Πως να χρησιμοποιήσετε το Django με το Gunicorn

Ο Gunicorn (‘Green Unicorn’) είναι ένας αμιγώς Python WSGI server για το UNIX. Δεν έχει dependencies και είναι εύκολος στη χρήση και την εγκατάσταση.

Εγκαθιστώντας τον Gunicorn

Η εγκατάσταση του gunicorn είναι τόσο εύκολη όσο το να γράψετε pip install gunicorn. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο gunicorn documentation.

Τρέχοντας το Django στον Gunicorn ως μια γενική WSGI εφαρμογή

Όταν εγκατασταθεί ο Gunicorn server, η εντολή gunicorn θα είναι διαθέσιμη στο σύστημα σας η οποία ξεκινά τον Gunicorn server. Στην πιο απλή μορφή της, η εντολή gunicorn χρειάζεται μια παράμετρο η οποία θα δείχνει την τοποθεσία του module που περιέχει ένα WSGI application object με το όνομα application. Άρα, σε ένα συνηθισμένο Django project, η ενεργοποίηση του gunicorn θα έμοιαζε κάπως έτσι:

gunicorn myproject.wsgi

Αυτή η εντολή θα ξεκινήσει ένα process το οποίο τρέχει ένα thread που ακούει στην πόρτα 127.0.0.1:8000. Απαιτεί ότι το project σας βρίσκεται στο Python path. Για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται, απλώς τρέξετε την παραπάνω εντολή καθώς θα βρίσκεστε στον ίδιο φάκελο που βρίσκεται το αρχείο manage.py.

Δείτε στο deployment documentation του Gunicorn για περισσότερες συμβουλές.

Back to Top