάση)
django.views.i18n (μονάδα)
DJANGO_ALLOW_ASYNC_UNSAFE
DJANGO_COLORS
DJANGO_SETTINGS_MODULE
DJANGO_SUPERUSER_PASSWORD
DJANGO_TEST_PROCESSES
DJANGO_WATCHMAN_TIMEOUT
DjangoTemplates (κλάση σε django.forms.renderers)
(κλάση σε django.template.backends.django)
DO_NOTHING (στη μονάδα django.db.models)
domain (ιδιότητα της JavaScriptCatalog)
(ιδιότητα της models.Site)
Don't repeat yourself
driver (ιδιότητα της GDALRaster)
Driver (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
driver_count (ιδιότητα της Driver)
DRY
dumpdata
django-admin command
dumpdata παράμετρος γραμμής εντολών
--all, -a
--database DATABASE
--exclude EXCLUDE, -e EXCLUDE
--format FORMAT
--indent INDENT
--natural-foreign
--natural-primary
--output OUTPUT, -o OUTPUT
--pks PRIMARY_KEYS
dumps() (στη μονάδα django.core.signing)
DurationField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
dwithin
field lookup type


E

each_context() (μέθοδος της AdminSite)
earliest() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
editable (ιδιότητα της Field)
ellipsoid (ιδιότητα της SpatialReference)
email (ιδιότητα της models.User)
EMAIL_BACKEND
setting
EMAIL_FIELD (ιδιότητα της models.CustomUser)
EMAIL_FILE_PATH
setting
EMAIL_HOST
setting
EMAIL_HOST_PASSWORD
setting
EMAIL_HOST_USER
setting
EMAIL_PORT
setting
EMAIL_SSL_CERTFILE
setting
EMAIL_SSL_KEYFILE
setting
EMAIL_SUBJECT_PREFIX
setting
EMAIL_TIMEOUT
setting
EMAIL_USE_LOCALTIME
setting
EMAIL_USE_SSL
setting
EMAIL_USE_TLS
setting
email_user() (μέθοδος της models.User)
EmailField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
EmailInput (κλάση σε django.forms)
EmailMessage (κλάση σε django.core.mail)
EmailValidator (κλάση σε django.core.validators)
empty (ιδιότητα της GEOSGeometry)
empty_label (ιδιότητα της ModelChoiceField)
(ιδιότητα της SelectDateWidget)
empty_value (ιδιότητα της CharField)
(ιδιότητα της SlugField)
(ιδιότητα της TypedChoiceField)
empty_value_display (ιδιότητα της AdminSite)
(ιδιότητα της ModelAdmin)
EmptyPage
EmptyResultSet
enable_nav_sidebar (ιδιότητα της AdminSite)
Enclosure (κλάση σε django.utils.feedgenerator)
encode() (μέθοδος της base_session.BaseSessionManager)
encoder (ιδιότητα της JSONField)
encoding (ιδιότητα της HttpRequest)
end_index() (μέθοδος της Page)
endswith
field lookup type
Engine (κλάση σε django.template)
engines (στη μονάδα django.template.loader)
ensure_csrf_cookie() (στη μονάδα django.views.decorators.csrf)
envelope (ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
Envelope (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
(κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
equals
field lookup type
equals() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
equals_exact() (μέθοδος της GEOSGeometry)
Error
(κλάση σε django.core.checks)
error_css_class (ιδιότητα της Form)
error_messages (ιδιότητα της Field)
errors (ιδιότητα της BoundField)
(ιδιότητα της Form)
escape
template filter
escape() (στη μονάδα django.utils.html)
escape_uri_path() (στη μονάδα django.utils.encoding)
escapejs
template filter
etag() (στη μονάδα django.views.decorators.http)
ewkb (ιδιότητα της GEOSGeometry)
ewkt (ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
exact
field lookup type
exact :noindex:
field lookup type
exc_info (ιδιότητα της Response)
exception_reporter_class (ιδιότητα της HttpRequest)
exception_reporter_filter (ιδιότητα της HttpRequest)
ExceptionReporter (κλάση σε django.views.debug)
exclude (ιδιότητα της ModelAdmin)
exclude() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
ExclusionConstraint (κλάση σε django.contrib.postgres.constraints)
execute() (μέθοδος της BaseCommand)
(μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
execute_wrapper() (στη μονάδα django.db.backends.base.DatabaseWrapper)
Exists (κλάση σε django.db.models)
exists() (μέθοδος της Storage)
(στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
Exp (κλάση σε django.db.models.functions)
expand_to_include() (μέθοδος της Envelope)
expire_date (ιδιότητα της base_session.AbstractBaseSession)
explain() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
Expression (κλάση σε django.db.models)
expressions (ιδιότητα της ExclusionConstraint)
ExpressionWrapper (κλάση σε django.db.models)
extends
template tag
extent (ιδιότητα της GDALRaster)
(ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της Layer)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
Extent (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
Extent3D (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
exterior_ring (ιδιότητα της Polygon)
extra (ιδιότητα της InlineModelAdmin)
extra() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
extra_context (ιδιότητα της django.views.generic.base.ContextMixin)
extra_js (ιδιότητα της GeoModelAdmin)
Extract (κλάση σε django.db.models.functions)
ExtractDay (κλάση σε django.db.models.functions)
ExtractHour (κλάση σε django.db.models.functions)
ExtractIsoWeekDay (κλάση σε django.db.models.functions)
ExtractIsoYear (κλάση σε django.db.models.functions)
ExtractMinute (κλάση σε django.db.models.functions)
ExtractMonth (κλάση σε django.db.models.functions)
ExtractQuarter (κλάση σε django.db.models.functions)
ExtractSecond (κλάση σε django.db.models.functions)
ExtractWeek (κλάση σε django.db.models.functions)
ExtractWeekDay (κλάση σε django.db.models.functions)
ExtractYear (κλάση σε django.db.models.functions)


F

F (κλάση σε django.db.models)
Feature (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
Feature release
Feed (κλάση σε django.contrib.gis.feeds)
FetchFromCacheMiddleware (κλάση σε django.middleware.cache)
fid (ιδιότητα της Feature)
field (ιδιότητα της BoundField)
(ιδιότητα της ModelChoiceIterator)
Field (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
(κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
field lookup type
arrayfield.contained_by
arrayfield.contains
arrayfield.index
arrayfield.len
arrayfield.overlap
arrayfield.slice
bbcontains
bboverlaps
contained
contains
contains_properly
coveredby
covers
crosses
date
day
disjoint
distance_gt
distance_gte
distance_lt
distance_lte
dwithin
endswith
equals
exact
exact :noindex:
gis-contains
gt
gte
hour
hstorefield.contained_by
hstorefield.contains
hstorefield.has_any_keys
hstorefield.has_key
hstorefield.has_keys
hstorefield.key
hstorefield.keys
hstorefield.values
icontains
iendswith
iexact
in
intersects
iregex
isnull
iso_week_day
iso_year
istartswith
isvalid
jsonfield.contained_by
jsonfield.contains
jsonfield.has_any_keys
jsonfield.has_key
jsonfield.has_keys
jsonfield.key
left
lt
lte
minute
month
overlaps
overlaps_above
overlaps_below
overlaps_left
overlaps_right
quarter
range
rangefield.adjacent_to
rangefield.contained_by
rangefield.contains
rangefield.endswith
rangefield.fully_gt
rangefield.fully_lt
rangefield.isempty
rangefield.lower_inc
rangefield.lower_inf
rangefield.not_gt
rangefield.not_lt
rangefield.overlap
rangefield.startswith
rangefield.upper_inc
rangefield.upper_inf
regex
relate
right
same_as
search
second
startswith
strictly_above
strictly_below
time
touches
trigram_similar
unaccent
week
week_day
within
year
field_order (ιδιότητα της Form)
field_precisions (ιδιότητα της Layer)
field_widths (ιδιότητα της Layer)
FieldDoesNotExist
FieldError
FieldFile (κλάση σε django.db.models.fields.files)
fields (ιδιότητα της ComboField)
(ιδιότητα της Feature)
(ιδιότητα της Form)
(ιδιότητα της Index)
(ιδιότητα της Layer)
(ιδιότητα της ModelAdmin)
(ιδιότητα της MultiValueField)
(ιδιότητα της UniqueConstraint)
(ιδιότητα της django.views.generic.edit.ModelFormMixin)
fieldsets (ιδιότητα της ModelAdmin)
file (ιδιότητα της File)
File (κλάση σε django.core.files)
file_complete() (μέθοδος της FileUploadHandler)
file_hash() (μέθοδος της storage.ManifestStaticFilesStorage)
file_permissions_mode (ιδιότητα της FileSystemStorage)
FILE_UPLOAD_DIRECTORY_PERMISSIONS
setting
FILE_UPLOAD_HANDLERS
setting
FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE
setting
FILE_UPLOAD_PERMISSIONS
setting
FILE_UPLOAD_TEMP_DIR
setting
FileExtensionValidator (κλάση σε django.core.validators)
FileField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
FileInput (κλάση σε django.forms)
filepath_to_uri() (στη μονάδα django.utils.encoding)
FilePathField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
FileResponse (κλάση σε django.http)
FILES (ιδιότητα της HttpRequest)
filesizeformat
template filter
filesystem.Loader (κλάση σε django.template.loaders)
FileSystemStorage (κλάση σε django.core.files.storage)
FileUploadHandler (κλάση σε django.core.files.uploadhandler)
filter
template tag
filter() (μέθοδος της django.template.Library)
(στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
filter_horizontal (ιδιότητα της ModelAdmin)
filter_vertical (ιδιότητα της ModelAdmin)
filterable (ιδιότητα της Expression)
(ιδιότητα της Window)
FilteredRelation (κλάση σε django.db.models)
findstatic
django-admin command
findstatic --first
findstatic παράμετρος γραμμής εντολών
findstatic παράμετρος γραμμής εντολών
findstatic --first
first
template filter
first() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
FIRST_DAY_OF_WEEK
setting
first_name (ιδιότητα της models.User)
firstof
template tag
FirstValue (κλάση σε django.db.models.functions)
FIXTURE_DIRS
setting
fixtures (ιδιότητα της TransactionTestCase)
fk_name (ιδιότητα της InlineModelAdmin)
flags (ιδιότητα της RegexValidator)
FlatPage (κλάση σε django.contrib.flatpages.models)
FlatpageFallbackMiddleware (κλάση σε django.contrib.flatpages.middleware)
FlatPageSitemap (κλάση σε django.contrib.flatpages.sitemaps)
flatten() (μέθοδος της Context)
FloatField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
floatformat
template filter
Floor (κλάση σε django.db.models.functions)
flush
django-admin command
flush παράμετρος γραμμής εντολών
--database DATABASE
--noinput, --no-input
flush() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
(μέθοδος της HttpResponse)
for
template tag
for_concrete_model (ιδιότητα της GenericForeignKey)
force_bytes() (στη μονάδα django.utils.encoding)
force_escape
template filter
force_login() (μέθοδος της Client)
FORCE_SCRIPT_NAME
setting
force_str() (στη μονάδα django.utils.encoding)
force_text() (στη μονάδα django.utils.encoding)
ForcePolygonCW (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
ForeignKey (κλάση σε django.db.models)
form (ιδιότητα της BoundField)
(ιδιότητα της InlineModelAdmin)
(ιδιότητα της ModelAdmin)
Form (κλάση σε django.forms)
form_class (ιδιότητα της django.views.generic.edit.FormMixin)
form_field (ιδιότητα της RangeField)
form_invalid() (μέθοδος της django.views.generic.edit.FormMixin)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.ModelFormMixin)
FORM_RENDERER
setting
form_valid() (μέθοδος της django.views.generic.edit.FormMixin)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.ModelFormMixin)
format (ιδιότητα της DateInput)
(ιδιότητα της DateTimeInput)
(ιδιότητα της TimeInput)
format file
format_html() (στη μονάδα django.utils.html)
format_html_join() (στη μονάδα django.utils.html)
format_lazy() (στη μονάδα django.utils.text)
FORMAT_MODULE_PATH
setting
format_value() (μέθοδος της Widget)
formfield() (μέθοδος της Field)
formfield_for_choice_field() (μέθοδος της ModelAdmin)
formfield_for_foreignkey() (μέθοδος της ModelAdmin)
formfield_for_manytomany() (μέθοδος της ModelAdmin)
formfield_overrides (ιδιότητα της ModelAdmin)
formset (ιδιότητα της InlineModelAdmin)
formset_factory() (στη μονάδα django.forms.formsets)
FormView (ενσωματωμένη κλάση)
frame_type (ιδιότητα της RowRange)
(ιδιότητα της ValueRange)
from_bbox() (μέθοδος κλάσης django.contrib.gis.gdal.OGRGeometry)
(μέθοδος κλάσης django.contrib.gis.geos.Polygon)
from_db() (μέθοδος κλάσης django.db.models.Model)
from_db_value() (μέθοδος της Field)
from_esri() (μέθοδος της SpatialReference)
from_gml() (μέθοδος κλάσης django.contrib.gis.gdal.OGRGeometry)
(μέθοδος κλάσης django.contrib.gis.geos.GEOSGeometry)
from_queryset() (στη μονάδα django.db.models)
from_string() (μέθοδος της Engine)
fromfile() (στη μονάδα django.contrib.gis.geos)
fromkeys() (μέθοδος κλάσης django.http.QueryDict)
fromstr() (στη μονάδα django.contrib.gis.geos)
full_clean() (μέθοδος της Model)
func (ιδιότητα της ResolverMatch)
Func (κλάση σε django.db.models)
function (ιδιότητα της Aggregate)
(ιδιότητα της Func)


