Τρέχοντας το Django στη Jython

Η Jython είναι μια υλοποίηση της Python η οποία τρέχει πάνω στην πλατφόρμα της Java (Java platform – JVM). Το παρών άρθρο θα σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε και να τρέξετε το Django πάνω στη Jython.

Εγκαθιστώντας την Jython

Το Django δουλεύει με τις εκδόσεις της Jython 2.7b2 και μεγαλύτερες. Δείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Jython για συμβουλές download και εγκατάστασης.

Δημιουργώντας ένα servlet container

Αν θέλετε, απλώς, να πειραματιστείτε με το Django, προχωρήσετε στην επόμενη ενότητα. Το Django περιλαμβάνει έναν ελαφρύ Web server που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τεστ, οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο μέχρις ότου είστε έτοιμοι να ανεβάσετε το Django site σας για το ευρύ κοινό.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Django site σας στην παραγωγή, χρησιμοποιήστε ένα Java servlet container, όπως το Apache Tomcat. Άλλοι πλήρεις JavaEE applications servers όπως οι GlassFish ή JBoss είναι, επίσης, εντάξει, αν θέλετε τις επιπλέον λειτουργίες που προσφέρουν.

Εγκαθιστώντας το Django

Το επόμενο βήμα είναι να εγκαταστήσετε το ίδιο το Django. Αυτή η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια με την εγκατάσταση του Django στην Python. Οπότε, δείτε στην Remove any old versions of Django και στην Install the Django code για οδηγίες.

Εγκαθιστώντας τις βιβλιοθήκες υποστήριξης της πλατφόρμας Jython

Το project django-jython περιέχει database backends και διαχειριστικές εντολές για το development του Django/Jython. Σημειώστε ότι τα προεγκατεστημένα Django backends δεν θα δουλέψουν πάνω στη Jython.

Για να εγκαταστήσετε το πακέτο django-jython, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που φαίνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του project. Επίσης, διαβάστε εκεί και το εγχειρίδιο database backends.

Διαφορές του Django πάνω στη Jython

Σε αυτό το σημείο, το Django πάνω στη Jython θα συμπεριφέρεται σχεδόν το ίδιο με το Django πάνω στην Python. Ωστόσο, παρακάτω φαίνονται μερικές διαφορές για να τις έχετε στο νου σας:

  • Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε την εντολή jython αντί της python. Το εγχειρίδιο του Django χρησιμοποιεί την εντολή python για λόγους συνοχής, αλλά όταν χρησιμοποιείτε την Jython θα πρέπει να αντικαταστήσετε την εντολή python με την jython κάθε φορά που θέλετε να τρέξετε κάτι. Για παράδειγμα, αντί να τρέξετε την εντολή python manage.py runserver θα τρέξετε την jython manage.py runserver.

  • Ομοίως, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την environment variable JYTHONPATH αντί της PYTHONPATH.

  • Κάθε κομμάτι του Django που απαιτεί τη βιβλιοθήκη Pillow δεν θα δουλέψει.

Back to Top