Παρέχοντας αρχικά δεδομένα στα μοντέλα

It’s sometimes useful to pre-populate your database with hard-coded data when you’re first setting up an app. You can provide initial data with migrations or fixtures.

Προσθήκη αρχικών δεδομένων με τη χρήση των migrations

If you want to automatically load initial data for an app, create a data migration. Migrations are run when setting up the test database, so the data will be available there, subject to some limitations.

Providing data with fixtures

You can also provide data using fixtures, however, this data isn’t loaded automatically, except if you use TransactionTestCase.fixtures.

Ένα fixture είναι μια συλλογή από δεδομένα την οποία το Django ξέρει πως να την κάνει import σε μια βάση δεδομένων. Ο πιο ευθύς τρόπος να δημιουργήσετε ένα fixture, αν έχετε ήδη κάποια data, είναι να χρησιμοποιήσετε την διαχειριστική εντολή manage.py dumpdata. Ή, μπορείτε να γράψετε τα fixtures με το χέρι. Τα fixtures μπορούν να γραφτούν σε μορφή JSON, XML ή YAML (με το PyYAML εγκατεστημένο, φυσικά) αρχείων. Το εγχειρίδιο για serialization περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτού του είδους των υποστηριζόμενων μορφών serialization.

As an example, though, here’s what a fixture for a Person model might look like in JSON:

[
 {
  "model": "myapp.person",
  "pk": 1,
  "fields": {
   "first_name": "John",
   "last_name": "Lennon"
  }
 },
 {
  "model": "myapp.person",
  "pk": 2,
  "fields": {
   "first_name": "Paul",
   "last_name": "McCartney"
  }
 }
]

Και εδώ φαίνεται το ίδιο fixture σε μορφή YAML:

- model: myapp.person
 pk: 1
 fields:
  first_name: John
  last_name: Lennon
- model: myapp.person
 pk: 2
 fields:
  first_name: Paul
  last_name: McCartney

Θα αποθηκεύσετε αυτά τα δεδομένα σε ένα φάκελο fixtures μέσα στην εφαρμογή σας.

You can load data by calling manage.py loaddata <fixturename>, where <fixturename> is the name of the fixture file you’ve created. Each time you run loaddata, the data will be read from the fixture and re-loaded into the database. Note this means that if you change one of the rows created by a fixture and then run loaddata again, you’ll wipe out any changes you’ve made.

Που βρίσκει το Django τα fixture αρχεία

Από προεπιλογή, το Django κοιτάει στο φάκελο fixtures μέσα σε κάθε app για fixtures. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λίστα FIXTURE_DIRS από επιπρόσθετους φακέλους όπου το Django θα ψάξει.

Όταν τρέχετε την εντολή manage.py loaddata, μπορείτε, επίσης, να προσδιορίσετε ένα path σε ένα fixture αρχείο, το οποίο παρακάμπτει (overrides) την εύρεση στους συνηθισμένους φακέλους.

Δείτε επίσης

Τα fixtures χρησιμοποιούνται, επίσης, από το testing framework για να βοηθήσουν να στηθεί ένα σταθερό περιβάλλον για τεστ.

Back to Top