G

GDAL_LIBRARY_PATH
setting
GDALBand (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
GDALException
GDALRaster (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
generate_filename() (μέθοδος της Storage)
generic view
generic_inlineformset_factory() (στη μονάδα django.contrib.contenttypes.forms)
GenericForeignKey (κλάση σε django.contrib.contenttypes.fields)
GenericInlineModelAdmin (κλάση σε django.contrib.contenttypes.admin)
GenericIPAddressField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
GenericRelation (κλάση σε django.contrib.contenttypes.fields)
GenericSitemap (κλάση σε django.contrib.sitemaps)
GenericStackedInline (κλάση σε django.contrib.contenttypes.admin)
GenericTabularInline (κλάση σε django.contrib.contenttypes.admin)
GeoAtom1Feed (κλάση σε django.contrib.gis.feeds)
geographic (ιδιότητα της SpatialReference)
geography (ιδιότητα της GeometryField)
GeoHash (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
GeoIP2 (κλάση σε django.contrib.gis.geoip2)
GeoIP2Exception
GEOIP_CITY
setting
GEOIP_COUNTRY
setting
GEOIP_PATH
setting
geojson (ιδιότητα της GEOSGeometry)
geom (ιδιότητα της Feature)
geom_count (ιδιότητα της OGRGeometry)
geom_name (ιδιότητα της OGRGeometry)
geom_type (ιδιότητα της BaseGeometryWidget)
(ιδιότητα της Feature)
(ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της Layer)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
geom_typeid (ιδιότητα της GEOSGeometry)
geometry() (μέθοδος της Feed)
GeometryCollection (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
(κλάση σε django.contrib.gis.geos)
GeometryCollectionField (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
(κλάση σε django.contrib.gis.forms)
GeometryDistance (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
GeometryField (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
(κλάση σε django.contrib.gis.forms)
GeoModelAdmin (κλάση σε django.contrib.gis.admin)
GeoRSSFeed (κλάση σε django.contrib.gis.feeds)
geos (ιδιότητα της OGRGeometry)
geos() (μέθοδος της GeoIP2)
GEOS_LIBRARY_PATH
setting
GEOSException
GEOSGeometry (κλάση σε django.contrib.gis.geos)
geotransform (ιδιότητα της GDALRaster)
get (ιδιότητα της Feature)
GET (ιδιότητα της HttpRequest)
get() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
(μέθοδος της Client)
(μέθοδος της Context)
(μέθοδος της HttpResponse)
(μέθοδος της QueryDict)
(μέθοδος της cache)
(μέθοδος της django.views.generic.detail.BaseDetailView)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.BaseCreateView)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.BaseUpdateView)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.ProcessFormView)
(μέθοδος της django.views.generic.list.BaseListView)
(στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
get_absolute_url() (μέθοδος της Model)
get_accessed_time() (μέθοδος της Storage)
get_actions() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_all_permissions() (μέθοδος της BaseBackend)
(μέθοδος της ModelBackend)
(μέθοδος της models.PermissionsMixin)
(μέθοδος της models.User)
get_allow_empty() (μέθοδος της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
get_allow_future() (μέθοδος της DateMixin)
get_alternative_name() (μέθοδος της Storage)
(στη μονάδα django.core.files.storage)
get_app_config() (μέθοδος της apps)
get_app_configs() (μέθοδος της apps)
get_autocommit() (στη μονάδα django.db.transaction)
get_autocomplete_fields() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_available_languages
template tag
get_available_name() (μέθοδος της Storage)
(στη μονάδα django.core.files.storage)
get_bound_field() (μέθοδος της Field)
get_by_natural_key() (μέθοδος της ContentTypeManager)
(μέθοδος της models.BaseUserManager)
get_cache_key() (στη μονάδα django.utils.cache)
get_change_message() (μέθοδος της LogEntry)
get_changeform_initial_data() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_changelist() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_changelist_form() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_changelist_formset() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_connection() (στη μονάδα django.core.mail)
get_contents() (μέθοδος της Loader)
get_context() (μέθοδος της MultiWidget)
(μέθοδος της Widget)
get_context_data() (μέθοδος της django.views.generic.base.ContextMixin)
(μέθοδος της Feed)
(μέθοδος της django.views.generic.detail.SingleObjectMixin)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.FormMixin)
(μέθοδος της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
get_context_object_name() (μέθοδος της django.views.generic.detail.SingleObjectMixin)
(μέθοδος της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
get_created_time() (μέθοδος της FileSystemStorage)
(μέθοδος της Storage)
get_current_language
template tag
get_current_language_bidi
template tag
get_current_timezone
template tag
get_current_timezone() (στη μονάδα django.utils.timezone)
get_current_timezone_name() (στη μονάδα django.utils.timezone)
get_date_field() (μέθοδος της DateMixin)
get_date_list() (μέθοδος της BaseDateListView)
get_date_list_period() (μέθοδος της BaseDateListView)
get_dated_items() (μέθοδος της BaseDateListView)
get_dated_queryset() (μέθοδος της BaseDateListView)
get_day() (μέθοδος της DayMixin)
get_day_format() (μέθοδος της DayMixin)
get_db_prep_save() (μέθοδος της Field)
get_db_prep_value() (μέθοδος της Field)
get_decoded() (μέθοδος της base_session.AbstractBaseSession)
get_default() (στατική μέθοδος της Engine)
get_default_timezone() (στη μονάδα django.utils.timezone)
get_default_timezone_name() (στη μονάδα django.utils.timezone)
get_deferred_fields() (μέθοδος της Model)
get_deleted_objects() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_digit
template filter
get_edited_object() (μέθοδος της LogEntry)
get_email_field_name() (μέθοδος κλάσης django.contrib.auth.models.AbstractBaseUser)
get_exclude() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_expire_at_browser_close() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
get_expiry_age() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
get_expiry_date() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
get_extra() (μέθοδος της InlineModelAdmin)
get_field() (μέθοδος της Options)
get_fields() (μέθοδος της Layer)
(μέθοδος της ModelAdmin)
(μέθοδος της Options)
get_fieldsets() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_fixed_timezone() (στη μονάδα django.utils.timezone)
get_flatpages
template tag
get_FOO_display() (μέθοδος της Model)
get_for_id() (μέθοδος της ContentTypeManager)
get_for_model() (μέθοδος της ContentTypeManager)
get_for_models() (μέθοδος της ContentTypeManager)
get_form() (μέθοδος της django.views.generic.edit.FormMixin)
(μέθοδος της ModelAdmin)
get_form_class() (μέθοδος της django.views.generic.edit.FormMixin)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.ModelFormMixin)
get_form_kwargs() (μέθοδος της django.views.generic.edit.FormMixin)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.ModelFormMixin)
get_formset() (μέθοδος της InlineModelAdmin)
get_formsets_with_inlines() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_full_name() (μέθοδος της models.CustomUser)
(μέθοδος της models.User)
get_full_path() (μέθοδος της HttpRequest)
get_full_path_info() (μέθοδος της HttpRequest)
get_geoms() (μέθοδος της Layer)
get_group_by_cols() (μέθοδος της Expression)
get_group_permissions() (μέθοδος της BaseBackend)
(μέθοδος της ModelBackend)
(μέθοδος της models.PermissionsMixin)
(μέθοδος της models.User)
get_host() (μέθοδος της HttpRequest)
get_initial() (μέθοδος της django.views.generic.edit.FormMixin)
get_initial_for_field() (μέθοδος της Form)
get_inline_instances() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_inlines() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_internal_type() (μέθοδος της Field)
get_json_data() (μέθοδος της Form.errors)
get_language() (στη μονάδα django.utils.translation)
get_language_bidi() (στη μονάδα django.utils.translation)
get_language_from_request() (στη μονάδα django.utils.translation)
get_language_info
template tag
get_language_info() (στη μονάδα django.utils.translation)
get_language_info_list
template tag
get_latest_by (ιδιότητα της Options)
get_list_display() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_list_display_links() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_list_filter() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_list_or_404() (στη μονάδα django.shortcuts)
get_list_select_related() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_login_url() (μέθοδος της AccessMixin)
get_lookup() (μέθοδος της lookups.RegisterLookupMixin)
(στη μονάδα django.db.models)
get_lookups() (μέθοδος της lookups.RegisterLookupMixin)
get_make_object_list() (μέθοδος της YearArchiveView)
get_many() (μέθοδος της cache)
get_max_age() (στη μονάδα django.utils.cache)
get_max_num() (μέθοδος της InlineModelAdmin)
get_media_prefix
template tag
get_messages() (στη μονάδα django.contrib.messages)
get_min_num() (μέθοδος της InlineModelAdmin)
get_model() (μέθοδος της AppConfig)
(μέθοδος της apps)
get_model_class() (μέθοδος κλάσης django.contrib.sessions.backends.db.SessionStore)
get_models() (μέθοδος της AppConfig)
get_modified_time() (μέθοδος της Storage)
get_month() (μέθοδος της MonthMixin)
get_month_format() (μέθοδος της MonthMixin)
get_next_by_FOO() (μέθοδος της Model)
get_next_day() (μέθοδος της DayMixin)
get_next_month() (μέθοδος της MonthMixin)
get_next_week() (μέθοδος της WeekMixin)
get_next_year() (μέθοδος της YearMixin)
get_object() (μέθοδος της django.views.generic.detail.SingleObjectMixin)
get_object_for_this_type() (μέθοδος της ContentType)
get_object_or_404() (στη μονάδα django.shortcuts)
get_or_create() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
get_or_set() (μέθοδος της cache)
get_ordering() (μέθοδος της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
(μέθοδος της ModelAdmin)
get_ordering_widget() (μέθοδος της BaseFormSet)
get_page() (μέθοδος της Paginator)
get_paginate_by() (μέθοδος της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
get_paginate_orphans() (μέθοδος της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
get_paginator() (μέθοδος της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
(μέθοδος της ModelAdmin)
get_password_validators() (στη μονάδα django.contrib.auth.password_validation)
get_permission_denied_message() (μέθοδος της AccessMixin)
get_permission_required() (μέθοδος της PermissionRequiredMixin)
get_port() (μέθοδος της HttpRequest)
get_post_parameters() (μέθοδος της SafeExceptionReporterFilter)
get_prefix() (μέθοδος της django.views.generic.edit.FormMixin)
get_prep_value() (μέθοδος της Field)
get_prepopulated_fields() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_prev_week() (μέθοδος της WeekMixin)
get_previous_by_FOO() (μέθοδος της Model)
get_previous_day() (μέθοδος της DayMixin)
get_previous_month() (μέθοδος της MonthMixin)
get_previous_year() (μέθοδος της YearMixin)
get_queryset() (μέθοδος της django.views.generic.detail.SingleObjectMixin)
(μέθοδος της ModelAdmin)
(μέθοδος της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
get_readonly_fields() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_redirect_field_name() (μέθοδος της AccessMixin)
get_redirect_url() (μέθοδος της django.views.generic.base.RedirectView)
get_rollback() (στη μονάδα django.db.transaction)
get_script_prefix() (στη μονάδα django.urls)
get_search_fields() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_search_results() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_session_auth_hash() (μέθοδος της models.AbstractBaseUser)
get_session_cookie_age() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
get_session_store_class() (μέθοδος κλάσης django.contrib.sessions.base_session.AbstractBaseSession)
get_short_name() (μέθοδος της models.CustomUser)
(μέθοδος της models.User)
get_signed_cookie() (μέθοδος της HttpRequest)
get_slug_field() (μέθοδος της django.views.generic.detail.SingleObjectMixin)
get_sortable_by() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_source_expressions() (μέθοδος της Expression)
get_static_prefix
template tag
get_storage_class() (στη μονάδα django.core.files.storage)
get_success_message() (μέθοδος της views.SuccessMessageMixin)
get_success_url() (μέθοδος της django.views.generic.edit.DeletionMixin)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.FormMixin)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.ModelFormMixin)
get_supported_language_variant() (στη μονάδα django.utils.translation)
get_tag_uri() (στη μονάδα django.utils.feedgenerator)
get_template() (μέθοδος της Engine)
(μέθοδος της Loader)
(στη μονάδα django.template.loader)
get_template_names() (μέθοδος της django.views.generic.base.TemplateResponseMixin)
(μέθοδος της django.views.generic.detail.SingleObjectTemplateResponseMixin)
(μέθοδος της django.views.generic.list.MultipleObjectTemplateResponseMixin)
get_template_sources() (μέθοδος της Loader)
get_test_func() (μέθοδος της UserPassesTestMixin)
get_test_runner_kwargs() (μέθοδος της DiscoverRunner)
get_traceback_data() (μέθοδος της ExceptionReporter)
get_traceback_frame_variables() (μέθοδος της SafeExceptionReporterFilter)
get_traceback_html() (μέθοδος της ExceptionReporter)
get_traceback_text() (μέθοδος της ExceptionReporter)
get_transform() (μέθοδος της lookups.RegisterLookupMixin)
(στη μονάδα django.db.models)
get_urls() (μέθοδος της ModelAdmin)
get_user() (στη μονάδα django.contrib.auth)
get_user_model() (στη μονάδα django.contrib.auth)
get_user_permissions() (μέθοδος της BaseBackend)
(μέθοδος της ModelBackend)
(μέθοδος της models.PermissionsMixin)
(μέθοδος της models.User)
get_username() (μέθοδος της models.AbstractBaseUser)
(μέθοδος της models.User)
get_valid_name() (μέθοδος της Storage)
(στη μονάδα django.core.files.storage)
get_version() (μέθοδος της BaseCommand)
get_week() (μέθοδος της WeekMixin)
get_week_format() (μέθοδος της WeekMixin)
get_year() (μέθοδος της YearMixin)
get_year_format() (μέθοδος της YearMixin)
getlist() (μέθοδος της QueryDict)
gettext() (στη μονάδα django.utils.translation)
gettext_lazy() (στη μονάδα django.utils.translation)
gettext_noop() (στη μονάδα django.utils.translation)
getvalue() (μέθοδος της HttpResponse)
GinIndex (κλάση σε django.contrib.postgres.indexes)
gis-contains
field lookup type
GistIndex (κλάση σε django.contrib.postgres.indexes)
gml (ιδιότητα της OGRGeometry)
Greatest (κλάση σε django.db.models.functions)
groups (ιδιότητα της models.User)
gt
field lookup type
gte
field lookup type
gzip_page() (στη μονάδα django.views.decorators.gzip)
GZipMiddleware (κλάση σε django.middleware.gzip)


