Διανομές του Django από τρίτους

Πολλοί διανομείς παρέχουν εκδόσεις του Django οι οποίες είναι ενσωματωμένες με τον διαχειριστή πακέτων του συστήματος. Αυτό μπορεί να κάνει την εγκατάσταση ή/και την αναβάθμιση του Django παιχνιδάκι για τους χρήστες, αφού ο διαχειριστής πακέτων αναλαμβάνει και την εγκατάσταση των dependencies (όπως adapters για τη βάση δεδομένων, πχ για την PostgreSQL θα χρειαστεί το psycopg2) που απαιτεί το Django, αυτόματα. Η μόνη προσοχή που πρέπει να δώσετε είναι η έκδοση του Django που έρχεται με τον διαχειριστή πακέτων καθώς ενδέχεται να μην είναι η τρέχουσα σταθερή αλλά κάποια προηγούμενη.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αναπτυξιακή έκδοση (development version) του Django θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης της αναπτυξιακής έκδοσης. Η αναπτυξιακή έκδοση του Django υπάρχει στο Git repository.

Αν χρησιμοποιείτε Linux ή κάποια Unix εγκατάσταση, όπως η OpenSolaris, δείτε μέσω του διανομέα σας αν έχουν διαθέσιμο ως πακέτο το Django. Αν χρησιμοποιείτε μια διανομή Linux και δεν ξέρετε πως να βρείτε αν ένα πακέτο είναι διαθέσιμο, τότε τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για να μάθετε. Το Django Wiki περιέχει μια λίστα με Διανομείς τρίτων πακέτων για να σας βοηθήσει.

Για τους διανομείς

Αν θέλετε να πακετάρετε το Django για διανομή, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε! Παρακαλούμε κάντε join στη mailing list django-developers και συστηθείτε.

Επίσης ενθαρρύνουμε όλους τους διανομής να εγγραφούν στη mailing list django-announce, η οποία είναι μια (πολύ) χαμηλής κίνησης λίστα σχετικά με ανακοινώσεις νέων εκδόσεων του Django καθώς και σημαντικών διορθώσεων σφαλμάτων.

Back to Top