Często zadawane pytania: Używanie Django

Dlaczego otrzymuję błąd dotyczący dołączania DJANGO_SETTINGS_MODULE?

Upewnij się, że:

  • Zmienna środowiskowa DJANGO_SETTINGS_MODULE jest ustawiona na w pełni kwalifikowany moduł Pythona (np. „mysite.settings”).

  • Wspomniany moduł jest na sys.path (import mysite.settings powinno zadziałać).

  • Moduł nie zawiera błędów składniowych (oczywiście).

Nie mogę znieść waszego języka szablonów. Czy muszę go używać?

We happen to think our template engine is the best thing since chunky bacon, but we recognize that choosing a template language runs close to religion. There’s nothing about Django that requires using the template language, so if you’re attached to Jinja2, Mako, or whatever, feel free to use those.

Czy muszę używać waszej warstwy modelu/bazy danych?

Nie. Tak jak system szablonów, warstwa modelu/bazy danych jest uniezależniona od reszty frameworka.

The one exception is: If you use a different database library, you won’t get to use Django’s automatically-generated admin site. That app is coupled to the Django database layer.

Jak używać pól grafik i plików?

Użycie klas FileField lub ImageField w modelu wymaga kilku kroków:

  1. In your settings file, you’ll need to define MEDIA_ROOT as the full path to a directory where you’d like Django to store uploaded files. (For performance, these files are not stored in the database.) Define MEDIA_URL as the base public URL of that directory. Make sure that this directory is writable by the Web server’s user account.
  2. Add the FileField or ImageField to your model, defining the upload_to option to specify a subdirectory of MEDIA_ROOT to use for uploaded files.
  3. All that will be stored in your database is a path to the file (relative to MEDIA_ROOT). You’ll most likely want to use the convenience url attribute provided by Django. For example, if your ImageField is called mug_shot, you can get the absolute path to your image in a template with {{ object.mug_shot.url }}.

Jak stworzyć zmienną dostępną we wszystkich moich szablonach?

Sometimes your templates just all need the same thing. A common example would be dynamically-generated menus. At first glance, it seems logical to simply add a common dictionary to the template context.

Poprawnym rozwiązaniem jest użycie RequestContext. Szczegóły odnośnie jego użycia znajdziesz tutaj: Using RequestContext.

Back to Top