H

handle() (μέθοδος της BaseCommand)
handle_app_config() (μέθοδος της AppCommand)
handle_label() (μέθοδος της LabelCommand)
handle_no_permission() (μέθοδος της AccessMixin)
handle_raw_input() (μέθοδος της FileUploadHandler)
handler400 (στη μονάδα django.conf.urls)
handler403 (στη μονάδα django.conf.urls)
handler404 (στη μονάδα django.conf.urls)
handler500 (στη μονάδα django.conf.urls)
has_add_permission() (μέθοδος της InlineModelAdmin)
(μέθοδος της ModelAdmin)
has_change_permission() (μέθοδος της InlineModelAdmin)
(μέθοδος της ModelAdmin)
has_changed() (μέθοδος της Field)
(μέθοδος της Form)
has_delete_permission() (μέθοδος της InlineModelAdmin)
(μέθοδος της ModelAdmin)
has_error() (μέθοδος της Form)
has_header() (μέθοδος της HttpResponse)
has_module_permission() (μέθοδος της ModelAdmin)
has_module_perms() (μέθοδος της ModelBackend)
(μέθοδος της models.PermissionsMixin)
(μέθοδος της models.User)
has_next() (μέθοδος της Page)
has_other_pages() (μέθοδος της Page)
has_perm() (μέθοδος της BaseBackend)
(μέθοδος της ModelBackend)
(μέθοδος της models.PermissionsMixin)
(μέθοδος της models.User)
has_permission() (μέθοδος της AdminSite)
(μέθοδος της PermissionRequiredMixin)
has_perms() (μέθοδος της models.PermissionsMixin)
(μέθοδος της models.User)
has_previous() (μέθοδος της Page)
has_usable_password() (μέθοδος της models.AbstractBaseUser)
(μέθοδος της models.User)
has_view_permission() (μέθοδος της ModelAdmin)
HashIndex (κλάση σε django.contrib.postgres.indexes)
hasz (ιδιότητα της GEOSGeometry)
head() (μέθοδος της Client)
headers (ιδιότητα της HttpRequest)
height (ιδιότητα της GDALBand)
(ιδιότητα της GDALRaster)
(ιδιότητα της ImageFile)
height_field (ιδιότητα της ImageField)
help
django-admin command
help (ιδιότητα της BaseCommand)
help_text (ιδιότητα της BoundField)
(ιδιότητα της Field) , [Link]
hex (ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
hexewkb (ιδιότητα της GEOSGeometry)
hidden (ιδιότητα της Field)
hidden_settings (ιδιότητα της SafeExceptionReporterFilter)
HiddenInput (κλάση σε django.forms)
history_view() (μέθοδος της ModelAdmin)
HOST
setting
hour
field lookup type
HStoreExtension (κλάση σε django.contrib.postgres.operations)
HStoreField (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
(κλάση σε django.contrib.postgres.forms)
hstorefield.contained_by
field lookup type
hstorefield.contains
field lookup type
hstorefield.has_any_keys
field lookup type
hstorefield.has_key
field lookup type
hstorefield.has_keys
field lookup type
hstorefield.key
field lookup type
hstorefield.keys
field lookup type
hstorefield.values
field lookup type
html_name (ιδιότητα της BoundField)
html_safe() (στη μονάδα django.utils.html)
http_date() (στη μονάδα django.utils.http)
http_method_names (ιδιότητα της django.views.generic.base.View)
http_method_not_allowed() (μέθοδος της django.views.generic.base.View)
HttpRequest (κλάση σε django.http)
HttpResponse (κλάση σε django.http)
HttpResponseBadRequest (κλάση σε django.http)
HttpResponseForbidden (κλάση σε django.http)
HttpResponseGone (κλάση σε django.http)
HttpResponseNotAllowed (κλάση σε django.http)
HttpResponseNotFound (κλάση σε django.http)
HttpResponseNotModified (κλάση σε django.http)
HttpResponsePermanentRedirect (κλάση σε django.http)
HttpResponseRedirect (κλάση σε django.http)
HttpResponseServerError (κλάση σε django.http)


I

i18n (ιδιότητα της Sitemap)
i18n() (στη μονάδα django.template.context_processors)
i18n_patterns() (στη μονάδα django.conf.urls.i18n)
icontains
field lookup type
id_for_label (ιδιότητα της BoundField)
id_for_label() (μέθοδος της Widget)
identify_epsg() (μέθοδος της SpatialReference)
iendswith
field lookup type
iexact
field lookup type
if
template tag
ifchanged
template tag
IGNORABLE_404_URLS
setting
ImageField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
ImageFile (κλάση σε django.core.files.images)
import_epsg() (μέθοδος της SpatialReference)
import_proj() (μέθοδος της SpatialReference)
import_string() (στη μονάδα django.utils.module_loading)
import_user_input() (μέθοδος της SpatialReference)
import_wkt() (μέθοδος της SpatialReference)
import_xml() (μέθοδος της SpatialReference)
ImproperlyConfigured
in
field lookup type
in_bulk() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
include
template tag
include() (στη μονάδα django.urls)
inclusion_tag() (μέθοδος της django.template.Library)
inclusive_lower (ιδιότητα της RangeBoundary)
inclusive_upper (ιδιότητα της RangeBoundary)
incr() (μέθοδος της cache)
index (ιδιότητα της Feature)
Index (κλάση σε django.db.models)
index_template (ιδιότητα της AdminSite)
index_title (ιδιότητα της AdminSite)
index_together (ιδιότητα της Options)
index_type (ιδιότητα της ExclusionConstraint)
indexes (ιδιότητα της Options)
info (ιδιότητα της GDALRaster)
Info (κλάση σε django.core.checks)
initial (ιδιότητα της django.views.generic.edit.FormMixin)
(ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της Form)
(ιδιότητα της Migration)
inlineformset_factory() (στη μονάδα django.forms.models)
InlineModelAdmin (κλάση σε django.contrib.admin)
inlines (ιδιότητα της ModelAdmin)
InMemoryUploadedFile (κλάση σε django.core.files.uploadedfile)
input_date_formats (ιδιότητα της SplitDateTimeField)
input_formats (ιδιότητα της DateField)
(ιδιότητα της DateTimeField)
(ιδιότητα της TimeField)
input_time_formats (ιδιότητα της SplitDateTimeField)
inspectdb
django-admin command
inspectdb παράμετρος γραμμής εντολών
--database DATABASE
--include-partitions
--include-views
INSTALLED_APPS
setting
instance (ιδιότητα της ModelChoiceIteratorValue)
instance namespace
int_list_validator() (στη μονάδα django.core.validators)
int_to_base36() (στη μονάδα django.utils.http)
intcomma
template filter
IntegerField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
IntegerRangeField (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
(κλάση σε django.contrib.postgres.forms)
IntegrityError
InterfaceError
INTERNAL_IPS
setting
InternalError
internationalization
interpolate() (μέθοδος της GEOSGeometry)
interpolate_normalized() (μέθοδος της GEOSGeometry)
Intersection (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
intersection() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
(στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
intersects
field lookup type
intersects() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
(μέθοδος της PreparedGeometry)
intword
template filter
InvalidPage
inverse_flattening (ιδιότητα της SpatialReference)
inverse_match (ιδιότητα της RegexValidator)
iregex
field lookup type
iri_to_uri() (στη μονάδα django.utils.encoding)
iriencode
template filter
is_active (ιδιότητα της models.CustomUser)
(ιδιότητα της models.User)
(στη μονάδα django.contrib.auth)
is_active() (μέθοδος της SafeExceptionReporterFilter)
is_ajax() (μέθοδος της HttpRequest)
is_anonymous (ιδιότητα της models.AbstractBaseUser)
(ιδιότητα της models.User)
is_authenticated (ιδιότητα της models.AbstractBaseUser)
(ιδιότητα της models.User)
is_aware() (στη μονάδα django.utils.timezone)
is_bound (ιδιότητα της Form)
is_counterclockwise (ιδιότητα της LinearRing)
is_hidden (ιδιότητα της BoundField)
is_installed() (μέθοδος της apps)
is_multipart() (μέθοδος της Form)
is_naive() (στη μονάδα django.utils.timezone)
is_password_usable() (στη μονάδα django.contrib.auth.hashers)
is_protected_type() (στη μονάδα django.utils.encoding)
is_relation (ιδιότητα της Field)
is_rendered (ιδιότητα της SimpleTemplateResponse)
is_secure() (μέθοδος της HttpRequest)
is_staff (ιδιότητα της models.User)
(στη μονάδα django.contrib.auth)
is_superuser (ιδιότητα της models.PermissionsMixin)
(ιδιότητα της models.User)
is_valid() (μέθοδος της Form)
is_vsi_based (ιδιότητα της GDALRaster)
isnull
field lookup type
iso_week_day
field lookup type
iso_year
field lookup type
istartswith
field lookup type
isvalid
field lookup type
IsValid (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
item_attributes() (μέθοδος της SyndicationFeed)
item_geometry() (μέθοδος της Feed)
items (ιδιότητα της Sitemap)
items() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
(μέθοδος της HttpResponse)
(μέθοδος της QueryDict)
iterator (ιδιότητα της ModelChoiceField)
(ιδιότητα της ModelMultipleChoiceField)
iterator() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)


J

JavaScriptCatalog (κλάση σε django.views.i18n)
Jinja2 (κλάση σε django.forms.renderers)
(κλάση σε django.template.backends.jinja2)
join
template filter
json (ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
json() (μέθοδος της Response)
json_script
template filter
JSONBAgg (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
JSONCatalog (κλάση σε django.views.i18n)
JSONField (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
(κλάση σε django.contrib.postgres.forms)
(κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
jsonfield.contained_by
field lookup type
jsonfield.contains
field lookup type
jsonfield.has_any_keys
field lookup type
jsonfield.has_key
field lookup type
jsonfield.has_keys
field lookup type
jsonfield.key
field lookup type
JsonResponse (κλάση σε django.http)


K

keep_lazy() (στη μονάδα django.utils.functional)
keep_lazy_text() (στη μονάδα django.utils.functional)
keys() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
KeysValidator (κλάση σε django.contrib.postgres.validators)
kml (ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
kwargs (ιδιότητα της ResolverMatch)


L

label (ιδιότητα της AppConfig)
(ιδιότητα της BoundField)
(ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της LabelCommand)
(ιδιότητα της Options)
label_lower (ιδιότητα της Options)
label_suffix (ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της Form)
label_tag() (μέθοδος της BoundField)
LabelCommand (κλάση σε django.core.management)
Lag (κλάση σε django.db.models.functions)
language
template tag
language code
language_bidi
template filter
LANGUAGE_CODE
setting
LANGUAGE_COOKIE_AGE
setting
LANGUAGE_COOKIE_DOMAIN
setting
LANGUAGE_COOKIE_HTTPONLY
setting
LANGUAGE_COOKIE_NAME
setting
LANGUAGE_COOKIE_PATH
setting
LANGUAGE_COOKIE_SAMESITE
setting
LANGUAGE_COOKIE_SECURE
setting
language_name
template filter
language_name_local
template filter
language_name_translated
template filter
LANGUAGE_SESSION_KEY (στη μονάδα django.utils.translation)
LANGUAGES
setting
LANGUAGES_BIDI
setting
last
template filter
last() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
last_login (ιδιότητα της models.User)
last_modified() (στη μονάδα django.views.decorators.http)
last_name (ιδιότητα της models.User)
lastmod (ιδιότητα της Sitemap)
LastValue (κλάση σε django.db.models.functions)
lat_lon() (μέθοδος της GeoIP2)
latest() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
latest_post_date() (μέθοδος της SyndicationFeed)
Layer (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
layer_count (ιδιότητα της DataSource)
layer_name (ιδιότητα της Feature)
LayerMapping (κλάση σε django.contrib.gis.utils)
Lead (κλάση σε django.db.models.functions)
learn_cache_key() (στη μονάδα django.utils.cache)
Least (κλάση σε django.db.models.functions)
left
field lookup type
Left (κλάση σε django.db.models.functions)
length
template filter
length (ιδιότητα της GEOSGeometry)
Length (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
(κλάση σε django.db.models.functions)
length_is
template filter
lhs (ιδιότητα της Lookup)
(ιδιότητα της Transform)
limit (ιδιότητα της Sitemap)
limit_choices_to (ιδιότητα της ForeignKey)
(ιδιότητα της ManyToManyField)
linear_name (ιδιότητα της SpatialReference)
linear_units (ιδιότητα της SpatialReference)
LinearRing (κλάση σε django.contrib.gis.geos)
linebreaks
template filter
linebreaksbr
template filter
LineLocatePoint (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
linenumbers
template filter
LineString (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
(κλάση σε django.contrib.gis.geos)
LineStringField (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
(κλάση σε django.contrib.gis.forms)
list_display (ιδιότητα της ModelAdmin)
list_display_links (ιδιότητα της ModelAdmin)
list_editable (ιδιότητα της ModelAdmin)
list_filter (ιδιότητα της ModelAdmin)
list_max_show_all (ιδιότητα της ModelAdmin)
list_per_page (ιδιότητα της ModelAdmin)
list_select_related (ιδιότητα της ModelAdmin)
listdir() (μέθοδος της Storage)
lists() (μέθοδος της QueryDict)
ListView (ενσωματωμένη κλάση)
LiveServerTestCase (κλάση σε django.test)
ljust
template filter
ll (ιδιότητα της Envelope)
Ln (κλάση σε django.db.models.functions)
load
template tag
loaddata
django-admin command
loaddata παράμετρος γραμμής εντολών
--app APP_LABEL
--database DATABASE
--exclude EXCLUDE, -e EXCLUDE
--format FORMAT
--ignorenonexistent, -i
loader (ιδιότητα της Origin)
Loader (κλάση σε django.template.loaders.base)
loads() (στη μονάδα django.core.signing)
local (ιδιότητα της SpatialReference)
localdate() (στη μονάδα django.utils.timezone)
locale name
LOCALE_PATHS
setting
LocaleMiddleware (κλάση σε django.middleware.locale)
localization
localize
template filter
template tag
localize (ιδιότητα της Field)
localtime
template filter
template tag
localtime() (στη μονάδα django.utils.timezone)
location (ιδιότητα της FileSystemStorage)
(ιδιότητα της Sitemap)
locmem.Loader (κλάση σε django.template.loaders)
Log (κλάση σε django.db.models.functions)
LOGGING
setting
LOGGING_CONFIG
setting
login() (μέθοδος της Client)
(στη μονάδα django.contrib.auth)
login_form (ιδιότητα της AdminSite)
LOGIN_REDIRECT_URL
setting
login_required() (στη μονάδα django.contrib.auth.decorators)
login_template (ιδιότητα της AdminSite)
LOGIN_URL
setting
login_url (ιδιότητα της AccessMixin)
LoginRequiredMixin (κλάση σε django.contrib.auth.mixins)
LoginView (κλάση σε django.contrib.auth.views)
logout() (μέθοδος της Client)
(στη μονάδα django.contrib.auth)
LOGOUT_REDIRECT_URL
setting
logout_template (ιδιότητα της AdminSite)
logout_then_login() (στη μονάδα django.contrib.auth.views)
LogoutView (κλάση σε django.contrib.auth.views)
lon_lat() (μέθοδος της GeoIP2)
Long-term support release
Lookup (κλάση σε django.db.models)
lookup_allowed() (μέθοδος της ModelAdmin)
lookup_name (ιδιότητα της Lookup)
(ιδιότητα της Transform)
lookups.RegisterLookupMixin (κλάση σε django.db.models)
lorem
template tag
lower
template filter
Lower (κλάση σε django.db.models.functions)
LPad (κλάση σε django.db.models.functions)
lt
field lookup type
lte
field lookup type
LTrim (κλάση σε django.db.models.functions)


