Πηγαίος κώδικας για το django.urls.exceptions

from django.http import Http404


[τεκμηρίωση]class Resolver404(Http404): pass
[τεκμηρίωση]class NoReverseMatch(Exception): pass
Back to Top