Λεξιλόγιο

Μη αφηρημένο μοντέλο

Ένα μη αφηρημένο (abstract=False) μοντέλο

πεδίο

Ένα attribute ενός μοντέλου. Ένα πεδίο, συνήθως, αντιστοιχεί σε μια στήλη στη βάση δεδομένων.

Δείτε στο άρθρο Models.

generic view

Μια συνάρτηση view η οποία παρέχει μια αφηρημένη/γενική υλοποίηση κοινών πρακτικών ή μοτίβων τα οποία εμφανίζονται κατά την ανάπτυξη ενός view.

Δείτε στο άρθρο Class-based views.

μοντέλο

Τα μοντέλα αποθηκεύουν τα δεδομένα της εφαρμογής σας.

Δείτε στο άρθρο Models.

MTV

“Model-template-view”; ένα μοτίβο του software, σχεδιαστικά όμοιο με το MVC, αλλά πιο περιγραφικό και συνδεδεμένο με το Django.

Δείτε τις διαφορές στις συχνές ερωτήσεις.

MVC

Model-view-controller; ένα μοτίβο του software. Το Django ακολουθεί το MVC μέχρι ένα σημείο.

project

Ένα Python πακέτο – π.χ ένας φάκελος με αρχεία που περιέχουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να ένα instance του Django. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη ρύθμιση της βάσης δεδομένων, επιλογές αποκλειστικά για να τρέξει το Django και διάφορες ρυθμίσεις για να τρέξει η εφαρμογή σας.

property

Επίσης γνωστό και ως “managed attributes”. Αποτελεί feature της Python από την έκδοση 2.2. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος να υλοποιηθούν τα attributes των οποίων η χρήση μοιάζει με την πρόσβαση σε attribute αλλά η υλοποίηση τους χρησιμοποιεί κλήσεις μεθόδων.

Δείτε στο property.

queryset

Ένα object το οποίο αναπαριστά ένα σετ από γραμμές (rows) που θα ληφθούν από τη βάση δεδομένων.

Δείτε στο άρθρο Making queries.

slug

Μια μικρή ετικέτα για κάτι που αποτελείται μόνο από γράμματα, αριθμούς, κάτω παύλες ή παύλες. Συνήθως χρησιμοποιούνται στα URLs. Για παράδειγμα, σε ένα τυπικό blog URL:

https://www.djangoproject.com/weblog/2008/apr/12/spring/

η τελευταία λέξη (spring) αποτελεί το slug.

template

Ένα κομμάτι κειμένου το οποίο μορφοποιεί τα δεδομένα προς εμφάνιση. Ένα template βοηθά στο διαχωρισμό της εμφάνισης των δεδομένων από τα ίδια τα δεδομένα.

Δείτε στο άρθρο Templates.

view

Μια συνάρτηση η οποία είναι υπεύθυνη για να κάνει render μια σελίδα.

Back to Top