M

mail_admins() (στη μονάδα django.core.mail)
mail_managers() (στη μονάδα django.core.mail)
make_aware() (στη μονάδα django.utils.timezone)
make_list
template filter
make_naive() (στη μονάδα django.utils.timezone)
make_object_list (ιδιότητα της YearArchiveView)
make_password() (στη μονάδα django.contrib.auth.hashers)
make_random_password() (μέθοδος της models.BaseUserManager)
MakeLine (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
makemessages
django-admin command
makemessages παράμετρος γραμμής εντολών
--add-location [{full,file,never}]
--all, -a
--domain DOMAIN, -d DOMAIN
--exclude EXCLUDE, -x EXCLUDE
--extension EXTENSIONS, -e EXTENSIONS
--ignore PATTERN, -i PATTERN
--keep-pot
--locale LOCALE, -l LOCALE
--no-default-ignore
--no-location
--no-wrap
--symlinks, -s
makemigrations
django-admin command
makemigrations παράμετρος γραμμής εντολών
--check
--dry-run
--empty
--merge
--name NAME, -n NAME
--no-header
--noinput, --no-input
MakeValid (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
managed (ιδιότητα της Options)
Manager (κλάση σε django.db.models)
MANAGERS
setting
managers.CurrentSiteManager (κλάση σε django.contrib.sites)
manifest_strict (ιδιότητα της storage.ManifestStaticFilesStorage)
many_to_many (ιδιότητα της Field)
many_to_one (ιδιότητα της Field)
ManyToManyField (κλάση σε django.db.models)
map_height (ιδιότητα της BaseGeometryWidget)
(ιδιότητα της GeoModelAdmin)
map_srid (ιδιότητα της BaseGeometryWidget)
map_template (ιδιότητα της GeoModelAdmin)
map_width (ιδιότητα της BaseGeometryWidget)
(ιδιότητα της GeoModelAdmin)
mapping() (στη μονάδα django.contrib.gis.utils)
mark_safe() (στη μονάδα django.utils.safestring)
match (ιδιότητα της FilePathField)
max (ιδιότητα της GDALBand)
Max (κλάση σε django.db.models)
max_digits (ιδιότητα της DecimalField)
max_length (ιδιότητα της BinaryField)
(ιδιότητα της CharField) , [Link]
(ιδιότητα της SimpleArrayField)
max_num (ιδιότητα της InlineModelAdmin)
max_post_process_passes (ιδιότητα της storage.ManifestStaticFilesStorage)
max_value (ιδιότητα της DecimalField)
(ιδιότητα της IntegerField)
max_x (ιδιότητα της Envelope)
max_y (ιδιότητα της Envelope)
MaxLengthValidator (κλάση σε django.core.validators)
MaxValueValidator (κλάση σε django.core.validators)
MD5 (κλάση σε django.db.models.functions)
mean (ιδιότητα της GDALBand)
MEDIA_ROOT
setting
MEDIA_URL
setting
MemoryFileUploadHandler (κλάση σε django.core.files.uploadhandler)
MemSize (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
merged (ιδιότητα της MultiLineString)
message (ιδιότητα της EmailValidator)
(ιδιότητα της ProhibitNullCharactersValidator)
(ιδιότητα της RegexValidator)
message file
MESSAGE_LEVEL
setting
MESSAGE_STORAGE
setting
MESSAGE_TAGS
setting
message_user() (μέθοδος της ModelAdmin)
MessageMiddleware (κλάση σε django.contrib.messages.middleware)
META (ιδιότητα της HttpRequest)
metadata (ιδιότητα της GDALBand)
(ιδιότητα της GDALRaster)
method (ιδιότητα της HttpRequest)
method_decorator() (στη μονάδα django.utils.decorators)
MIDDLEWARE
setting
middleware.RedirectFallbackMiddleware (κλάση σε django.contrib.redirects)
MiddlewareNotUsed
migrate
django-admin command
migrate παράμετρος γραμμής εντολών
--check
--database DATABASE
--fake
--fake-initial
--noinput, --no-input
--plan
--run-syncdb
MIGRATION_MODULES
setting
min (ιδιότητα της GDALBand)
Min (κλάση σε django.db.models)
min_length (ιδιότητα της CharField)
(ιδιότητα της SimpleArrayField)
min_num (ιδιότητα της InlineModelAdmin)
min_value (ιδιότητα της DecimalField)
(ιδιότητα της IntegerField)
min_x (ιδιότητα της Envelope)
min_y (ιδιότητα της Envelope)
MinimumLengthValidator (κλάση σε django.contrib.auth.password_validation)
MinLengthValidator (κλάση σε django.core.validators)
minute
field lookup type
MinValueValidator (κλάση σε django.core.validators)
missing_args_message (ιδιότητα της BaseCommand)
Mod (κλάση σε django.db.models.functions)
mode (ιδιότητα της File)
model (ιδιότητα της ContentType)
(ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της InlineModelAdmin)
(ιδιότητα της django.views.generic.detail.SingleObjectMixin)
(ιδιότητα της django.views.generic.edit.ModelFormMixin)
(ιδιότητα της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
Model (κλάση σε django.db.models)
Model.DoesNotExist
Model.MultipleObjectsReturned
model_class() (μέθοδος της ContentType)
ModelAdmin (κλάση σε django.contrib.admin)
ModelBackend (κλάση σε django.contrib.auth.backends)
ModelChoiceField (κλάση σε django.forms)
ModelChoiceIterator (κλάση σε django.forms)
ModelChoiceIteratorValue (κλάση σε django.forms)
ModelForm (κλάση σε django.forms)
modelform_factory() (στη μονάδα django.forms.models)
modelformset_factory() (στη μονάδα django.forms.models)
ModelMultipleChoiceField (κλάση σε django.forms)
models.AbstractBaseUser (κλάση σε django.contrib.auth)
models.AbstractUser (κλάση σε django.contrib.auth)
models.AnonymousUser (κλάση σε django.contrib.auth)
models.BaseInlineFormSet (κλάση σε django.forms)
models.BaseModelFormSet (κλάση σε django.forms)
models.BaseUserManager (κλάση σε django.contrib.auth)
models.CustomUser (κλάση σε django.contrib.auth)
models.CustomUserManager (κλάση σε django.contrib.auth)
models.Group (κλάση σε django.contrib.auth)
models.LogEntry (κλάση σε django.contrib.admin)
models.Permission (κλάση σε django.contrib.auth)
models.PermissionsMixin (κλάση σε django.contrib.auth)
models.ProtectedError
models.Redirect (κλάση σε django.contrib.redirects)
models.RestrictedError
models.Site (κλάση σε django.contrib.sites)
models.User (κλάση σε django.contrib.auth)
models.UserManager (κλάση σε django.contrib.auth)
models_module (ιδιότητα της AppConfig)
modifiable (ιδιότητα της GeoModelAdmin)
modify_settings() (μέθοδος της SimpleTestCase)
(στη μονάδα django.test)
module (ιδιότητα της AppConfig)
month
field lookup type
month (ιδιότητα της MonthMixin)
MONTH_DAY_FORMAT
setting
month_format (ιδιότητα της MonthMixin)
MonthArchiveView (ενσωματωμένη κλάση)
(κλάση σε django.views.generic.dates)
MonthMixin (κλάση σε django.views.generic.dates)
months (ιδιότητα της SelectDateWidget)
MTV
MultiLineString (κλάση σε django.contrib.gis.geos)
MultiLineStringField (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
(κλάση σε django.contrib.gis.forms)
multiple_chunks() (μέθοδος της File)
(μέθοδος της UploadedFile)
MultipleChoiceField (κλάση σε django.forms)
MultipleHiddenInput (κλάση σε django.forms)
MultipleObjectsReturned
MultiPoint (κλάση σε django.contrib.gis.geos)
MultiPointField (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
(κλάση σε django.contrib.gis.forms)
MultiPolygon (κλάση σε django.contrib.gis.geos)
MultiPolygonField (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
(κλάση σε django.contrib.gis.forms)
MultiValueField (κλάση σε django.forms)
MultiWidget (κλάση σε django.forms)
MVC


N

NAME
setting
name (ιδιότητα της AppConfig)
(ιδιότητα της BoundField)
(ιδιότητα της CheckConstraint)
(ιδιότητα της ContentType)
(ιδιότητα της CreateExtension)
(ιδιότητα της DataSource)
(ιδιότητα της ExclusionConstraint)
(ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της FieldFile)
(ιδιότητα της File)
(ιδιότητα της GDALRaster)
(ιδιότητα της Index)
(ιδιότητα της Layer)
(ιδιότητα της OGRGeomType)
(ιδιότητα της Origin)
(ιδιότητα της SpatialReference)
(ιδιότητα της UniqueConstraint)
(ιδιότητα της UploadedFile)
(ιδιότητα της models.Group)
(ιδιότητα της models.Permission)
(ιδιότητα της models.Site)
namespace (ιδιότητα της ResolverMatch)
namespaces (ιδιότητα της ResolverMatch)
naturalday
template filter
naturaltime
template filter
never_cache() (στη μονάδα django.views.decorators.cache)
new_file() (μέθοδος της FileUploadHandler)
new_objects (ιδιότητα της models.BaseModelFormSet)
next_page_number() (μέθοδος της Page)
ngettext() (στη μονάδα django.utils.translation)
ngettext_lazy() (στη μονάδα django.utils.translation)
nodata_value (ιδιότητα της GDALBand)
non_atomic_requests() (στη μονάδα django.db.transaction)
NON_FIELD_ERRORS (στη μονάδα django.core.exceptions)
non_field_errors() (μέθοδος της Form)
none() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
noop (ιδιότητα της RunSQL)
noop() (στατική μέθοδος της RunPython)
NoReverseMatch
normalize() (μέθοδος της GEOSGeometry)
normalize_email() (μέθοδος κλάσης django.contrib.auth.models.BaseUserManager)
normalize_username() (μέθοδος κλάσης django.contrib.auth.models.AbstractBaseUser)
NotSupportedError
now
template tag
Now (κλάση σε django.db.models.functions)
now() (στη μονάδα django.utils.timezone)
npgettext() (στη μονάδα django.utils.translation)
npgettext_lazy() (στη μονάδα django.utils.translation)
NthValue (κλάση σε django.db.models.functions)
Ntile (κλάση σε django.db.models.functions)
null (ιδιότητα της Field)
NullBooleanField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
NullBooleanSelect (κλάση σε django.forms)
NullIf (κλάση σε django.db.models.functions)
num (ιδιότητα της OGRGeomType)
num_coords (ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
num_feat (ιδιότητα της Layer)
num_fields (ιδιότητα της Feature)
(ιδιότητα της Layer)
num_geom (ιδιότητα της GEOSGeometry)
num_interior_rings (ιδιότητα της Polygon)
num_items() (μέθοδος της SyndicationFeed)
num_pages (ιδιότητα της Paginator)
num_points (ιδιότητα της OGRGeometry)
number (ιδιότητα της Page)
NUMBER_GROUPING
setting
NumberInput (κλάση σε django.forms)
NumericPasswordValidator (κλάση σε django.contrib.auth.password_validation)
NumGeometries (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
NumPoints (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)


O

object (ιδιότητα της django.views.generic.edit.CreateView)
(ιδιότητα της django.views.generic.edit.UpdateView)
object_history_template (ιδιότητα της ModelAdmin)
object_id (ιδιότητα της LogEntry)
object_list (ιδιότητα της Page)
(ιδιότητα της Paginator)
object_repr (ιδιότητα της LogEntry)
ObjectDoesNotExist
objects (ιδιότητα της Model)
ogr (ιδιότητα της GEOSGeometry)
OGRGeometry (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
OGRGeomType (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
ogrinspect
django-admin command
ogrinspect παράμετρος γραμμής εντολών
--blank BLANK
--decimal DECIMAL
--geom-name GEOM_NAME
--layer LAYER_KEY
--mapping
--multi-geom
--name-field NAME_FIELD
--no-imports
--null NULL
--srid SRID
on_commit() (στη μονάδα django.db.transaction)
on_delete (ιδιότητα της ForeignKey)
one_to_many (ιδιότητα της Field)
one_to_one (ιδιότητα της Field)
OneToOneField (κλάση σε django.db.models)
only() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
opclasses (ιδιότητα της Index)
open() (μέθοδος κλάσης django.contrib.gis.geoip2.GeoIP2)
(μέθοδος της FieldFile)
(μέθοδος της File)
(μέθοδος της Storage)
openlayers_url (ιδιότητα της GeoModelAdmin)
OpenLayersWidget (κλάση σε django.contrib.gis.forms.widgets)
OperationalError
OPTIONS
setting
Options (κλάση σε django.db.models.options)
options() (μέθοδος της Client)
(μέθοδος της django.views.generic.base.View)
Ord (κλάση σε django.db.models.functions)
order_by() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
order_fields() (μέθοδος της Form)
order_with_respect_to (ιδιότητα της Options)
ordered (ιδιότητα της QuerySet)
ordering (ιδιότητα της ArrayAgg)
(ιδιότητα της ModelAdmin)
(ιδιότητα της Options)
(ιδιότητα της StringAgg)
(ιδιότητα της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
ordering_widget (ιδιότητα της BaseFormSet)
ordinal
template filter
origin (ιδιότητα της GDALRaster)
Origin (κλάση σε django.template.base)
orphans (ιδιότητα της Paginator)
OSMGeoAdmin (κλάση σε django.contrib.gis.admin)
OSMWidget (κλάση σε django.contrib.gis.forms.widgets)
outdim (ιδιότητα της WKBWriter)
(ιδιότητα της WKTWriter)
OuterRef (κλάση σε django.db.models)
output_field (ιδιότητα της Transform)
(στη μονάδα django.db.models)
output_transaction (ιδιότητα της BaseCommand)
overlaps
field lookup type
overlaps() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
(μέθοδος της PreparedGeometry)
overlaps_above
field lookup type
overlaps_below
field lookup type
overlaps_left
field lookup type
overlaps_right
field lookup type
override() (στη μονάδα django.utils.timezone)
(στη μονάδα django.utils.translation)
override_settings() (στη μονάδα django.test)


