• dev
  • Wersja dokumentacji: 1.10

Kod źródłowy modułu django.contrib.gis.geos.error

[dokumenty]class GEOSException(Exception): "The base GEOS exception, indicates a GEOS-related error." pass
Back to Top