Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Πριν χρησιμοποιήσετε το Django, θα χρειαστεί να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε. Έχουμε έναν πλήρη οδηγό εγκατάστασης ο οποίος καλύπτει όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Θα σας καθοδηγήσει σε μια απλή και τυπική εγκατάσταση πάνω στην οποία θα δουλέψετε για αυτό το tutorial.

Εγκατάσταση Python

Όντας ένα Python Web framework, το Django απαιτεί να είναι εγκατεστημένη η γλώσσα προγραμματισμού Python. Δείτε στο Ποια έκδοση της Python να χρησιμοποιήσω με το Django; για λεπτομέρειες. Η Python περιέχει μια ελαφριά έκδοση της βάσης δεδομένων SQLite, που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να ρυθμίσετε (σετάρετε) κάποια βάση δεδομένων ακόμα.

Get the latest version of Python at https://www.python.org/downloads/ or with your operating system’s package manager.

Μπορείτε να ελέγξετε αν η Python εγκαταστάθηκε σωστά, πληκτρολογώντας python μέσα από την κονσόλα (γραμμή εντολών). Θα δείτε κάτι σαν αυτό:

Python 3.4.x
[GCC 4.x] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Ρύθμιση βάσης δεδομένων

Αυτό το βήμα χρειάζεται μόνο αν επρόκειτο να εργαστείτε πάνω σε “μεγάλη” μηχανή βάσης δεδομένων (database engine) όπως είναι οι PostgreSQL, MySQL, ή Oracle. Για την εγκατάσταση τέτοιου είδους βάσης δεδομένων, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες εγκατάστασης βάσης δεδομένων.

Απεγκαταστήσετε τυχόν παλιές εκδόσεις του Django

Αν αναβαθμίζετε την έκδοση του Django από μια παλιά σε μια καινούργια, θα χρειαστεί πρώτα να απεγκαταστήσετε την παλιά έκδοση του Django πριν εγκαταστήσετε την καινούργια.

Εγκατάσταση Django

Υπάρχουν τρεις εύκολοι τρόποι εγκατάστασης του Django:

  • Εγκαταστήστε μια επίσημη έκδοση. Αυτός είναι ο πιο προσιτός τρόπος για τους περισσότερους.
  • Εγκατάσταση μιας έκδοσης του Django η οποία παρέχεται από τη διανομή του λειτουργικού σας συστήματος.
  • Εγκαταστήστε την τελευταία αναπτυξιακή έκδοση (development version). Αυτός ο τρόπος είναι για αυτούς που θέλουν τα πιο τελευταία και υπέροχα χαρακτηριστικά του Django και δεν φοβούνται να δοκιμάσουν καινούργιο κώδικα. Υπάρχει η περίπτωση, όμως, να αντιμετωπίσετε κάποια σφάλματα (bugs), τα οποία μπορείτε να αναφέρετε για να βοηθήσετε στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του Django. Επίσης, οι εκδόσεις του Django οι οποίες παρέχονται από τρίτους (third-party packages) είναι περισσότερο πιθανόν να είναι συμβατές με την τελευταία σταθερή έκδοση (latest stable release) παρά με την αναπτυξιακή.

Πάντα να ανατρέχετε στο εγχειρίδιο (documentation) το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση του Django που χρησιμοποιείτε!

Αν ακολουθήσετε έναν από τους δύο πρώτους τρόπους εγκατάστασης, προσέξτε τις παραγράφους, στο εγχειρίδιο, οι οποίες αναγράφουν νέο στην αναπτυξιακή έκδοση. Αυτή η φράση υποδεικνύει χαρακτηριστικά του Django τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο στην αναπτυξιακή έκδοση και πολύ πιθανόν να μην δουλεύουν με την επίσημη σταθερή.

Επαληθεύοντας

Για να σιγουρευτείτε ότι το Django μπορεί να το βρει η Python, πληκτρολογήστε python σε μια κονσόλα (γραμμή εντολών). Κατόπιν, μέσα στην Python κονσόλα, προσπάθήστε να κάνετε import το Django:

>>> import django
>>> print(django.get_version())
2.0

Το αποτέλεσμα ίσως να είναι διαφορετικό με το δικό σας, ανάλογα την έκδοση που χρησιμοποιείτε. Όσο δεν λάβατε κάποιο σφάλμα είστε έτοιμοι!

Αυτό ήταν!

Αυτό ήταν – μπορείτε τώρα να περιηγηθείτε στον οδηγό μας (tutorial).

Back to Top