P

packages (ιδιότητα της JavaScriptCatalog)
Page (κλάση σε django.core.paginator)
page() (μέθοδος της Paginator)
page_kwarg (ιδιότητα της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
page_range (ιδιότητα της Paginator)
PageNotAnInteger
paginate_by (ιδιότητα της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
paginate_orphans (ιδιότητα της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
paginate_queryset() (μέθοδος της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
paginator (ιδιότητα της ModelAdmin)
(ιδιότητα της Page)
Paginator (κλάση σε django.core.paginator)
paginator_class (ιδιότητα της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
parent_link (ιδιότητα της OneToOneField)
parse_date() (στη μονάδα django.utils.dateparse)
parse_datetime() (στη μονάδα django.utils.dateparse)
parse_duration() (στη μονάδα django.utils.dateparse)
parse_time() (στη μονάδα django.utils.dateparse)
PASSWORD
setting
password (ιδιότητα της models.User)
password_change_done_template (ιδιότητα της AdminSite)
password_change_template (ιδιότητα της AdminSite)
password_changed() (στη μονάδα django.contrib.auth.password_validation)
PASSWORD_HASHERS
setting
PASSWORD_RESET_TIMEOUT
setting
PASSWORD_RESET_TIMEOUT_DAYS
setting
password_validators_help_text_html() (στη μονάδα django.contrib.auth.password_validation)
password_validators_help_texts() (στη μονάδα django.contrib.auth.password_validation)
PasswordChangeDoneView (κλάση σε django.contrib.auth.views)
PasswordChangeForm (κλάση σε django.contrib.auth.forms)
PasswordChangeView (κλάση σε django.contrib.auth.views)
PasswordInput (κλάση σε django.forms)
PasswordResetCompleteView (κλάση σε django.contrib.auth.views)
PasswordResetConfirmView (κλάση σε django.contrib.auth.views)
PasswordResetDoneView (κλάση σε django.contrib.auth.views)
PasswordResetForm (κλάση σε django.contrib.auth.forms)
PasswordResetView (κλάση σε django.contrib.auth.views)
Patch release
patch() (μέθοδος της Client)
patch_cache_control() (στη μονάδα django.utils.cache)
patch_response_headers() (στη μονάδα django.utils.cache)
patch_vary_headers() (στη μονάδα django.utils.cache)
path (ιδιότητα της AppConfig)
(ιδιότητα της FieldFile)
(ιδιότητα της FilePathField) , [Link]
(ιδιότητα της HttpRequest)
path() (μέθοδος της Storage)
(στη μονάδα django.urls)
path_info (ιδιότητα της HttpRequest)
pattern_name (ιδιότητα της django.views.generic.base.RedirectView)
per_page (ιδιότητα της Paginator)
PercentRank (κλάση σε django.db.models.functions)
Perimeter (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
permanent (ιδιότητα της django.views.generic.base.RedirectView)
permission_denied_message (ιδιότητα της AccessMixin)
permission_required() (στη μονάδα django.contrib.auth.decorators)
PermissionDenied
PermissionRequiredMixin (κλάση σε django.contrib.auth.mixins)
permissions (ιδιότητα της models.Group)
(ιδιότητα της Options)
PersistentRemoteUserMiddleware (κλάση σε django.contrib.auth.middleware)
pgettext() (στη μονάδα django.utils.translation)
pgettext_lazy() (στη μονάδα django.utils.translation)
phone2numeric
template filter
Pi (κλάση σε django.db.models.functions)
ping_google
django-admin command
ping_google παράμετρος γραμμής εντολών
--sitemap-uses-http
ping_google() (στη μονάδα django.contrib.sitemaps)
pixel_count (ιδιότητα της GDALBand)
pk (ιδιότητα της Model)
pk_url_kwarg (ιδιότητα της django.views.generic.detail.SingleObjectMixin)
pluralize
template filter
Point (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
(κλάση σε django.contrib.gis.geos)
point_count (ιδιότητα της OGRGeometry)
point_on_surface (ιδιότητα της GEOSGeometry)
PointField (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
(κλάση σε django.contrib.gis.forms)
PointOnSurface (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
Polygon (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
(κλάση σε django.contrib.gis.geos)
PolygonField (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
(κλάση σε django.contrib.gis.forms)
pop() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
(μέθοδος της Context)
(μέθοδος της QueryDict)
popitem() (μέθοδος της QueryDict)
popup_response_template (ιδιότητα της ModelAdmin)
PORT
setting
PositiveBigIntegerField (κλάση σε django.db.models)
PositiveIntegerField (κλάση σε django.db.models)
PositiveSmallIntegerField (κλάση σε django.db.models)
POST (ιδιότητα της HttpRequest)
post() (μέθοδος της Client)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.BaseCreateView)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.BaseUpdateView)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.ProcessFormView)
post_process() (μέθοδος της storage.StaticFilesStorage)
POSTGIS_VERSION
setting
Power (κλάση σε django.db.models.functions)
pprint
template filter
pre_init (ιδιότητα της django.db.models.signals)
pre_save() (μέθοδος της Field)
precision (ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της WKTWriter)
Prefetch (κλάση σε django.db.models)
prefetch_related() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
prefetch_related_objects() (στη μονάδα django.db.models)
prefix (ιδιότητα της django.views.generic.edit.FormMixin)
(ιδιότητα της Form)
prepared (ιδιότητα της GEOSGeometry)
PreparedGeometry (κλάση σε django.contrib.gis.geos)
PREPEND_WWW
setting
prepopulated_fields (ιδιότητα της ModelAdmin)
preserve_filters (ιδιότητα της ModelAdmin)
pretty_wkt (ιδιότητα της SpatialReference)
previous_page_number() (μέθοδος της Page)
primary_key (ιδιότητα της Field)
priority (ιδιότητα της Sitemap)
process_exception()
process_lhs() (μέθοδος της Lookup)
process_rhs() (μέθοδος της Lookup)
process_template_response()
process_view()
ProgrammingError
ProhibitNullCharactersValidator (κλάση σε django.core.validators)
proj (ιδιότητα της SpatialReference)
proj4 (ιδιότητα της SpatialReference)
project
project() (μέθοδος της GEOSGeometry)
project_normalized() (μέθοδος της GEOSGeometry)
projected (ιδιότητα της SpatialReference)
property
PROTECT (στη μονάδα django.db.models)
protocol (ιδιότητα της GenericIPAddressField)
(ιδιότητα της Sitemap)
proxy (ιδιότητα της Options)
push() (μέθοδος της Context)
put() (μέθοδος της Client)
(μέθοδος της django.views.generic.edit.ProcessFormView)
Python Enhancement Proposals
PEP 20
PEP 234
PEP 249 , [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link]
PEP 249#optional-two-phase-commit-extensions
PEP 257
PEP 278 , [Link]
PEP 3134
PEP 318
PEP 3333 , [Link], [Link]
PEP 3333#middleware-components-that-play-both-sides
PEP 3333#optional-platform-specific-file-handling
PEP 343
PEP 420
PEP 440 , [Link]
PEP 487
PEP 8 , [Link], [Link], [Link], [Link]
PYTHONPATH
PYTHONSTARTUP
PYTHONWARNINGS


Q

Q (κλάση σε django.db.models)
quarter
field lookup type
query_pk_and_slug (ιδιότητα της django.views.generic.detail.SingleObjectMixin)
query_string (ιδιότητα της django.views.generic.base.RedirectView)
QueryDict (κλάση σε django.http)
queryset
(ιδιότητα της ModelChoiceField)
(ιδιότητα της ModelMultipleChoiceField)
(ιδιότητα της django.views.generic.detail.SingleObjectMixin)
(ιδιότητα της django.views.generic.list.MultipleObjectMixin)
QuerySet (κλάση σε django.db.models.query)


R

Radians (κλάση σε django.db.models.functions)
radio_fields (ιδιότητα της ModelAdmin)
RadioSelect (κλάση σε django.forms)
raise_exception (ιδιότητα της AccessMixin)
random
template filter
RandomUUID (κλάση σε django.contrib.postgres.functions)
range
field lookup type
range_type (ιδιότητα της django.contrib.postgres.forms.BaseRangeField)
(ιδιότητα της RangeField)
RangeBoundary (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
RangeField (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
rangefield.adjacent_to
field lookup type
rangefield.contained_by
field lookup type
rangefield.contains
field lookup type
rangefield.endswith
field lookup type
rangefield.fully_gt
field lookup type
rangefield.fully_lt
field lookup type
rangefield.isempty
field lookup type
rangefield.lower_inc
field lookup type
rangefield.lower_inf
field lookup type
rangefield.not_gt
field lookup type
rangefield.not_lt
field lookup type
rangefield.overlap
field lookup type
rangefield.startswith
field lookup type
rangefield.upper_inc
field lookup type
rangefield.upper_inf
field lookup type
RangeMaxValueValidator (κλάση σε django.contrib.postgres.validators)
RangeMinValueValidator (κλάση σε django.contrib.postgres.validators)
RangeOperators (κλάση σε django.contrib.postgres.fields)
RangeWidget (κλάση σε django.contrib.postgres.forms)
Rank (κλάση σε django.db.models.functions)
RasterField (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
raw() (μέθοδος της Manager)
(στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
raw_id_fields (ιδιότητα της InlineModelAdmin)
(ιδιότητα της ModelAdmin)
RawSQL (κλάση σε django.db.models.expressions)
re_path() (στη μονάδα django.urls)
read() (μέθοδος της HttpRequest)
(μέθοδος της UploadedFile)
readable() (μέθοδος της HttpResponse)
readline() (μέθοδος της HttpRequest)
readlines() (μέθοδος της HttpRequest)
readonly_fields (ιδιότητα της ModelAdmin)
ready (ιδιότητα της apps)
ready() (μέθοδος της AppConfig)
reason_phrase (ιδιότητα της HttpResponse)
(ιδιότητα της StreamingHttpResponse)
receive_data_chunk() (μέθοδος της FileUploadHandler)
receiver() (στη μονάδα django.dispatch)
recursive (ιδιότητα της FilePathField)
redirect() (στη μονάδα django.shortcuts)
redirect_field_name (ιδιότητα της AccessMixin)
redirect_to_login() (στη μονάδα django.contrib.auth.views)
RedirectView (ενσωματωμένη κλάση)
refresh_from_db() (μέθοδος της Model)
regex
field lookup type
regex (ιδιότητα της RegexField)
(ιδιότητα της RegexValidator)
RegexField (κλάση σε django.forms)
RegexValidator (κλάση σε django.core.validators)
register() (μέθοδος της AdminSite)
(στη μονάδα django.contrib.admin)
(στη μονάδα django.core.checks)
register_converter() (στη μονάδα django.urls)
register_lookup() (μέθοδος κλάσης django.db.models.lookups.RegisterLookupMixin)
RegrAvgX (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
RegrAvgY (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
RegrCount (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
RegrIntercept (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
regroup
template tag
RegrR2 (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
RegrSlope (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
RegrSXX (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
RegrSXY (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
RegrSYY (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
rel_db_type() (μέθοδος της Field)
relabeled_clone() (μέθοδος της Expression)
relate
field lookup type
relate() (μέθοδος της GEOSGeometry)
relate_pattern() (μέθοδος της GEOSGeometry)
related_model (ιδιότητα της Field)
related_name (ιδιότητα της ForeignKey)
(ιδιότητα της ManyToManyField)
related_query_name (ιδιότητα της ForeignKey)
(ιδιότητα της GenericRelation)
(ιδιότητα της ManyToManyField)
RelatedManager (κλάση σε django.db.models.fields.related)
relation_name (ιδιότητα της FilteredRelation)
RemoteUserBackend (κλάση σε django.contrib.auth.backends)
RemoteUserMiddleware (κλάση σε django.contrib.auth.middleware)
remove() (μέθοδος της RelatedManager)
remove_constraint() (μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
remove_field() (μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
remove_index() (μέθοδος της BaseDatabaseSchemaEditor)
remove_stale_contenttypes
django-admin command
remove_stale_contenttypes παράμετρος γραμμής εντολών
--database DATABASE
--include-stale-apps
remove_trailing_nulls (ιδιότητα της SplitArrayField)
RemoveConstraint (κλάση σε django.db.migrations.operations)
RemoveField (κλάση σε django.db.migrations.operations)
RemoveIndex (κλάση σε django.db.migrations.operations)
RemoveIndexConcurrently (κλάση σε django.contrib.postgres.operations)
RenameField (κλάση σε django.db.migrations.operations)
RenameModel (κλάση σε django.db.migrations.operations)
render() (μέθοδος της SimpleTemplateResponse)
(μέθοδος της Template) , [Link]
(μέθοδος της Widget)
(στη μονάδα django.shortcuts)
render_to_response() (μέθοδος της django.views.generic.base.TemplateResponseMixin)
render_to_string() (στη μονάδα django.template.loader)
render_value (ιδιότητα της PasswordInput)
rendered_content (ιδιότητα της SimpleTemplateResponse)
Repeat (κλάση σε django.db.models.functions)
Replace (κλάση σε django.db.models.functions)
request (ιδιότητα της Response)
RequestAborted
RequestContext (κλάση σε django.template)
RequestFactory (κλάση σε django.test)
requests.RequestSite (κλάση σε django.contrib.sites)
require_all_fields (ιδιότητα της MultiValueField)
require_GET() (στη μονάδα django.views.decorators.http)
require_http_methods() (στη μονάδα django.views.decorators.http)
require_POST() (στη μονάδα django.views.decorators.http)
require_safe() (στη μονάδα django.views.decorators.http)
required (ιδιότητα της Field)
required_css_class (ιδιότητα της Form)
required_db_features (ιδιότητα της Options)
required_db_vendor (ιδιότητα της Options)
REQUIRED_FIELDS (ιδιότητα της models.CustomUser)
RequireDebugFalse (κλάση σε django.utils.log)
RequireDebugTrue (κλάση σε django.utils.log)
requires_csrf_token() (στη μονάδα django.views.decorators.csrf)
requires_migrations_checks (ιδιότητα της BaseCommand)
requires_system_checks (ιδιότητα της BaseCommand)
reset_sequences (ιδιότητα της TransactionTestCase)
resetcycle
template tag
resolve() (στη μονάδα django.urls)
resolve_context() (μέθοδος της SimpleTemplateResponse)
resolve_expression() (μέθοδος της Expression)
resolve_template() (μέθοδος της SimpleTemplateResponse)
Resolver404
resolver_match (ιδιότητα της HttpRequest)
(ιδιότητα της Response)
ResolverMatch (κλάση σε django.urls)
Response (κλάση σε django.test)
response_add() (μέθοδος της ModelAdmin)
response_change() (μέθοδος της ModelAdmin)
response_class (ιδιότητα της django.views.generic.base.TemplateResponseMixin)
response_delete() (μέθοδος της ModelAdmin)
response_gone_class (ιδιότητα της middleware.RedirectFallbackMiddleware)
response_redirect_class (ιδιότητα της CommonMiddleware)
(ιδιότητα της LocaleMiddleware)
(ιδιότητα της middleware.RedirectFallbackMiddleware)
RESTRICT (στη μονάδα django.db.models)
Reverse (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
(κλάση σε django.db.models.functions)
reverse() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
(στη μονάδα django.urls)
reverse_lazy() (στη μονάδα django.urls)
reverse_ordering() (μέθοδος της Expression)
RFC
RFC 1034 , [Link]
RFC 1123#section-5.2.14
RFC 2046#section-5.2.1
RFC 2388#section-5.3
RFC 2396
RFC 2396#section-2
RFC 2616 , [Link], [Link]
RFC 2965#section-5.3
RFC 3986#section-3.2.2
RFC 3987
RFC 3987#section-3.1 , [Link]
RFC 3987#section-3.2 , [Link]
RFC 4287 , [Link]
RFC 4291#section-2.2 , [Link]
RFC 4648#section-5
RFC 5322#section-3.3
RFC 6265 , [Link], [Link]
RFC 6265#section-4.1.2.6 , [Link]
RFC 6265#section-6.1
RFC 7231
RFC 7231#section-4.2.1 , [Link], [Link], [Link]
RFC 7231#section-4.3.4
RFC 7231#section-4.3.8
RFC 7231#section-6 , [Link], [Link]
RFC 7231#section-6.1 , [Link]
RFC 7231#section-6.5.3
RFC 7231#section-7.1.1.1 , [Link]
RFC 7231#section-7.1.4 , [Link], [Link], [Link]
RFC 7232
RFC 7232#section-2.1
RFC 7232#section-3.1
RFC 7232#section-3.2
RFC 7232#section-3.3
RFC 7232#section-3.4
RFC 7232#section-4.1
RFC 7234
RFC 7234#section-4.2.2
RFC 7234#section-5.2.2.2
RFC 7234#section-5.2.2.8
RFC 7239#section-5.3
RFC 7946 , [Link]
rhs (ιδιότητα της Lookup)
right
field lookup type
Right (κλάση σε django.db.models.functions)
ring (ιδιότητα της GEOSGeometry)
rjust
template filter
rollback() (στη μονάδα django.db.transaction)
root_attributes() (μέθοδος της SyndicationFeed)
ROOT_URLCONF
setting
Round (κλάση σε django.db.models.functions)
route (ιδιότητα της ResolverMatch)
RowNumber (κλάση σε django.db.models.functions)
RowRange (κλάση σε django.db.models.expressions)
RPad (κλάση σε django.db.models.functions)
Rss201rev2Feed (κλάση σε django.utils.feedgenerator)
RssFeed (κλάση σε django.utils.feedgenerator)
RssUserland091Feed (κλάση σε django.utils.feedgenerator)
RTrim (κλάση σε django.db.models.functions)
run_checks() (μέθοδος της DiscoverRunner)
run_suite() (μέθοδος της DiscoverRunner)
run_tests() (μέθοδος της DiscoverRunner)
RunPython (κλάση σε django.db.migrations.operations)
runserver
django-admin command
runserver παράμετρος γραμμής εντολών
--insecure
--ipv6, -6
--noreload
--nostatic
--nothreading
RunSQL (κλάση σε django.db.migrations.operations)


