Rozwiązywanie problemów

Ta strona zawiera porady dotyczące często występujących błędów i problemów podczas rozwijania aplikacji w Django.

Problemy z uruchomieniem django-admin

command not found: django-admin

django-admin should be on your system path if you installed Django via pip. If it’s not in your path, ensure you have your virtual environment activated and you can try running the equivalent command python -m django.

Uprawnienia MacOS

Jeśli używasz MacOS, przy próbie uruchomienia django-admin może się wyświetlić komunikat „permission denied”. To dlatego, że w systemach uniksowych takich jak macOS, plik musi być oznaczony jako „wykonywalny” zanim będzie mógł zostać uruchomiony jako program. Aby to zrobić otwórz Terminal.app i wejdź (używając komendy cd) do katalogu, gdzie jest zainstalowany django-admin, następnie uruchom komendę sudo chmod +x django-admin.

Rozmaite

Otrzymuję UnicodeDecodeError. Co robię źle?

Ta klasa błędów występuje, gdy ciąg bitów zawierający sekwencje spoza ASCII jest przekształcany w ciąg znaków Unicode i wskazane kodowanie jest niepoprawne. Wyjście zazwyczaj wygląda w ten sposób:

UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0x?? in position ?:
ordinal not in range(128)

Rozwiązanie przede wszystkim zależy od kontekstu, jednakże są dwie pułapki powszechnie powodujące ten błąd:

  • Twoim systemowym locale może być domyślne locale ASCII, takie jak locale „C” w systemach uniksopodobnych (można to sprawdzić poleceniem locale). Jeśli tak jest, sprawdź w dokumentacji swojego systemu jak możesz je zmienić na locale UTF-8.

Powiązane zasoby:

Back to Top