Συχνές Ερωτήσεις: Βάσεις δεδομένων και Μοντέλα

Πως μπορώ να δω το SQL ερώτημα που κάνει το Django στο παρασκήνιο;

Make sure your Django DEBUG setting is set to True. Then do this:

>>> from django.db import connection
>>> connection.queries
[{'sql': 'SELECT polls_polls.id, polls_polls.question, polls_polls.pub_date FROM polls_polls',
'time': '0.002'}]

Το connection.queries είναι διαθέσιμο μόνο αν η ρύθμιση DEBUG είναι True. Στην ουσία είναι μια λίστα από dictionaries με την σειρά που θα εκτελεστούν τα ερωτήματα. Κάθε dictionary περιέχει τα ακόλουθα:

``sql`` -- The raw SQL statement
``time`` -- How long the statement took to execute, in seconds.

Το connection.queries περιλαμβάνει όλες τις SQL εντολές – INSERTs, UPDATES, SELECTs, κλπ. Κάθε φορά που η εφαρμογή σας (ο κώδικας, αν θέλετε) αλληλεπιδρά με τη βάση δεδομένων η εντολή θα καταγράφεται.

Αν χρησιμοποιείτε πολλαπλές βάσεις δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ίδια μέθοδο αλλά αλλάζοντας το key του connections dictionary ούτως ώστε να ταιριάζει με το όνομα της βάσης δεδομένων σας:

>>> from django.db import connections
>>> connections['my_db_alias'].queries

If you need to clear the query list manually at any point in your functions, call reset_queries(), like this:

from django.db import reset_queries
reset_queries()

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Django με μια ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων;

Βεβαίως. Δείτε στο άρθρο Χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Αν κάνω αλλαγές σε κάποιο μοντέλο, πως ενημερώνω τη βάση δεδομένων;

Ρίξτε μια ματιά στην υποστήριξη του Django για τα schema migrations.

Αν δεν ενδιαφέρεστε να διαγραφούν τα δεδομένα, το manage.py έχει την επιλογή flush η οποία επαναφέρει τη βάση δεδομένων στη κατάσταση που ήταν αμέσως μετά την εκτέλεση του migrate.

Υποστηρίζουν τα Django μοντέλα primary keys πολλαπλών-στηλών;

Όχι. Υποστηρίζονται μόνο τα primary keys που ανήκουν σε μια στήλη.

But this isn’t an issue in practice, because there’s nothing stopping you from adding other constraints (using the unique_together model option or creating the constraint directly in your database), and enforcing the uniqueness at that level. Single-column primary keys are needed for things such as the admin interface to work; e.g., you need a single value to specify an object to edit or delete.

Υποστηρίζονται οι βάσεις δεδομένων NoSQL στο Django;

NoSQL databases are not officially supported by Django itself. There are, however, a number of side projects and forks which allow NoSQL functionality in Django.

You can take a look on the wiki page which discusses some projects.

Πως προσθέτω δικές μου επιλογές στις εντολές της βάσης δεδομένων CREATE TABLE, όπως προσδιορίζοντας το MyISAM ως τύπο πίνακα;

Προσπαθούμε να αποφύγουμε την εισαγωγή ειδικών περιπτώσεων στο κώδικα του Django όπως είναι ο τύπος του πίνακα κλπ, οι οποίες αφορούν επιλογές συγκεκριμένων βάσεων δεδομένων. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τέτοιου είδους επιλογές, δημιουργήστε ένα migration με τη λειτουργία RunSQL η οποία θα περιέχει τις δηλώσεις του τύπου ALTER TABLE οι οποίες θα κάνουν αυτό που θέλετε.

Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τη MySQL και θέλετε οι πίνακες σας να χρησιμοποιήσουν τον τύπο πίνακα MyISAM, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη SQL εντολή:

ALTER TABLE myapp_mytable ENGINE=MyISAM;
Back to Top