S

safe
template filter
SafeExceptionReporterFilter (κλάση σε django.views.debug)
safeseq
template filter
SafeString (κλάση σε django.utils.safestring)
same_as
field lookup type
sample (ιδιότητα της CovarPop)
(ιδιότητα της StdDev)
(ιδιότητα της Variance)
save() (μέθοδος της base_session.BaseSessionManager)
(μέθοδος της FieldFile)
(μέθοδος της File)
(μέθοδος της LayerMapping)
(μέθοδος της Model)
(μέθοδος της Storage)
save_as (ιδιότητα της ModelAdmin)
save_as_continue (ιδιότητα της ModelAdmin)
save_formset() (μέθοδος της ModelAdmin)
save_model() (μέθοδος της ModelAdmin)
save_on_top (ιδιότητα της ModelAdmin)
save_related() (μέθοδος της ModelAdmin)
savepoint() (στη μονάδα django.db.transaction)
savepoint_commit() (στη μονάδα django.db.transaction)
savepoint_rollback() (στη μονάδα django.db.transaction)
scale (ιδιότητα της GDALRaster)
Scale (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
scheme (ιδιότητα της HttpRequest)
schemes (ιδιότητα της URLValidator)
search
field lookup type
search_fields (ιδιότητα της ModelAdmin)
SearchHeadline (κλάση σε django.contrib.postgres.search)
SearchQuery (κλάση σε django.contrib.postgres.search)
SearchRank (κλάση σε django.contrib.postgres.search)
SearchVector (κλάση σε django.contrib.postgres.search)
SearchVectorField (κλάση σε django.contrib.postgres.search)
second
field lookup type
SECRET_KEY
setting
SECURE_BROWSER_XSS_FILTER
setting
SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF
setting
SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS
setting
SECURE_HSTS_PRELOAD
setting
SECURE_HSTS_SECONDS
setting
SECURE_PROXY_SSL_HEADER
setting
SECURE_REDIRECT_EXEMPT
setting
SECURE_REFERRER_POLICY
setting
SECURE_SSL_HOST
setting
SECURE_SSL_REDIRECT
setting
SecurityMiddleware (κλάση σε django.middleware.security)
seekable() (μέθοδος της HttpResponse)
Select (κλάση σε django.forms)
select_for_update() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
select_on_save (ιδιότητα της Options)
select_related() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
select_template() (μέθοδος της Engine)
(στη μονάδα django.template.loader)
SelectDateWidget (κλάση σε django.forms)
SelectMultiple (κλάση σε django.forms)
semi_major (ιδιότητα της SpatialReference)
semi_minor (ιδιότητα της SpatialReference)
send() (μέθοδος της Signal)
send_mail() (μέθοδος της AdminEmailHandler)
(μέθοδος της PasswordResetForm)
(στη μονάδα django.core.mail)
send_mass_mail() (στη μονάδα django.core.mail)
send_robust() (μέθοδος της Signal)
sendtestemail
django-admin command
sendtestemail παράμετρος γραμμής εντολών
--admins
--managers
sensitive_post_parameters() (στη μονάδα django.views.decorators.debug)
sensitive_variables() (στη μονάδα django.views.decorators.debug)
SeparateDatabaseAndState (κλάση σε django.db.migrations.operations)
SERIALIZATION_MODULES
setting
serializers.JSONSerializer (κλάση σε django.contrib.sessions)
serializers.PickleSerializer (κλάση σε django.contrib.sessions)
SERVER_EMAIL
setting
session (ιδιότητα της Client)
(ιδιότητα της HttpRequest)
SESSION_CACHE_ALIAS
setting
SESSION_COOKIE_AGE
setting
SESSION_COOKIE_DOMAIN
setting
SESSION_COOKIE_HTTPONLY
setting
SESSION_COOKIE_NAME
setting
SESSION_COOKIE_PATH
setting
SESSION_COOKIE_SAMESITE
setting
SESSION_COOKIE_SECURE
setting
session_data (ιδιότητα της base_session.AbstractBaseSession)
SESSION_ENGINE
setting
SESSION_EXPIRE_AT_BROWSER_CLOSE
setting
SESSION_FILE_PATH
setting
session_key (ιδιότητα της base_session.AbstractBaseSession)
SESSION_SAVE_EVERY_REQUEST
setting
SESSION_SERIALIZER
setting
SessionMiddleware (κλάση σε django.contrib.sessions.middleware)
set() (μέθοδος της cache)
(μέθοδος της RelatedManager)
SET() (στη μονάδα django.db.models)
set_autocommit() (στη μονάδα django.db.transaction)
set_cookie() (μέθοδος της HttpResponse)
SET_DEFAULT (στη μονάδα django.db.models)
set_expiry() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
set_headers() (μέθοδος της FileResponse)
set_language() (στη μονάδα django.views.i18n)
set_many() (μέθοδος της cache)
SET_NULL (στη μονάδα django.db.models)
set_password() (μέθοδος της models.AbstractBaseUser)
(μέθοδος της models.User)
set_rollback() (στη μονάδα django.db.transaction)
set_signed_cookie() (μέθοδος της HttpResponse)
set_source_expressions() (μέθοδος της Expression)
set_test_cookie() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
set_unusable_password() (μέθοδος της models.AbstractBaseUser)
(μέθοδος της models.User)
setdefault() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
(μέθοδος της Context)
(μέθοδος της HttpResponse)
(μέθοδος της QueryDict)
setlist() (μέθοδος της QueryDict)
setlistdefault() (μέθοδος της QueryDict)
SetPasswordForm (κλάση σε django.contrib.auth.forms)
setting
ABSOLUTE_URL_OVERRIDES
ADMINS
ALLOWED_HOSTS
APPEND_SLASH
AUTHENTICATION_BACKENDS
AUTH_PASSWORD_VALIDATORS
AUTH_USER_MODEL
CACHES
CACHES-BACKEND
CACHES-KEY_FUNCTION
CACHES-KEY_PREFIX
CACHES-LOCATION
CACHES-OPTIONS
CACHES-TIMEOUT
CACHES-VERSION
CACHE_MIDDLEWARE_ALIAS
CACHE_MIDDLEWARE_KEY_PREFIX
CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS
CONN_MAX_AGE
CSRF_COOKIE_AGE
CSRF_COOKIE_DOMAIN
CSRF_COOKIE_HTTPONLY
CSRF_COOKIE_NAME
CSRF_COOKIE_PATH
CSRF_COOKIE_SAMESITE
CSRF_COOKIE_SECURE
CSRF_FAILURE_VIEW
CSRF_HEADER_NAME
CSRF_TRUSTED_ORIGINS
CSRF_USE_SESSIONS
DATABASE-ATOMIC_REQUESTS
DATABASE-AUTOCOMMIT
DATABASE-DISABLE_SERVER_SIDE_CURSORS
DATABASE-ENGINE
DATABASE-TEST
DATABASE-TIME_ZONE
DATABASES
DATABASE_ROUTERS
DATAFILE
DATAFILE_EXTSIZE
DATAFILE_MAXSIZE
DATAFILE_SIZE
DATAFILE_TMP
DATAFILE_TMP_EXTSIZE
DATAFILE_TMP_MAXSIZE
DATAFILE_TMP_SIZE
DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE
DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FIELDS
DATETIME_FORMAT
DATETIME_INPUT_FORMATS
DATE_FORMAT
DATE_INPUT_FORMATS
DEBUG
DEBUG_PROPAGATE_EXCEPTIONS
DECIMAL_SEPARATOR
DEFAULT_CHARSET
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER_FILTER
DEFAULT_FILE_STORAGE
DEFAULT_FROM_EMAIL
DEFAULT_HASHING_ALGORITHM
DEFAULT_INDEX_TABLESPACE
DEFAULT_TABLESPACE
DISALLOWED_USER_AGENTS
EMAIL_BACKEND
EMAIL_FILE_PATH
EMAIL_HOST
EMAIL_HOST_PASSWORD
EMAIL_HOST_USER
EMAIL_PORT
EMAIL_SSL_CERTFILE
EMAIL_SSL_KEYFILE
EMAIL_SUBJECT_PREFIX
EMAIL_TIMEOUT
EMAIL_USE_LOCALTIME
EMAIL_USE_SSL
EMAIL_USE_TLS
FILE_UPLOAD_DIRECTORY_PERMISSIONS
FILE_UPLOAD_HANDLERS
FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE
FILE_UPLOAD_PERMISSIONS
FILE_UPLOAD_TEMP_DIR
FIRST_DAY_OF_WEEK
FIXTURE_DIRS
FORCE_SCRIPT_NAME
FORMAT_MODULE_PATH
FORM_RENDERER
GDAL_LIBRARY_PATH
GEOIP_CITY
GEOIP_COUNTRY
GEOIP_PATH
GEOS_LIBRARY_PATH
HOST
IGNORABLE_404_URLS
INSTALLED_APPS
INTERNAL_IPS
LANGUAGES
LANGUAGES_BIDI
LANGUAGE_CODE
LANGUAGE_COOKIE_AGE
LANGUAGE_COOKIE_DOMAIN
LANGUAGE_COOKIE_HTTPONLY
LANGUAGE_COOKIE_NAME
LANGUAGE_COOKIE_PATH
LANGUAGE_COOKIE_SAMESITE
LANGUAGE_COOKIE_SECURE
LOCALE_PATHS
LOGGING
LOGGING_CONFIG
LOGIN_REDIRECT_URL
LOGIN_URL
LOGOUT_REDIRECT_URL
MANAGERS
MEDIA_ROOT
MEDIA_URL
MESSAGE_LEVEL
MESSAGE_STORAGE
MESSAGE_TAGS
MIDDLEWARE
MIGRATION_MODULES
MONTH_DAY_FORMAT
NAME
NUMBER_GROUPING
OPTIONS
PASSWORD
PASSWORD_HASHERS
PASSWORD_RESET_TIMEOUT
PASSWORD_RESET_TIMEOUT_DAYS
PORT
POSTGIS_VERSION
PREPEND_WWW
ROOT_URLCONF
SECRET_KEY
SECURE_BROWSER_XSS_FILTER
SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF
SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS
SECURE_HSTS_PRELOAD
SECURE_HSTS_SECONDS
SECURE_PROXY_SSL_HEADER
SECURE_REDIRECT_EXEMPT
SECURE_REFERRER_POLICY
SECURE_SSL_HOST
SECURE_SSL_REDIRECT
SERIALIZATION_MODULES
SERVER_EMAIL
SESSION_CACHE_ALIAS
SESSION_COOKIE_AGE
SESSION_COOKIE_DOMAIN
SESSION_COOKIE_HTTPONLY
SESSION_COOKIE_NAME
SESSION_COOKIE_PATH
SESSION_COOKIE_SAMESITE
SESSION_COOKIE_SECURE
SESSION_ENGINE
SESSION_EXPIRE_AT_BROWSER_CLOSE
SESSION_FILE_PATH
SESSION_SAVE_EVERY_REQUEST
SESSION_SERIALIZER
SHORT_DATETIME_FORMAT
SHORT_DATE_FORMAT
SIGNING_BACKEND
SILENCED_SYSTEM_CHECKS
SITE_ID
STATICFILES_DIRS
STATICFILES_FINDERS
STATICFILES_STORAGE
STATIC_ROOT
STATIC_URL
TEMPLATES
TEMPLATES-APP_DIRS
TEMPLATES-BACKEND
TEMPLATES-DIRS
TEMPLATES-NAME
TEMPLATES-OPTIONS
TEST_CHARSET
TEST_COLLATION
TEST_CREATE
TEST_DEPENDENCIES
TEST_MIGRATE
TEST_MIRROR
TEST_NAME
TEST_NON_SERIALIZED_APPS
TEST_ORACLE_MANAGED_FILES
TEST_PASSWD
TEST_RUNNER
TEST_SERIALIZE
TEST_TBLSPACE
TEST_TBLSPACE_TMP
TEST_TEMPLATE
TEST_USER
TEST_USER_CREATE
THOUSAND_SEPARATOR
TIME_FORMAT
TIME_INPUT_FORMATS
TIME_ZONE
USER
USE_I18N
USE_L10N
USE_THOUSAND_SEPARATOR
USE_TZ
USE_X_FORWARDED_HOST
USE_X_FORWARDED_PORT
WSGI_APPLICATION
X_FRAME_OPTIONS
YEAR_MONTH_FORMAT
settings() (μέθοδος της SimpleTestCase)
setup() (μέθοδος της django.views.generic.base.View)
(στη μονάδα django)
setup_databases() (μέθοδος της DiscoverRunner)
(στη μονάδα django.test.utils)
setup_test_environment() (μέθοδος της DiscoverRunner)
(στη μονάδα django.test.utils)
setUpTestData() (μέθοδος κλάσης django.test.TestCase)
SHA1 (κλάση σε django.db.models.functions)
SHA224 (κλάση σε django.db.models.functions)
SHA256 (κλάση σε django.db.models.functions)
SHA384 (κλάση σε django.db.models.functions)
SHA512 (κλάση σε django.db.models.functions)
shell
django-admin command
shell (ιδιότητα της Polygon)
shell παράμετρος γραμμής εντολών
--command COMMAND, -c COMMAND
--interface {ipython,bpython,python}, -i {ipython,bpython,python}
--nostartup
SHORT_DATE_FORMAT
setting
SHORT_DATETIME_FORMAT
setting
shortcuts
shortcuts.get_current_site() (στη μονάδα django.contrib.sites)
show_change_link (ιδιότητα της InlineModelAdmin)
show_full_result_count (ιδιότητα της ModelAdmin)
showmigrations
django-admin command
showmigrations παράμετρος γραμμής εντολών
--database DATABASE
--list, -l
--plan, -p
Sign (κλάση σε django.db.models.functions)
sign() (μέθοδος της TimestampSigner)
Signal (κλάση σε django.dispatch)
Signer (κλάση σε django.core.signing)
SIGNING_BACKEND
setting
SILENCED_SYSTEM_CHECKS
setting
simple (ιδιότητα της GEOSGeometry)
simple_tag() (μέθοδος της django.template.Library)
SimpleArrayField (κλάση σε django.contrib.postgres.forms)
SimpleTemplateResponse (κλάση σε django.template.response)
SimpleTestCase (κλάση σε django.test)
simplify() (μέθοδος της GEOSGeometry)
Sin (κλάση σε django.db.models.functions)
site (ιδιότητα της HttpRequest)
site_header (ιδιότητα της AdminSite)
SITE_ID
setting
site_title (ιδιότητα της AdminSite)
site_url (ιδιότητα της AdminSite)
Sitemap (κλάση σε django.contrib.sitemaps)
size (ιδιότητα της ArrayField)
(ιδιότητα της FieldFile)
(ιδιότητα της File)
(ιδιότητα της SplitArrayField)
(ιδιότητα της UploadedFile)
size() (μέθοδος της Storage)
skew (ιδιότητα της GDALRaster)
skipIfDBFeature() (στη μονάδα django.test)
skipUnlessDBFeature() (στη μονάδα django.test)
slice
template filter
slug
slug_field (ιδιότητα της django.views.generic.detail.SingleObjectMixin)
slug_url_kwarg (ιδιότητα της django.views.generic.detail.SingleObjectMixin)
SlugField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
slugify
template filter
slugify() (στη μονάδα django.utils.text)
SmallAutoField (κλάση σε django.db.models)
SmallIntegerField (κλάση σε django.db.models)
smart_bytes() (στη μονάδα django.utils.encoding)
smart_str() (στη μονάδα django.utils.encoding)
smart_text() (στη μονάδα django.utils.encoding)
SnapToGrid (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
sortable_by (ιδιότητα της ModelAdmin)
spaceless
template tag
spatial_filter (ιδιότητα της Layer)
