Przewodnik szybkiej instalacji

Przed rozpoczęciem używania Django musisz go zainstalować. Zobacz Kompletny przewodnik instalacji, który zawiera wszelkie detale instalacji. Ten poradnik poprowadzi Cię przez uproszczoną i podstawową instalację, która wystarczy jednak do przejścia etapu wprowadzenia.

Instalacja Pythona

Django jest frameworkiem webowym napisanym w Pythonie i wymaga go do działania. Zobacz See Której wersji Pythona mogę użyć z Django?, aby dowiedzieć się więcej. Python zawiera lekką bazę danych SQLite więc na tym etapie nie musisz zaprzątać sobie głowy konfigurowaniem innej bazy.

Pobierz najnowszą wersję Pythona z https://www.python.org/download/ lub przez menadżer pakietów Twojego systemu operacyjnego.

Django na Jythonie

Jeśli używasz Jythona (implementację Pythona dla platformy Java), będziesz musiał wykonać kilka dodatkowych kroków. Szczegóły w Running Django on Jython.

Możesz zweryfikować czy Python jest zainstalowany wpisując python w linię komend powłoki; powinieneś zobaczyć coś w tym stylu:

Python 3.4.x
[GCC 4.x] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Skonfiguruj połączenie z bazą danych

Ten krok jest niezbędny tylko jeśli chciałbyś pracować z „dużym” silnikiem bazodanowym jak PostgreSQL, MySQL lub Oracle. Aby zainstalować taką bazę danych, sprawdź informacje na temat instalacji bazy danych.

Usuń wszystkie stare wersje Django

Jeśli upgrade’ujesz swoją instalację Django z wcześniejszej wersji, będziesz potrzebował odinstalować starą wersję Django przed instalacją nowej wersji.

Zainstaluj Django

Istnieją trzy proste sposoby, aby zainstalować Django:

Zawsze sprawdzaj dokumentację dotyczącą wersji Django, której aktualnie używasz!

Jeśli robisz oba pierwsze dwa kroki, miej oko na fragmenty dokumentacji oznaczone new in development version. To wyrażenie oznacza funkcje, które są dostępne jedynie w wersjach deweloperskich Django i prawdopodobnie nie będą działać z oficjalnym wydaniem.

Sprawdzanie

Aby zweryfikować czy Django jest widoczne dla Pythona, wpisz python w linię komend. Później przy prompcie Pythona, spróbuj zaimportować Django:

>>> import django
>>> print(django.get_version())
1.10

Możesz mieć zainstalowane inne wersje Django.

Tak jest!

To wszystko – możesz teraz rozpocząć tutorial.

Back to Top