spatial_index (ιδιότητα της BaseSpatialField)
SpatialReference (κλάση σε django.contrib.gis.gdal)
SpGistIndex (κλάση σε django.contrib.postgres.indexes)
SplitArrayField (κλάση σε django.contrib.postgres.forms)
SplitDateTimeField (κλάση σε django.forms)
SplitDateTimeWidget (κλάση σε django.forms)
SplitHiddenDateTimeWidget (κλάση σε django.forms)
sqlflush
django-admin command
sqlflush παράμετρος γραμμής εντολών
--database DATABASE
sqlmigrate
django-admin command
sqlmigrate παράμετρος γραμμής εντολών
--backwards
--database DATABASE
sqlsequencereset
django-admin command
sqlsequencereset παράμετρος γραμμής εντολών
--database DATABASE
Sqrt (κλάση σε django.db.models.functions)
squashmigrations
django-admin command
squashmigrations παράμετρος γραμμής εντολών
--no-header
--no-optimize
--noinput, --no-input
--squashed-name SQUASHED_NAME
srid (ιδιότητα της BaseSpatialField)
(ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της GDALRaster)
(ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
(ιδιότητα της SpatialReference)
(ιδιότητα της WKBWriter)
srs (ιδιότητα της GDALRaster)
(ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της Layer)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
SRSException
StackedInline (κλάση σε django.contrib.admin)
staff_member_required() (στη μονάδα django.contrib.admin.views.decorators)
start_index() (μέθοδος της Page)
startapp
django-admin command
startapp παράμετρος γραμμής εντολών
--extension EXTENSIONS, -e EXTENSIONS
--name FILES, -n FILES
--template TEMPLATE
startproject
django-admin command
startproject παράμετρος γραμμής εντολών
--extension EXTENSIONS, -e EXTENSIONS
--name FILES, -n FILES
--template TEMPLATE
startswith
field lookup type
static
template tag
static() (στη μονάδα django.template.context_processors)
static.serve() (στη μονάδα django.views)
static.static() (στη μονάδα django.conf.urls)
STATIC_ROOT
setting
STATIC_URL
setting
STATICFILES_DIRS
setting
STATICFILES_FINDERS
setting
STATICFILES_STORAGE
setting
statistics() (μέθοδος της GDALBand)
status_code (ιδιότητα της HttpResponse)
(ιδιότητα της Response)
(ιδιότητα της StreamingHttpResponse)
std (ιδιότητα της GDALBand)
StdDev (κλάση σε django.db.models)
storage (ιδιότητα της FileField)
Storage (κλάση σε django.core.files.storage)
storage.base.BaseStorage (κλάση σε django.contrib.messages)
storage.base.Message (κλάση σε django.contrib.messages)
storage.cookie.CookieStorage (κλάση σε django.contrib.messages)
storage.fallback.FallbackStorage (κλάση σε django.contrib.messages)
storage.ManifestFilesMixin (κλάση σε django.contrib.staticfiles)
storage.ManifestStaticFilesStorage (κλάση σε django.contrib.staticfiles)
storage.session.SessionStorage (κλάση σε django.contrib.messages)
storage.StaticFilesStorage (κλάση σε django.contrib.staticfiles)
streaming (ιδιότητα της HttpResponse)
(ιδιότητα της StreamingHttpResponse)
streaming_content (ιδιότητα της StreamingHttpResponse)
StreamingHttpResponse (κλάση σε django.http)
strictly_above
field lookup type
strictly_below
field lookup type
StrIndex (κλάση σε django.db.models.functions)
StringAgg (κλάση σε django.contrib.postgres.aggregates)
stringfilter() (μέθοδος της django.template.defaultfilters)
stringformat
template filter
strip (ιδιότητα της CharField)
(ιδιότητα της RegexField)
strip_tags() (στη μονάδα django.utils.html)
striptags
template filter
style (ιδιότητα της BaseCommand)
Subquery (κλάση σε django.db.models)
Substr (κλάση σε django.db.models.functions)
success_url (ιδιότητα της django.views.generic.edit.DeletionMixin)
(ιδιότητα της django.views.generic.edit.FormMixin)
(ιδιότητα της django.views.generic.edit.ModelFormMixin)
suite_result() (μέθοδος της DiscoverRunner)
Sum (κλάση σε django.db.models)
supports_3d (ιδιότητα της BaseGeometryWidget)
supports_microseconds (ιδιότητα της Widget)
SuspiciousOperation
swappable (ιδιότητα της ForeignKey)
(ιδιότητα της ManyToManyField)
sym_difference() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
SymDifference (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
symmetrical (ιδιότητα της ManyToManyField)
sync_and_async_middleware() (στη μονάδα django.utils.decorators)
sync_only_middleware() (στη μονάδα django.utils.decorators)
sync_to_async() (στη μονάδα asgiref.sync)
SynchronousOnlyOperation
SyndicationFeed (κλάση σε django.utils.feedgenerator)


T

TabularInline (κλάση σε django.contrib.admin)
Tan (κλάση σε django.db.models.functions)
teardown_databases() (μέθοδος της DiscoverRunner)
(στη μονάδα django.test.utils)
teardown_test_environment() (μέθοδος της DiscoverRunner)
(στη μονάδα django.test.utils)
tell() (μέθοδος της HttpResponse)
template
(ιδιότητα της Aggregate)
(ιδιότητα της Func)
(ιδιότητα της InlineModelAdmin)
(ιδιότητα της Window)
Template (κλάση σε django.template)
template filter
add
addslashes
apnumber
capfirst
center
cut
date
default
default_if_none
dictsort
dictsortreversed
divisibleby
escape
escapejs
filesizeformat
first
floatformat
force_escape
get_digit
intcomma
intword
iriencode
join
json_script
language_bidi
language_name
language_name_local
language_name_translated
last
length
length_is
linebreaks
linebreaksbr
linenumbers
ljust
localize
localtime
lower
make_list
naturalday
naturaltime
ordinal
phone2numeric
pluralize
pprint
random
rjust
safe
safeseq
slice
slugify
stringformat
striptags
time
timesince
timeuntil
timezone
title
truncatechars
truncatechars_html
truncatewords
truncatewords_html
unlocalize
unordered_list
upper
urlencode
urlize
urlizetrunc
utc
wordcount
wordwrap
yesno
template tag
autoescape
block
blocktrans
blocktranslate
cache
comment
csrf_token
cycle
debug
extends
filter
firstof
for
get_available_languages
get_current_language
get_current_language_bidi
get_current_timezone
get_flatpages
get_language_info
get_language_info_list
get_media_prefix
get_static_prefix
if
ifchanged
include
language
load
localize
localtime
lorem
now
regroup
resetcycle
spaceless
static
templatetag
timezone
trans
translate
url
verbatim
widthratio
with
template_engine (ιδιότητα της django.views.generic.base.TemplateResponseMixin)
template_name (ιδιότητα της BaseGeometryWidget)
(ιδιότητα της OSMWidget)
(ιδιότητα της Origin)
(ιδιότητα της SimpleTemplateResponse)
(ιδιότητα της django.views.generic.base.TemplateResponseMixin)
template_name_field (ιδιότητα της django.views.generic.detail.SingleObjectTemplateResponseMixin)
template_name_suffix (ιδιότητα της django.views.generic.detail.SingleObjectTemplateResponseMixin)
(ιδιότητα της django.views.generic.edit.CreateView)
(ιδιότητα της django.views.generic.edit.DeleteView)
(ιδιότητα της django.views.generic.edit.UpdateView)
(ιδιότητα της django.views.generic.list.MultipleObjectTemplateResponseMixin)
TemplateDoesNotExist
TemplateResponse (κλάση σε django.template.response)
TEMPLATES
setting
templates (ιδιότητα της Response)
TEMPLATES-APP_DIRS
setting
TEMPLATES-BACKEND
setting
TEMPLATES-DIRS
setting
TEMPLATES-NAME
setting
TEMPLATES-OPTIONS
setting
TemplatesSetting (κλάση σε django.forms.renderers)
TemplateSyntaxError
templatetag
template tag
TemplateView (ενσωματωμένη κλάση)
templatize() (στη μονάδα django.utils.translation)
temporary_file_path() (μέθοδος της TemporaryUploadedFile)
TemporaryFileUploadHandler (κλάση σε django.core.files.uploadhandler)
TemporaryUploadedFile (κλάση σε django.core.files.uploadedfile)
test
django-admin command
test παράμετρος γραμμής εντολών
--buffer, -b
--debug-mode
--debug-sql, -d
--exclude-tag EXCLUDE_TAGS
--failfast
--keepdb
--noinput, --no-input
--parallel [N]
--pdb
--reverse, -r
--tag TAGS
--testrunner TESTRUNNER
-k TEST_NAME_PATTERNS
test_capability() (μέθοδος της Layer)
TEST_CHARSET
setting
TEST_COLLATION
setting
test_cookie_worked() (μέθοδος της backends.base.SessionBase)
TEST_CREATE
setting
TEST_DEPENDENCIES
setting
test_func() (μέθοδος της UserPassesTestMixin)
test_loader (ιδιότητα της DiscoverRunner)
TEST_MIGRATE
setting
TEST_MIRROR
setting
TEST_NAME
setting
TEST_NON_SERIALIZED_APPS
setting
TEST_ORACLE_MANAGED_FILES
setting
TEST_PASSWD
setting
TEST_RUNNER
setting
test_runner (ιδιότητα της DiscoverRunner)
TEST_SERIALIZE
setting
test_suite (ιδιότητα της DiscoverRunner)
TEST_TBLSPACE
setting
TEST_TBLSPACE_TMP
setting
TEST_TEMPLATE
setting
TEST_USER
setting
TEST_USER_CREATE
setting
TestCase (κλάση σε django.test)
testing.StaticLiveServerTestCase (κλάση σε django.contrib.staticfiles)
testserver
django-admin command
testserver παράμετρος γραμμής εντολών
--addrport ADDRPORT
--noinput, --no-input
Textarea (κλάση σε django.forms)
TextField (κλάση σε django.db.models)
TextInput (κλάση σε django.forms)
THOUSAND_SEPARATOR
setting
through (ιδιότητα της ManyToManyField)
through_fields (ιδιότητα της ManyToManyField)
time
field lookup type
template filter
time_attrs (ιδιότητα της SplitDateTimeWidget)
TIME_FORMAT
setting
time_format (ιδιότητα της SplitDateTimeWidget)
TIME_INPUT_FORMATS
setting
TIME_ZONE
setting
TimeField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
TimeInput (κλάση σε django.forms)
timesince
template filter
TimestampSigner (κλάση σε django.core.signing)
timeuntil
template filter
timezone
template filter
template tag
title
template filter
to_esri() (μέθοδος της SpatialReference)
to_field (ιδιότητα της ForeignKey)
to_field_name (ιδιότητα της ModelChoiceField)
(ιδιότητα της ModelMultipleChoiceField)
to_locale() (στη μονάδα django.utils.translation)
to_python() (μέθοδος της Field)
TodayArchiveView (ενσωματωμένη κλάση)
(κλάση σε django.views.generic.dates)
total_error_count() (μέθοδος της BaseFormSet)
touch() (μέθοδος της cache)
touches
field lookup type
touches() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
(μέθοδος της PreparedGeometry)
trace() (μέθοδος της Client)
trans
template tag
TransactionManagementError
TransactionNow (κλάση σε django.contrib.postgres.functions)
TransactionTestCase (κλάση σε django.test)
Transform (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
(κλάση σε django.db.models)
transform() (μέθοδος της GDALRaster)
(μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
translate
template tag
Translate (κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
translation string
trigram_similar
field lookup type
TrigramDistance (κλάση σε django.contrib.postgres.search)
TrigramExtension (κλάση σε django.contrib.postgres.operations)
TrigramSimilarity (κλάση σε django.contrib.postgres.search)
trim (ιδιότητα της WKTWriter)
Trim (κλάση σε django.db.models.functions)
Trunc (κλάση σε django.db.models.functions)
truncatechars
template filter
truncatechars_html
template filter
truncatewords
template filter
truncatewords_html
template filter
TruncDate (κλάση σε django.db.models.functions)
TruncDay (κλάση σε django.db.models.functions)
TruncHour (κλάση σε django.db.models.functions)
TruncMinute (κλάση σε django.db.models.functions)
TruncMonth (κλάση σε django.db.models.functions)
TruncQuarter (κλάση σε django.db.models.functions)
TruncSecond (κλάση σε django.db.models.functions)
TruncTime (κλάση σε django.db.models.functions)
TruncWeek (κλάση σε django.db.models.functions)
TruncYear (κλάση σε django.db.models.functions)
tuple (ιδιότητα της Envelope)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
type (ιδιότητα της Field)
type_name (ιδιότητα της Field)
TypedChoiceField (κλάση σε django.forms)
TypedMultipleChoiceField (κλάση σε django.forms)
tz() (στη μονάδα django.template.context_processors)


U

unaccent
field lookup type
UnaccentExtension (κλάση σε django.contrib.postgres.operations)
unary_union (ιδιότητα της GEOSGeometry)
Union (κλάση σε django.contrib.gis.db.models)
(κλάση σε django.contrib.gis.db.models.functions)
union() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
(στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
unique (ιδιότητα της Field)
unique_for_date (ιδιότητα της Field)
unique_for_month (ιδιότητα της Field)
unique_for_year (ιδιότητα της Field)
unique_together (ιδιότητα της Options)
UniqueConstraint (κλάση σε django.db.models)
unit_attname() (μέθοδος κλάσης django.contrib.gis.measure.Area)
(μέθοδος κλάσης django.contrib.gis.measure.Distance)
units (ιδιότητα της SpatialReference)
unlocalize
template filter
unordered_list
template filter
unpack_ipv4 (ιδιότητα της GenericIPAddressField)
UnreadablePostError
unregister() (μέθοδος της AdminSite)
unsign() (μέθοδος της TimestampSigner)
update() (μέθοδος της Context)
(μέθοδος της QueryDict)
(στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
update_or_create() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
update_session_auth_hash() (στη μονάδα django.contrib.auth)
UpdateCacheMiddleware (κλάση σε django.middleware.cache)
UpdateView (ενσωματωμένη κλάση)
upload_complete() (μέθοδος της FileUploadHandler)
upload_to (ιδιότητα της FileField)
UploadedFile (κλάση σε django.core.files.uploadedfile)
upper
template filter
Upper (κλάση σε django.db.models.functions)
ur (ιδιότητα της Envelope)
uri_to_iri() (στη μονάδα django.utils.encoding)
url
template tag
url (ιδιότητα της django.views.generic.base.RedirectView)
(ιδιότητα της FieldFile)
(ιδιότητα της HttpResponseRedirect)
url() (μέθοδος της Storage)
(στη μονάδα django.conf.urls)
url_name (ιδιότητα της ResolverMatch)
urlconf (ιδιότητα της HttpRequest)
urlencode
template filter
urlencode() (μέθοδος της QueryDict)
(στη μονάδα django.utils.http)
URLField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)
URLInput (κλάση σε django.forms)
urlize
template filter
urlizetrunc
template filter
urls
definitive
urls.staticfiles_urlpatterns() (στη μονάδα django.contrib.staticfiles)
urlsafe_base64_decode() (στη μονάδα django.utils.http)
urlsafe_base64_encode() (στη μονάδα django.utils.http)
URLValidator (κλάση σε django.core.validators)
USE_I18N
setting
USE_L10N
setting
use_required_attribute (ιδιότητα της Form)
use_required_attribute() (μέθοδος της Widget)
USE_THOUSAND_SEPARATOR
setting
USE_TZ
setting
USE_X_FORWARDED_HOST
setting
USE_X_FORWARDED_PORT
setting
USER
setting
user (ιδιότητα της HttpRequest)
(ιδιότητα της LogEntry)
user_can_authenticate() (μέθοδος της ModelBackend)
(μέθοδος της RemoteUserBackend)
user_logged_in() (στη μονάδα django.contrib.auth.signals)
user_logged_out() (στη μονάδα django.contrib.auth.signals)
user_login_failed() (στη μονάδα django.contrib.auth.signals)
user_passes_test() (στη μονάδα django.contrib.auth.decorators)
user_permissions (ιδιότητα της models.User)
UserAttributeSimilarityValidator (κλάση σε django.contrib.auth.password_validation)
UserChangeForm (κλάση σε django.contrib.auth.forms)
UserCreationForm (κλάση σε django.contrib.auth.forms)
username (ιδιότητα της models.User)
USERNAME_FIELD (ιδιότητα της models.CustomUser)
UserPassesTestMixin (κλάση σε django.contrib.auth.mixins)
using() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
utc
template filter
utc (στη μονάδα django.utils.timezone)
UUIDField (κλάση σε django.db.models)
(κλάση σε django.forms)


V

valid (ιδιότητα της GEOSGeometry)
valid_reason (ιδιότητα της GEOSGeometry)
validate() (μέθοδος της SpatialReference)
validate_comma_separated_integer_list (στη μονάδα django.core.validators)
validate_email (στη μονάδα django.core.validators)
validate_image_file_extension (στη μονάδα django.core.validators)
validate_ipv46_address (στη μονάδα django.core.validators)
validate_ipv4_address (στη μονάδα django.core.validators)
validate_ipv6_address (στη μονάδα django.core.validators)
validate_password() (στη μονάδα django.contrib.auth.password_validation)
validate_slug (στη μονάδα django.core.validators)
validate_unicode_slug (στη μονάδα django.core.validators)
validate_unique() (μέθοδος της Model)
ValidationError
validators (ιδιότητα της Field)
validators.ASCIIUsernameValidator (κλάση σε django.contrib.auth)
validators.UnicodeUsernameValidator (κλάση σε django.contrib.auth)
value (ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της ModelChoiceIteratorValue)
Value (κλάση σε django.db.models)
value() (μέθοδος της BoundField)
value_from_datadict() (μέθοδος της Widget)
value_from_object() (μέθοδος της Field)
value_omitted_from_data() (μέθοδος της Widget)
value_to_string() (μέθοδος της Field)
ValueRange (κλάση σε django.db.models.expressions)
values() (μέθοδος της QueryDict)
(στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
values_list() (στη μονάδα django.db.models.query.QuerySet)
Variance (κλάση σε django.db.models)
vary_on_cookie() (στη μονάδα django.views.decorators.vary)
vary_on_headers() (στη μονάδα django.views.decorators.vary)
verbatim
template tag
verbose_name (ιδιότητα της AppConfig)
(ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της InlineModelAdmin)
(ιδιότητα της Options)
verbose_name_plural (ιδιότητα της InlineModelAdmin)
(ιδιότητα της Options)
version
django-admin command
view
View (ενσωματωμένη κλάση)
view_name (ιδιότητα της ResolverMatch)
view_on_site (ιδιότητα της ModelAdmin)
ViewDoesNotExist
views.Feed (κλάση σε django.contrib.syndication)
views.index() (στη μονάδα django.contrib.sitemaps)
views.serve() (στη μονάδα django.contrib.staticfiles)
views.sitemap() (στη μονάδα django.contrib.sitemaps)
views.SuccessMessageMixin (κλάση σε django.contrib.messages)
vsi_buffer (ιδιότητα της GDALRaster)


W

W3CGeoFeed (κλάση σε django.contrib.gis.feeds)
Warning (κλάση σε django.core.checks)
warp() (μέθοδος της GDALRaster)
week
field lookup type
week (ιδιότητα της WeekMixin)
week_day
field lookup type
week_format (ιδιότητα της WeekMixin)
WeekArchiveView (ενσωματωμένη κλάση)
(κλάση σε django.views.generic.dates)
WeekMixin (κλάση σε django.views.generic.dates)
When (κλάση σε django.db.models.expressions)
whitelist (ιδιότητα της EmailValidator)
widget (ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της MultiValueField)
Widget (κλάση σε django.forms)
widget_type (ιδιότητα της BoundField)
widgets (ιδιότητα της MultiWidget)
width (ιδιότητα της Field)
(ιδιότητα της GDALBand)
(ιδιότητα της GDALRaster)
(ιδιότητα της ImageFile)
width_field (ιδιότητα της ImageField)
widthratio
template tag
Window (κλάση σε django.db.models.expressions)
window_compatible (ιδιότητα της Aggregate)
(ιδιότητα της Expression)
with
template tag
with_perm() (μέθοδος της ModelBackend)
(μέθοδος της models.UserManager)
within
field lookup type
within() (μέθοδος της GEOSGeometry)
(μέθοδος της OGRGeometry)
(μέθοδος της PreparedGeometry)
wkb (ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
wkb_size (ιδιότητα της OGRGeometry)
WKBReader (κλάση σε django.contrib.gis.geos)
WKBWriter (κλάση σε django.contrib.gis.geos)
wkt (ιδιότητα της Envelope)
(ιδιότητα της GEOSGeometry)
(ιδιότητα της OGRGeometry)
(ιδιότητα της SpatialReference)
WKTReader (κλάση σε django.contrib.gis.geos)
WKTWriter (κλάση σε django.contrib.gis.geos)
wordcount
template filter
wordwrap
template filter
writable() (μέθοδος της HttpResponse)
write() (μέθοδος της HttpResponse)
(μέθοδος της SyndicationFeed)
(μέθοδος της WKBWriter)
(μέθοδος της WKTWriter)
write_hex() (μέθοδος της WKBWriter)
writelines() (μέθοδος της HttpResponse)
writeString() (μέθοδος της SyndicationFeed)
WSGI_APPLICATION
setting
wsgi_request (ιδιότητα της Response)


X

x (ιδιότητα της LineString)
(ιδιότητα της Point)
X_FRAME_OPTIONS
setting
XFrameOptionsMiddleware (κλάση σε django.middleware.clickjacking)
xml
suckiness of
xml (ιδιότητα της SpatialReference)


Y

y (ιδιότητα της LineString)
(ιδιότητα της Point)
year
field lookup type
year (ιδιότητα της YearMixin)
year_format (ιδιότητα της YearMixin)
YEAR_MONTH_FORMAT
setting
YearArchiveView (ενσωματωμένη κλάση)
(κλάση σε django.views.generic.dates)
YearMixin (κλάση σε django.views.generic.dates)
years (ιδιότητα της SelectDateWidget)
yesno
template filter


Z

z (ιδιότητα της LineString)
(ιδιότητα της Point)


Μ

μεταβλητή περιβάλλοντος
DJANGO_ALLOW_ASYNC_UNSAFE , [Link], [Link], [Link]
DJANGO_COLORS , [Link], [Link]
DJANGO_SETTINGS_MODULE , [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link]
DJANGO_SUPERUSER_PASSWORD , [Link]
DJANGO_TEST_PROCESSES , [Link], [Link]
DJANGO_WATCHMAN_TIMEOUT , [Link], [Link]
PYTHONPATH , [Link], [Link]
PYTHONSTARTUP
PYTHONWARNINGS
Μη αφηρημένο μοντέλο
μοντέλο


Π

παράμετρος γραμμής εντολών
--force-color
--no-color
--pythonpath PYTHONPATH
--settings SETTINGS
--skip-checks
--traceback
--verbosity {0,1,2,3}, -v {0,1,2,3}
πεδίο
Back to Top